اصول ثروتمند شدن


ثروتمند شدن نیازمند پیروی از اصول و قوانین علمی خاصی است

ثروتمند شدن نیازمند پیروی از اصول و قوانین علمی خاصی است.

در مقاله قبل به لزوم یادگیری دانش ثروتمند شدن پرداختیم. علم ثروتمند شدن علمی است که شبیه جبر یا ریاضی یک علم دقیق است. قوانین خاصی وجود دارند که فرآیند به دست آوردن ثروت را مدیریت می‌کنند.

زمانی که یک فرد این قوانین را یاد بگیرد و از آنها تبعیت کند، یقیناً ثروتمند خواهد شد. کسب پول و دارایی در صورتی امکان‌پذیر است که کارها به روش خاصی طبق اصول علمی ثروتمند شدن انجام گیرند.

کسانی که کارهای خود را چه به صورت هدف‌دار و چه از روی تصادف به این روش خاص انجام می‌دهند، ثروتمند می‌شوند. درحالی‌که افرادی که کارهای خود را به این روش انجام نمی‌دهند، بدون توجه به اینکه چقدر تلاش می‌کنند و چه توانایی‌هایی دارند، فقیر می‌مانند.

در این مقاله خواهیم دید که هیچ چیز جز عمل به روش خاص و علمی ثروتمند شدن نمی‌تواند لزوماً باعث ثروتمند شدن فرد شود. مطالب این مقاله نیز، شامل بخش‌هایی از کتاب «راز ثروت» اثر والاس ولتز است.

تأثیر شرایط محیطی بر ثروتمند شدن

بر مبنای یک قانون طبیعی، علت‌های مشابه، نتایج مشابه دارند. بنابراین هر مرد یا زن که کارها را به روش خاص و علمی کسب ثروت انجام دهد، به‌طور حتم ثروتمند می‌شود. بنابراین بهتر است که عبارات بالا در قالب واقعیت‌های زیر ارائه شوند.

ثروتمند شدن، ناشی از شرایط محیطی نیست. زیرا اگر این‌طور باشد، همه افرادی که در مجاورت هم زندگی می‌کنند، ثروتمند خواهند شد. همه مردان یک شهر ثروتمند خواهند بود. درحالی‌که مردم شهر دیگر فقیر خواهند شد. ساکنان یک ایالت دارای ثروت خواهند بود. درحالی‌که ساکنان ایالت مجاور در فقر به سر خواهند برد.

ولی ما در همه‌جا می‌بینیم که ثروتمند و فقیر در یک محیط مشابه در کنار هم زندگی می‌کنند. حتی اغلب اوقات فعالیت‌های مشابهی هم انجام می‌دهند.

این موضوع که بین دو فرد خاص که در یک مکان زندگی می‌کنند و دارای یک شغل هستند، یکی از آنها ثروتمند می‌شود درحالی‌که دیگری فقیر می‌ماند، نشان‌دهنده این است که ثروتمند شدن معلول محیط نیست.

ممکن است برخی محیط‌ها از برخی دیگر غنی‌تر باشند. ولی زمانی‌که دو فرد در یک مکان خاص و در یک شغل هستند و یکی از آنها ثروتمند می‌شود درحالی‌که دیگری نمی‌تواند ثروتمند شود، این نتیجه حاصل می‌شود که ثروتمند شدن نتیجه انجام کارها به روشی خاص است و ربطی به محیط ندارد.

تأثیر استعداد بر ثروتمند شدن

علاوه بر این انجام کارها به روش خاص، صرفاً ناشی از داشتن برخی استعدادها نیست. زیرا بسیاری از افرادی که استعدادهای زیادی دارند فقیر می‌مانند. درحالی‌که برخی دیگر با استعدادهای کم ثروتمند می‌شوند.

ما با مطالعه و بررسی افرادی که ثروتمند شده‌اند به این نتیجه رسیدیم که به‌طور متوسط استعدادها و توانایی‌های آنها از سایر افراد لزوماً بیشتر نیست.

این موضوع نشان می‌دهد که ثروتمندی این افراد ناشی از داشتن استعدادها و توانایی‌های خاص و محروم بودن سایرین از این استعدادها و توانایی‌ها نیست. بلکه به این دلیل است که آن‌ها کارها را به روش خاص و علمی کسب ثروت انجام داده‌اند.

پس انداز، صرفه‌جویی، توانایی‌های خاص

ثروتمند شدن ناشی از پس‌انداز و صرفه‌جویی هم نیست. بسیاری از افراد خسیس فقیرند. درحالی‌که افراد دست‌ودل‌باز اغلب ثروتمند می‌شوند. ثروتمند شدن، همچنین ناشی از انجام کارهایی که دیگران قادر به انجام آنها نیستند نیست. زیرا از بین دو مرد که یک شغل دارند و اغلب کارهای مشابهی را انجام می‌دهند، یکی ثروتمند می‌شود و دیگری فقیر یا ورشکست می‌شود.

از همه این مطالب به این نتیجه می‌رسیم که ثروتمند شدن معلول انجام کارها به روشی خاص است. علت‌های مشابه نتایج مشابه دارند. هر مرد یا زنی که کارهای خود را به این روش خاص انجام دهد، ثروتمند می‌شود. همه این موضوع ناشی از یک علم دقیق و حساب‌شده است.

سؤالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که آیا این روش آنقدر مشکل نیست که فقط افراد معدودی قادر به انجام آن باشند؟ تا آنجا که ما می‌دانیم، این مطلب درست نیست و این روش به توانایی‌های طبیعی افراد مربوط می‌شود.

افراد بااستعداد ثروتمند می‌شوند. افراد بی‌استعداد نیز ثروتمند می‌شوند. افراد روشن‌فکر ثروتمند می‌شوند و افراد خیلی نادان نیز ثروتمند می‌شوند. افراد قوی ثروتمند می‌شوند و افراد ضعیف نیز ثروتمند می‌شوند.

البته حدی از توانایی و تفکر و دانایی ضروری است. ولی با توجه به اینکه این موضوع به استعدادهای طبیعی مربوط می‌شود، هر مرد یا زنی که به اندازه خواندن و درک این کلمات توانایی دارد، مطمئناً می‌تواند ثروتمند شود.

ضرورتِ داشتن مکان مناسب

با وجود اینکه دیدیم که ثروتمند شدن ناشی از عوامل محیطی نیست، وجود مکان برای برخی کارها ضروری است. یک فرد نباید به قلب صحرا برود و انتظار داشته باشد که کسب و کار خود را با موفقیت انجام دهد.

ثروتمند شدن نیازمند ارتباط و سر و کار داشتن با مردم و حضور در مکان‌هایی است که این ارتباط امکان‌پذیر است. اگر این مردم متمایل به ارتباط با شما باشند که دیگر خیلی بهتر است.

اگر یک فرد دیگر در شهر شما می‌تواند ثروتمند شود، شما نیز می‌توانید. اگر هم یک نفر دیگر در ایالت شما می‌تواند، قطعاً شما هم می‌توانید ثروتمند شوید.

برای ثروتمند شدن نیاز به شغل و حرفه خاصی نیست.

ذکر دوباره این مطلب ضروری است که ثروتمند شدن نیازمند انجام دادن برخی مشاغل و حرفه‌های خاص نیست. افراد در هر کار و حرفه‌ای ثروتمند می‌شوند. درحالی‌که افراد همسایه آنها در همان حرفه فقیر می‌مانند.

این مطلب درست است که شما کاری را که به آن علاقه دارید و با شما سازگاری بیشتری دارد بهتر انجام می‌دهید. اگر شما استعدادهای خاصی داشته باشید، در کارهایی که به آن استعدادها نیاز دارند، قطعاً بهتر عمل خواهید کرد. همچنین شما در کارهایی که با محل زندگی شما سازگارتر است بهتر عمل خواهید کرد.

یک فرد بستنی‌ساز در یک منطقه گرم بهتر از مناطق سرد عمل خواهد کرد. یک فرد ماهیگیر قطعاً در نواحی پر از ماهی موفق‌تر خواهد بود تا جایی که ماهی وجود ندارد.

ولی در کنار همه این محدودیت‌ها، ثروتمند شدن بستگی به وارد شدن در برخی کسب و کارهای خاص ندارد و در نتیجهٔ یادگیری انجام کارها به روشی خاص حاصل می‌شود.

اگر شما اکنون صاحب شغل خاصی هستید و فرد دیگری در محل زندگی شما و در شغل مشابه با شما ثروتمند می‌شود، چرا شما ثروتمند نمی‌شوید؟ علت این است که شما کارها را به روش خاص اصول ثروتمند شدن و علمی کسب ثروت انجام نمی‌دهید. درحالی‌که آن فرد دیگر این کار را انجام می‌دهد.

تأثیر سرمایه بر ثروتمند شدن

فقدان سرمایه برای هیچ‌کس مانع ثروتمند شدن نبوده است. درست است که زمانی که سرمایه دارید افزایش ثروت شما خیلی ساده و سریع می‌شود. اما کسی که دارای سرمایه است ثروتمند هست و نیاز به این ندارد که اصول ثروتمند شدن اصول ثروتمند شدن بداند چگونه ثروتمند شود.

بدون توجه به اینکه چقدر فقیر هستید، اگر شروع به انجام کارهای خود به روش خاص کسب ثروت کنید، ثروتمند و دارای سرمایه می‌شوید.

به دست آوردن سرمایه، بخشی از فرآیند ثروتمند شدن است و داشتن سرمایه بخشی از نتایج ناشی از انجام دادن کارها به روشی خاص است.

ممکن است در منطقه خود فقیرترین فرد باشید. بدهی بالایی داشته باشید. هیچ دوستی نداشته باشید و هیچ اعتبار و مکنتی هم نداشته باشید. اما اگر شروع به انجام کارها به روش خاص کنید، بدون تردید شروع به ثروتمند شدن می‌کنید. زیرا علت‌های مشابه، نتایج مشابهی دارند.

اگر سرمایه ندارید، می‌توانید آن را به دست آورید. اگر شغل مناسبی ندارید، می‌توانید وارد شغل مناسبی شوید. اگر در مکان نامناسبی هستید، می‌توانید به مکان مناسبی بروید. می‌توانید در شغل فعلی و در مکان فعلی خود شروع به انجام کارها به روشی خاص کنید و موفق شوید.

اصول پولدار شدن و استراتژی ثروت که می توانید میلیونر شوید

جذب افراد | جذب پسر و دختر با راهکارهای 100% نتیجه بخش

ما ساعت ها را صرف راه اندازی یک سیستم جدید مدیریت مالی مبتنی بر وب می کنیم که امور مالی ما را سامان می دهد. چگونه پولدار شویم؟ بعضی اوقات این چیزها با ارزش هستند . اما بعضی اوقات باعث می شوند که ما از کلیدهای اصلی ساختن و پس انداز کردن پول ، دور شویم.

بنابراین برگردیم به اصول اولیه. اگر می خواهید ثروتمند شوید ، از رویکردهای ساده زیر استفاده کنید:

میلیونر شدن

پاداش به ریسک بزرگی احتیاج ندارد

عدم موفقیت می تواند شما را به طرز باورنکردنی بسیار از پولدار شدن دور کند. بنابراین به امید بازگشت بزرگ فکر نکنید که همه را در معرض خطر قرار دهید. فکر کنید و خطرات مورد نظر خود را به حداقل برسانید . بنابراین اگر شکست بخورید ، می توانید از اشتباهات خود بیاموزید و به جلو حرکت کنید.

مهمترین سرمایه گذاری را می توانید به عنوان سرمایه گذاری هایی که در خود انجام می دهید ، ببینید

تقریباً همیشه بیشترین بازده از سرمایه گذاری هایی که در خود انجام می دهید دریافت خواهید کرد: بهبود مهارت های خود ، بهبود ارتباطات ، بهبود سلامتی و تناسب اندام خود .

با پول کم خود چه کنیم

سرمایه گذاری مداوم روی خودتان و نتایج بلند مدت بهتر از هر سرمایه گذاری دیگری که می توانید بسازید حاصل می کند - و نتیجه سرمایه گذاری است که شما تقریباً کاملاً می توانید کنترل کنید.

وقتی برای شخص دیگری کار می کنید ، درآمد شما سقف دارد.

به همین دلیل ، در ازای آزادی کمتر ، کنترل کمتر و تحقق کمتر ، هر روز که برای شخص دیگری کار می کنید ، سر و صدای شما همیشه محصور می شود. و روند نزولی شما همیشه نامحدود است ، زیرا هر لحظه شخص دیگری می تواند درآمد شما را از بین ببرد.

یک تجارت راه اندازی کنید و درآمد شما فقط توسط شما محدود می شود


در نظر داشته باشید که برای شروع یک تجارت نیازی به ترک شغل خود ندارید. یکی از بهترین راهها برای به حداقل رساندن خطر ، حفظ شغل تمام وقت خود در حین ساختن پایه و اساس موفقیت است.بعدا که به سرانجام تجارتتان رسید می توانید انصراف دهید.

استراتژی ثروت

در حالی که روند نزولی کارآفرینان نیز نامحدود است ، در عوض ، آنها از امکان صعود مالی نامحدود - و یک صعود شخصی نامحدود - برخوردار هستند.

هیچ کس به اندازه شما به پول شما اهمیت نمی دهد.

در صورت نیاز راهنمایی و مشاوره بگیرید.

اما همیشه فردی باشید که تصمیم نهایی را می گیرد. چه کسی بهترین فرد برای جستجوی منافع شماست؟ شما.

در عرض چند دقیقه می توانید وام بگیرید. اما بازپرداخت آن سالها طول می کشد

وام گرفتن پول آسان است اما بعد شما سالها را صرف پرداخت این پول می کنید.

اگر هر ماه مشغول تلاش برای پرداخت وام دانشجویی خود با حقوق معلم هستید - و 20 سال طول می کشد تا بتوانید آن وام را پرداخت کنید - آیا سرمایه گذاری شما خوب بود؟ شاید آره. اما شاید اینطور نباشد.

در مورد چگونگی بازپرداخت آن وام فکر کنید. و در مورد تأثیر زندگی روزمره خود در تمام سالهایی که برای پس انداز آن می پردازد ، فکر کنید.

این هزینه واقعی سرمایه گذاری است

و در حالی که ما در مورد قرض گرفتن پول صحبت می کنیم .

وام مسکن یک نمونه عالی است.

کارهای افراد ثروتمند

همانطور که وارن بافت می گوید: " کسب و کارها رفتار پیچیده دشوار را بیش از رفتار ساده پاداش می دهند ، اما رفتار ساده مؤثرتر است."

در مورد تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری نیز صادق است. اگر نمی توانید تصمیم یک سرمایه گذاری را با یک یا دو جمله توضیح دهید ، احتمالاً نباید آن را بیان کنید.

پولی که برای تحت تأثیر قرار دادن مردم دیگر صرف می کنید هدر می رود

بعضی اوقات باید توجه کند که دیگران چه فکر می کنند.

فقط یک خانه را برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران خریداری نکنید. خانه ای را که مناسب شما باشد خریداری کنید. فقط یک اتومبیل خریداری نکنید تا دیگران را تحت تأثیر قرار دهید. اتومبیلی را که مناسب شما باشد خریداری کنید.

راه های پولدار شدن از طریق اینترنت

انتخاب هزینه کنید که مناسب شما باشد. گزینه های سرمایه گذاری را انتخاب کنید که مناسب شما باشد.

شغل ، مدرسه ، شغل خود را انتخاب کنید - همه چیز را انتخاب کنید - زیرا این برای شما مناسب است .

نه تنها تصمیمات بهتری راجع به پول و امور مالی خود اتخاذ خواهید کرد ، بلکه بسیار شادتر خواهید بود زیرا می توانید زندگی مورد نظر خود را طی کنید .

پنج راه برای ثروتمند شدن

بگذارید کار خود را با بهترین تعریف ثروت شروع کنیم. ثروت عبارت است از « جریان پول نقد از منابع دیگر».

ممکن است پول زیادی به دست آورید، اما تنها موقعی ثروتمند محسوب می شوید که پول نقد برای تان کار کند. برای ثروتمند شدن، کار شما این است که پول را بیاندوزید و سپس آن را در کار بگذارید تا پول بیش تری از آن به دست آید. کلید ایجاد ثروت، ساده است و به آن «افزودن ارزش» می گویند. افراد موفق کسانی هستند که راه هایی پیدا می کنند که به طریقی به یک شخص یا تجارت، یک محصول یا خدمات، ارزش اضافه نمایند.

اگر اراده ی شما برای ثروتمند شدن واقعا جدی است، پنج راه اولیه ی سرنوشت ساز برای این کار وجود دارد.

یک کارآفرین شوید

در سرتاسر تاریخ ایالات متحده، راه شماره یک به سوی ثروت که در صدر لیست و در مرکز اهداف قرار دارد، کارآفرینی و شروع کردن و ایجاد کردن یک کسب و کار موفق است. کارآفرینی شامل همه ی انواع تجارت ها و کسب و کارها می شود. از مزرعه داری و حمل و نقل گرفته تا املاک و مستغلات و کامپیوتر.

با رجوع به 200 سال گذشته در می یابیم که 74 درصد از میلیونرهای خود ساخته در ایالات متحده، صاحب تجارت های شخصی بوده اند. برای مثال فردی یک ایده ای را در مورد یک محصول یا خدماتی را به صورت شغل آغاز می کند و آن را به کسب و کار تبدیل می نماید، آن را از بنیاد پی ریزی می نماید و در نتیجه، ثروتمند می شود. هنری فورد، اندروک کارنگی، جان جاکوب آستور، کورنلیوس و اندر بیلت، روس پروت، سام والتون، بیل گیتس، مایکل دل و لاری الیسون همگی افرادی هستند که با سرمایه کم و یا اصلا بدون هیچ سرمایه ای کار را آغاز کردند و تجارت و کسب و کار موفق خود را بنا نمودند. به جز این ها میلیون ها نفر دیگر نیز وجود دارند که همین راه را رفته اند.

کار خود را به شیوه ی خود انجام دهید و پیشرفت کنید

راه دیگر ثروتنمد شدن این است که مدیر شرکت موفقی شوید که درآمد بسیار بالایی دارد و یا کارمند شرکتی شوید که سهام باارزشی به او اعطا می گردد. در این مورد توضیح می دهم. ده درصد از میلیونر های خود ساخته ی ایالات متحده، مردان و زنانی هستند که وارد سازمان ها و یا شرکت های بسیار بزرگ شده و سال های سال برای آن ها کار کرده اند. معمولا این افراد سخت کار کرده اند، در سود شرکت سهیم شده اند و در نتیجه ی حفظ آن پول ها، میلیونر و ابر میلیونر شده اند.

پاول آلن، کار مایکروسافت را، بابیل گیتس آغاز کرد و وقتی بیمار شد آن را به طور کامل فروخت و سپس سهم خود را از شرکت برداشت و اکنون یک ابر میلیاردر است. منطقه سیاتل از لحاظ داشتن «میلونرهای بسیاری زیادی از شرکت مایکروسافت» که در دهه های 1970 و 1980 در آن شرکت کار می کردند، معروف است. این کارکنان مایکروسافت که در سیاتل می باشند منشی ها و برنامه نویسانی هستند که سهام باارزشی به آن ها اعطا شده است. بسیاری از مدیران ارشد پاداش هایی دریافت نموده اند و در سود هایی سهیم شده اند که در تنها یک سال چندین میلیون دلار ارزش داشته است. کارکردن برای شرکت بزرگی که رشد و درآمد خوبی دارد و کارکنان را در سود خود، سهیم می کند، منبع عمده ای از ثروت است.

مدیران بسیار زیادی سالیان متمادی در شرکت محل کار خود باقی مانده اند، به مناصب ارشدی رسیده اند، درآمدهای خوبی پیدا کرده اند، به آن ها سهامی اعطا شده است، در سود شرکت سهیم شده اند، پاداش دریافت نموده اند و در نتیجه ی نگهداری پول خود میلیونر شده اند. هنوز مدت زیادی نگذشته است که به «لی یاکوکا» رییس کمیته ی شرکت کرایسلر در قبال یک سال کار مبلغ 26.7 میلیون دلار پرداخت شد. مایکل ایزنر از شرکت دیزنی نیز یک پاداش 150 میلیون دلاری دریافت نمود. در صورتی که شخصی بتواند، کاری انجام دهد که شایسته ی دریافت پولی در یک سال باشد میلیونر شدن از نوع خود ساخته ی آن، کار دشواری نیست.

> مطلب مرتبط:چگونه در کار خود پیشرفت کنید؟

در کارتان حرفه ای شوید

در کارتان حرفه ای شوید

میلیونر ها عمدتان شامل افراد حرفه ای هستند از جمله دکتر ها، دندانپزشک ها، وکلا، معمارها، مهندسین و افراد دیگری که درجه های عالی دارند و می توانند برای ارایه ی خدمات خود مبالغ بالایی دریافت کنند. این گونه افراد مدرک خود را دریافت می دارند، خود را وقف می نمایند تا کارشان را به نحو عالی انجام دهند، به مراتب بالایی از حرفه ی خود می رسند، درآمد های بسیار بالایی پیدا می کنند، و سپس پول خود را نگه می دارند. ده درصد از میلیونر های خود ساخته ایالات متحده در این گروه قرار دارند.

وارد کار فروش شوید

پنج راه برای ثروتمند شدن

یک زمینه ی مهم از میلیونرهای خود ساخته، مدیران فروش و مشاوران فروش هستند. پنج درصد از میلیونرهای خود ساخته ی ایالات متحده مردان و زنان متخصصی هستند که در صدر کار فروش قرار دارند. آنها کار تجارتی خود را خودشان آغاز نکردند. عده ی کمی از آنان به کالج رفتند و یا مدرک حرفه ای اخذ نمودند. به جای این کار، آن ها در فروش محصول یا خدمات به شکل ممتاز عمل کردند و به همین دلیل هم درآمد خوبی کسب کردند. به علاوه در مدیریت درآمد خود نیز به خوبی ظاهر شدند، آن را هوشمندانه سرمایه گذاری نمودند به نحوی که پولشان رشد نمود تا این که میلیونر شدند.

دقیقا 99 درصد از میلونرهای خود ساخته ی ایالات متحده از این چهار گروه برخاسته اند:

آکادمی کوچینگ یوبان

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چگونه برخی خیلی سریع پولدار می شوند؟ تنها یک کلید برای رسیدن به ثروت وجود دارد و آن داشتن ذهن پولساز است!

هیچ انسانی بدون تفکر به پول و موفقیت نرسیده است. اما برعکس، با داشتن قدرت فکر درست، تفکر هوشمند و انرژی مثبت شما قادر به رسیدن به رویاهایتان خواهید بود.

شاید بسیاری از شما کتاب مشهور «راز» را خوانده باشید. این کتاب قانون جذب را به خوبی به خواننده نشان می دهد. ثروتمند شدن نیز چنین است.

ذهن ثروتمند، همیشه به ذهنی پولساز تبدیل می شود. اما ثروت ذهن به افکار و باورهای شما بستگی دارد. با افکار مثبت، انرژی مثبت و تفکر درست، به سوی ساختن ذهن ثروتمند قدم بر می دارید.

امروز با هم نگاهی بر چگونگی پولدار شدن با کمک ذهنی ثروتمند می اندازیم. پس از خواندن این مقاله با تمرین و تفکر درست به رویای خود دست یابید. اما این مورد را از قلم نیندازید که باید اصول ثروتمند شدن را بخوانید.

ذهن پولساز چگونه است؟

ذهنی منجر به ثروت می شود که ثروتمند باشد. ذهن ثروتمند با تفکر درست و هوشمندانه به دست می آید. مطالعه کنید، تحقیق کنید، بخوانید، بگردید و ایده بگیرید. تلاش کنید.

چند نکته را همیشه به یاد داشته باشید. با کمک این نکات ذهن خود را تغییر دهید. با انگیزه و ذهنی مثبت موفقیت شما تضمین خواهد شد.

حال وقت معرفی است. معرفی نکات طلایی برای ساخت ذهن غنی. با کمک نکات طلایی که در ادامه می خوانید، ذهن خود را ثروتمند کنید.

ثروت حق شما است

پیش از هر چیز شما باید به این باور برسید که ثروت حق شما است و شما لایق این ثروت هستید.

اعتماد به نفس داشته باشید. با تلاش و پشتکار شما به ثروت می رسید و این نتیجه تلاش شما است. شما لایق آنچه هستید که برای آن تلاش کرده اید.

با تلاش شما چه بسا باعث اشتغال افراد بسیاری شوید. پس به خاطر لطفتان باز هم لایق ثروت هستید.

به خود باور داشته باشید

باور داشته باشید که شما می توانید موفق شوید. نیازی نیست روز و شب سخت تلاش کنید، تنها هوشمندانه عمل کنید.

ذهن پولساز داشته باشید. ریسک را بپذیرید و با تلاش خود موفق شوید.

به جای آنکه منتظر به دست آوردن کاری با حقوق و مزایای خوب باشید، کسب و کار خودتان را راه بیندازید. اگر از خطر کردن بترسید هرگز موفق نخواهید شد.

شما با یادگیری مهارت مذاکره شنیده می شوید و به این ترتیب قادر خواهید بود در کار خود به موفقیت دست یابید و پیشرفت کنید.

ثروت لزوما برای افراد باهوش نیست

چه بسیار افرادی که باور دارند راه اندازی کسب و کاری جدید یا رسیدن به ثروت مختص افراد باهوش است. بسیاری پس از کسب نمره های پایین در زمان تحصیل، می پندارند هوش کافی برای راه اندازی کسب و کاری برای خود را ندارند.

اما اشتباه است. شما نیازی ندارید باهوش باشید. اگر این گونه بود تمامی رتبه های برتر کنکور میلیاردر بودند!

شما تنها باید زیرک باشید. به زندگی ثروتمندان سرک بکشید و راز ثروتمند شدن آن ها را پیدا کنید. برای مثال آیا تا به حال راز ثروتمند شدن ایلان ماسک را خوانده اید؟

در زندگی او بگردید، نقاط مشترک بین خود و او بیابید، از افکار و روش های او ایده و انگیزه بگیرید.

ثروت به تنهایی به دست نمی آید

برای ثروتمند شدن به تنهایی زمان و انرژی بسیاری باید صرف کنید. اما با ایجاد یک تیم و با همراهی دیگران شما قادر به پیشرفت سریع تر خواهید بود.

شما به تنهایی نمی توانید همه کاره شغل خود باشید. آدم درست و مناسب برای اهداف خود را بیابید.

بیشترین ثروت در ترکیب افرادی با ذهن پولساز به دست می آید. زیرک ترین، هوشمندانه ترین و پرتلاش ترین افراد را گرد هم آورید.

کسب ثروت با ذهن پولساز ساده است

برای ثروتمند شدن نیازی به مدارک بالای تحصیلی یا سابقه کاری بالا ندارید. تنها این نکته را در نظر داشته باشید که خلاقیت و نوآوری به زندگی شخصی و حرفه ای شما شکل می دهد.

این خلاقیت شماست که کار شما را از دیگران متمایز می کند. با خلاقیت خود در کار خود اولین باشید و به شهرت و پول دست یابید.

نگران نباشید از اینکه پول خود را صرف کارهای متعدد می کنید. خوشحال باشید که پولی برای خرج دارید. خوشنود باشید که با پول خود برای بهبود کار خود تلاش می کنید. شما این هزینه را صرف رسیدن به ثروت می کنید.

پس با اطمینان بر خود مطمئن باشید که ثروتمند می شوید.

ثروت فرزند ذهن پولساز است

بر فکر و ایده های خود تکیه کنید. راه های جدید پول دار شدن را بیاموزید. تلاش و تحقیق کنید. به این صورت مطمئن ترین و درست ترین راه را انتخاب خواهید کرد.

ارزشمندترین دارایی شما ذهن شما است. با مطالعه و تحقیق ایده های جدید کسب کنید. با ایده های جدید تفکر خلاقانه خود را به واقعیت تبدیل کنید.

به یاد داشته باشید که ثروت حاصل ذهن پولساز است.

ذهن ثروتمند رویای ثروت را به واقعیت تبدیل می کند

در این زندگی هیچکس به شما پول اهدا نخواهد کرد. هیچکس قادر به ساخت زندگی ثروتمندانه برای شما نیست؛ مگر خود شما!

به خود و توانایی های خود باور داشته باشید. بر آینده تمرکز کنید. به تحقیق بپردازید و ایده های مختلف را سبک و سنگین کنید. حتی گاه کمک گرفتن از لایف کوچینگ و یا بیزینس کوچینگ خوب راه رسیدن به ثروت را برای شما روشن تر می کند.

به یاد داشته باشید که هیچکس به راحتی و یک شبه به ثروت نمی رسد. بلکه ثروت بسیاری همچون ایلان ماسک از راه تفکر درست به دست می آید.

با پرورش ذهن خود و هدایت افکار خود به ذهن پولساز برسید و با ذهن پولساز به ثروت دست یابید.

چگونه تفکری ثروت ساز داشته باشیم.

تفکر ثروتمند شدن

نقطه آغاز رسیدن به استقلال مالی و پولدار شدن، تغییر تفکر برای ثروتمند شدن است.

قبل از اینکه بتوانید در واقعیت ثروتمند شوید، باید در تفکر خود موفقیت مالی کسب کنید.

مهمترین اقدام تک تک شما در راه ثروتمند شدن و استقلال مالی، تصمیم به تغییر تفکر برای ثروتمند شدن است.

باید بتوانید به این باور برسید که به اهداف مالی خود می‌رسید و پولدار شدن را تجربه می‌کنید.

هر دو اصول ثروتمند شدن کلمه فقر و ثروت در نتیجه‌ی یک حالت ذهنی است و این تغییر تفکر برای ثروتمند شدن باید قبل از هرچیز دیگری رخ دهد.

هر جنبه ای از منابع شخصی به خصوص در زمینه جمع آوری ثروت و دستیابی به استقلال مالی، به طور چشمگیری بهبود می‌یابد،

وقتی که بالاخره متوجه می‌شوید که چه چیزی به معنای واقعی” آگاهی از موفقیت” است.

بهبود وضعیت مالی با تغییر تفکر برای ثروتمند شدن

برای بدست آوردن استقلال مالی و ثروتمند شدن، باید اسرار سلامتی، شادی و ثروت شخصی را بطور عالی بیاموزید.

هنگامی که شما این اصول کلیدی را درک می کنید، همه چیز ذهن شما می تواند باور کند و تصور کند که برای شما امکان پذیر است.

شما هیچ محدودیتی به جز آنهایی که در ذهن خود قبول دارید نخواهید داشت.

هنگامی که شما شروع به فکر کردن درباره توانایی‌های خودتان ، مثلا توانایی رسیدن به پولدارشدن را می کنید،

تمام نگرش خود را نسبت به خود و توانایی های خود برای بهبود وضعیت مالی خود ، در مسیر بهتر شدن تغییر می‌دهید.

قانون انتظارات در دستیابی به استقلال مالی و پولدارشدن

قانون انتظارات می گوید آنچه که با اعتماد به نفس، مثبت یا منفی انتظار دارید، واقعیت شما می‌شود.

موفقیت شما اجتناب ناپذیر است اما…

اگر با اطمینان انتظار دارید که موفق شوید و به این اعتقاد برسید و عمل کنید، شما در نهایت به این موفقیت دست خواهید یافت.

افرادی که موفق به کسب ثروت شده اند، به یک دلیل موفق هستند؛ زیرا آنها بیشتر از این که بخواهند محبوبیت بیشتری داشته باشند، انتظار دارند که دیگران را دوست داشته باشند.

حقیقت فوق العاده در مورد انتظارات شما این است که آنها کاملا تحت کنترل شما هستند. شما برای خودتان تصمیم می گیرید که بخواهید اصول ثروتمند شدن ثروتمند شوید و چطور به آنجا برسید.

تبدیل شدن به یک ثروتمند با داشتن یک آهنربای زنده

یکی از قوی‌ترین اصول در جهان، قانون جاذبه است. قانون جاذبه می گوید شما یک آهنربای زنده هستید.

این قانون می گوید که افکار شما یک میدان نیروی انرژی ایجاد می کند که از شما خارج می شود. این میدان انرژی ، افراد و شرایط زندگی هماهنگ با آن افکار را جذب می کند.

فکرهای شما،جنبه مثبت یا منفی دارند. باور و تفکر شما، افراد، شرایط و حوادثی را در زندگی شما جذب می کند که در هماهنگی با آن افکار هستند؛ مثل جذب یک شئ به یک آهنربا

قانون جذب شاید یکی از مهم ترین قوانین ذهنی، در توضیح موفقیت و شکست، موفق بودن و بدبختی است.

قانون جذب می‌گوید : اگر شما یک تصویر بسیار واضح در ذهن خود از هدف مورد نظر خود داشته باشید و بتوانید این ایده را به طور مداوم در ذهن خود نگه دارید، به ناچار شما منابع لازم برای دستیابی به آن هدف را در اختیار خواهید گرفت.

کار اصلی شما ایناست که ذهن خود را برای ثروتمند شدن آماده کنید؛ یعنی تغییر تفکر برای ثروتمند شدن را در خود ایجاد نمایید.

برای اینکه بتوانید تفکرات خود را تغییر دهید ۷ واقعیتی و باور که باعث ثروتمند شدن میشود را با شما در میان می‌گذاریم.

پول بیشتر مشکلات را برطرف می‌کند

ثروتمندها نگاهشان به پول نسبت به مردم عادی تفاوت دارد. آنها با توجه به شرایط و امکانات خوبی که می‌شود فراهم کرد به پول نگاه می‌کنند؛ مانند آزادی، رفاه، موقعیت و فراوانی. ثروتمندها از این موضوع که پول می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند واهمه ندارند و آن را قبول کرده اند.

میلیونرها می‌دانند که پول ابزار خوبی برای ایجاد شرایط و فرصت های ایده آل است. آنها همچنین به این باور رسیده اند که اگر شما بدون پول خوشحال نیستید با پول نیز خوشحال نخواهید بود. هرچند با اینکه پول در خوشحالی و لذت بردن از زندگی نقش کوچکی دارد؛ اما نباید فراموش کرد که پول یکی از ابزار مهم برای ادامه زندگی است.

در این بین افرادی خاص هستند که به پول به چشم یک دشمن و عامل بدبختی زندگیشان نگاه می‌کنند.

بسیاری از مردم رابطه‌ای خصمانه و ناکارآمد با پول دارند. اگر می‌خواهید پول زیادی به دست آورید بهتر است پول را به عنوان یک دشمن ندیده و آن را بهترین متحد و دوست خود بدانید.

ثروت ارتباط بسیار کمی با میزان تحصیلات شما دارد

موضوعی است که شاید بیشتر افراد عادی با آن مخالف باشند، اما سایبولد نظر جالبی دارد:

ثروتمندان خودساخته با این موضوع کاملا موافق هستند که رسیدن به درآمد بالا رابطه بسیار کمی با میزان تحصیلات فرد دارد و بیشتر به تمرکز و اصرار برای رسیدن به موفقیت برمی‌گردد.

رسیدن به موفقیت به این بستگی دارد که بدانید چه میخواهید و روی آن تمرکز کنید و نگذارید زمان بردن یا سخت شدن مانعی باشد برای رسیدن به هدفتان. این روش ساده است ولی آسان نیست.

جالب است بدانید که تعداد زیادی از افراد ثروتمند تحصیلاتی کمی دارند یا آن را رها کرده‌اند. افراد ثروتمند دانش خود را از طریق تجربه بدست آورده اند نه کسب علم در دانشگاه ها.

کافی است که به خانه ی فرد ثروتمندی بروید تا یکی از اولین چیزهایی که نظر شما را به خود جلب کند کتابخانه بزرگ و عظیم وی باشد که طبیعتا مطالعه ی این کتاب ها به موفقیت اش کمک زیادی کرده است.

اگر عاشق کاری کی میکنید باشید پول نیز سرازیر خواهد شد

هرچه شما کاری را بیشتر دوست داشته باشید به آن اهمیت بیشتری می‌دهید و سعی می‌کنید که بهتر و باکیفیت تر، حتی متمایز از دیگران آن را انجام دهید و همین امر باعث می‌شود تا شناخته تر شده و درآمد بیشتری داشته باشید.

بیشتر افراد به این موضوع فکر می‌کنند که اگر کاری را انجام دهند چقدر پول به دست خواهند آورد و این در حالی است که افراد ثروتمند ابتدا کاری که به انجام آن علاقه مند هستند را پیدا کرده و بعد تلاش کرده اند تا از انجام آن کسب درآمد کنند.

اگر شما کاری را که انجام می‌‌دهید با علاقه و عشق باشد بی‌شک موارد مورد نیاز برای موفقیت آسان تر خواهند بود. سایبولد در این زمینه گفته است:

به جای آنکه به دنبال کاری باشید که بیشترین درآمد را برای شما به همراه دارد به دنبال شغلی بگردید که انجام دادن آن را دوست داشته و می‌دانید که می‌توانید در انجام آن موفق شوید.

بعد از اینکه چنین شغلی را یافتید تمام تلاش و تمرکز خود را روی موفقیت تان در آن شغل قرار دهید تا بتوانید به یکی از توانمندترین و شناخته‌ شده ترین فرد در زمینه ی شغلی خود تبدیل شوید. سپس مشاهده خواهید کرد که با میزان زیادی از ثروت و درآمد رو به رو شده‌اید.

بدون نیاز به سرمایه هم میتوان کسب درآمد کرد

برخلاف باور خیلی از مردم که پول، کسب درآمد را به همراه خواهد داشت ثروتمندان نظر متفاوتی دارند. باور کلیشه ای که برای کسب درآمد نیاز به سرمایه دارید می‌تواند شما را به بهترین شکل محدود ساخته و همچنین به بدترین شکل، مخرب باشد.

واقعیت این است که شما باید برای حل مشکلات راهی داشته باشید تا بتوانید پول به دست آورید. ایده های خلاقانه می‌توانند منابع کمیابی باشند؛ اما بیشتر مردم بر روی این موضوع تمرکز کرده اند که پول از کجا می‌آید و همین امر سبب می‌شود تا ایده ها را نادیده بگیرند.

افراد ثروتمند ابتدا روی یافتن و تکامل یک ایده ی خلاقانه تمرکز می‌کنند سپس به دنبال سرمایه گذاری میروند تا بتوانند سرمایه لازم برای به تحقق نشاندن ایده هایشان را به دست آورند. سایبولد در این مورد می‌گوید:

افراد مستعد همیشه می‌دانند که پول در هر شرایطی حاضر است؛ زیرا افراد پولداری وجود دارند که به دنبال یک سرمایه گذاری ایده آل هستند تا بتوانند این ایده ها را تبدیل به مخازن درآمد کنند، پس کار بدون سرمایه هم میتوان انجام داد.

پول به دامان شما نخواهد افتاد باید به دنبال آن بروید

بسیاری از افراد بر این باورند که دیگران شرایط مناسب زندگی را برایشان فراهم خواهند کرد؛ اما کاملا اشتباه فکر می‌کنند. سایبولد می‌گوید: قرار نیست کسی شما را کشف کند، نجات دهد یا یک شبه ثروتمندتان کند.

اگر میخواهید ثروتمند شوید بهترین سرمایه اصول ثروتمند شدن گذاری این است که برای خود کسب و کار راه انداخته و برای افزایش سرمایه هم بدانیم که فقط و فقط خودتان هستید و پشتوانه ای ندارید.

این گفته کاملا صحت دارد چون بیشتر مردم صبر می‌کنند تا شرایط و موقعیت خوبی برای آنها فراهم شود. این در حالی است که افراد مستعد برای موفقیت خود هدفی اصول ثروتمند شدن را مشخص کرده و سپس از تمام قدرت خود برای رسیدن به هدفشان استفاده میکنند.

از دیگر خصایص افراد ثروتمند این است که نه تنها برای رسیدن به موفقیت تلاش می‌کنند بلکه نسبت به شرایط نیز بسیار هوشیار هستند.

افراد ثروتمند از خود می‌پرسند: “چرا من موفق نباشم؟ من به اندازه دیگران خوب هستم و لایق ثروتمند شدن و موفقیت هستم. اگر من به دیگران کمک کنم که مشکلات آنها را حل کننم چرا نباید در قبالش پاداشی بگیرم؟”و از آنجا که چنین باوری را در خود پرورش داده اند همین امر سبب می‌شود تا بتوانند به موفقیت دست یابند.

سریع‌ترین راه برای ثروتمند شدن خوداشتغالی است

متوسط مردم بر اساس میزان ساعات کاریشان حقوق می‌گیرند که به دو حالت حقوق ثابت یا ساعاتی که کار کرده‌اند تقسیم می‌شود. این در حالی است که ثروتمندان با نتیجه‌ ای کارشان درآمد دارند. جدا از این مسائل، افراد ثروتمند اصولا صاحب شغلشان هستند و تسلط کامل بر درآمدهایشان دارند.

درست است که افرادی در دنیا وجود دارند که بابت کاری که انجام می‌دهند حقوق بالایی دریافت می‌کنند، اما باید بدانید که این روش، طولانی ترین و شاید امن ترین راه رسیدن به ثروت باشد، اما ثروتمندان می‌دانند که خوداشتغالی سریع ترین روش برای رسیدن به درآمد بالا و ثروت است.

زمانی که ثروتمندان دنیا در حال رشد هستند متوسط افراد به حقوق ثابت خود دل خوش کرده‌اند و موقعیت اصول ثروتمند شدن های زندگیشان را فدای درآمد ماهانه ای که دارند می‌کنند.

اکثریت مردم به دنبال این هستند که رفاه جزئی را در زندگی شان با بودن در یک شغل و کسب حقوقی مکفی تضمین کنند و اگر شانس خوبی هم داشته باشند در کار خود ارتقا یافته و درصدی به حقوق اولیه ای که دارند اضافه شود.

راههای پولدار شدن به نحوه تفکر شما باز می‌گردد

سایبولد به این موضوع تاکید کرده که هر کسی می‌تواند ثروتمند شود:

ثروتمند شدن به نحوه تفکر شما بازمی‌گردد و اینکه در مورد درآمدزایی به چه چیزهایی باور دارید. همیشه رمز موفقیت برای همه ثروتمندان یکسان بوده است و آن چیزی نیست جز تفکر.

اگر می‌خواهید مانند یک فرد ثروتمند فکر کنید، در موردشان بیشتر بدانید. سایبولد در ادامه می‌گوید:

به گفتن اینکه ثروتمند شدن تان خارج از کنترل شما است خاتمه دهید. حقیقت این است که ثروتمند شدن به باورها و تفکرات تان برمی‌گردد.

نظر شما در مورد گفته های سایبولد چیست؟ آیا آنها را قبول دارید؟ نظر خود را با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.