مولفه های اصلی بورس


بورس کالا با شفافیت صنعت فولاد را بالنده کرد

رئیس هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان یکی از دلایل تبدیل شدن صنعت فولاد به صنعت بالنده را شفاف شدن قیمت ها از مسیر بورس کالا می‌داند.

منصور یزدی زاده، رئیس هیات مدیره ذوب آهن اصفهان در گفت و گو با کالاخبر درباره اهمیت بورس کالا در شفافیت اقتصاد گفت: ذوب آهن همچون سایر شرکت های فولادی پس از شکل گیری بورس فلزات و به دنبال آن تشکیل بورس کالا توانست تحولی را در درآمدزایی ایجاد کرد که به دنبال آن بتواند برنامه های توسعه ای خود را اجرا کنند.

وی افزود: تا پیش از ورود فولاد به بورس کالا، قیمت ها به صورت مصوب و دستوری تعیین می شد، درحالی که فضای دستوری همواره فضای رانت زایی محسوب می شود. این رانت های غیر مولد به لایه های بازار منتقل و انتفاعی نصیب تولیدکننده نمی کند ضمن آنکه مصرف کننده نهایی نیز از این موضوع منتفع نمی شود.

به گفته یزدی زاده قدمت بورس کالا نشان می دهد کارکرد این شرکت در همه ابعاد مثبت بوده است.

وی تاکید کرد: یکی از مهم ترین کارکردهای بورس کالا شفافیت قیمت ها بود. به عبارت دیگر با اجرای اصل 44 که شرکت های زیادی وارد فرآیند واگذاری و ورود به بورس کالا شدند، یکی از مولفه های اصلی و مهم در سودآوری شرکت ها، شفاف سازی قیمت ها بود که با ورود محصول‌ها به بورس کالا کمک زیادی به این شرکت ها شد.

یزدی زاده تصریح کرد: بورس کالا با تعریف ابزارهای جدید در حوزه فروش و قرار دادن آن‌ها در اختیار عرضه کنندگان نتیجه مثبتی را برای شرکت های بورسی که با سهامداران مواجه بودند رقم زد. چراکه در چنین فضایی سهامدار می تواند اعتماد کند. در غیر این صورت در فضای رانتی نه سرمایه گذار راغب به سرمایه گذاری در صنعت می شود و نه سهامدار تمایل به خرید سهام شرکت های مربوطه پیدا می کند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به این سوال که نقش بورس کالا در کمرنگ شدن نظام قیمت گذاری دستوری و جاری شدن نظام عرضه و تقاضا چیست؟ اظهار کرد: همانطور که گفته شد اگر بخواهیم رانت ناشی از قیمت گذاری دستوری به لایه های بازار منتقل و توزیع نشود و مصرف کننده نهایی و همینطور تولیدکننده از این سود منتفع شود بهترین راهکار عرضه در بورس کالاست. لذا اگر نظام عرضه و تقاضا حاکم نشود شرکت ها قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.

وی ادامه داد: شرکت ها زمانی که بورسی شدند شفاف سازی در صورت های مالی آنان ایجاد شد و سودآوری آن‌ها واقعی شد. زمانی که شرکت های تولیدی فروش خود را با قیمت های واقعی انجام می دهند و از رانت پرهیز می شود، می توان نتیجه آن را در درآمد و سودآوری شرکت ها ملاحظه کرد و این موضوع نیزدر لایه های بالاتر بر شاخص های بورس کالا تاثیرگذار است و در نتیجه سرمایه گذاران می توانند به استناد آن اقدام به سرمایه گذاری کنند.

رئیس هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان یادآور شد: یکی از دلایلی که فولاد توانسته به صنعت بالنده تبدیل شود شفاف شدن قیمت ها از مسیر بورس کالا بود که به عقیده من این موضوع نقش 60 درصدی در توسعه صنعت فولاد کشور داشته است.

بکارگیری رویکرد تحلیل مولفه های اصلی خاکستری(gpca)در ارزیابی عملکرد مالی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- صنایع سیمان،آهک و گچ

در دو دهه گذشته، به دلیل رشد روزافزون تکنولوژی و افزایش عوامل تاثیرگذار بر تصمیم، مسائل تصمیم گیری پیچیده تر شده اند و افراد نیاز به تکنیک هایی دارند که بتواند ابعاد مسئله را هرچه بهتر مورد ارزیابی قرار دهد و دیدی یکپارچه و کامل نسبت به مسئله ارائه دهد. مدل های تصمیم گیری چند معیاره به عنوان یکی از ابزارهای کارامد جهت اخذ تصمیم مناسب در چنین مواردی مطرح شده اند، اما در اکثر این تکنیک ها محدودیت ها و مفروضاتی وجود دارد و ما به دنبال مدلی هستیم که این محدودیت ها را از میان بردارد. این پژوهش از تکنیک تحلیل مولفه های اصلی خاکستری به منظور ارزیابی عملکرد مالی 28 شرکت موجود در گروه صنایع سیمان، آهک و گچ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی 5 ساله ( سالهای 84 تا 88 ) استفاده کرده است. مدل تحلیل مولفه های اصلی خاکستری روشی است که از مزایای تئوری خاکستری یعنی عدم نیاز به شناخته شده بودن داده ها و استفاده از داده های ناکافی و کم و روش تحلیل مولفه های اصلی یعنی کاهش ابعاد متغیرها و دادن وزن مناسب به آنها و ارزیابی چند جانبه استفاده می کند. پس از انتخاب 25 شاخص به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها، با استفاده از مدل پیشنهادی رتبه بندی شرکت ها انجام گرفت که نتایج، همبستگی معناداری را بین رتبه های بدست آمده در سال های مختلف نشان دادند. سپس، به منظور اعتبارسنجی مدل، از تکنیک تاپسیس استفاده شد و بین نتایج حاصل از دو مدل در سال های مختلف ضریب همبستگی محاسبه شد و معناداری همبستگی بین نتایج دو تکنیک، اعتبار مدل را تایید کرد. سپس به منظور تعیین مهمترین نسبتهای مالی تاثیرگذار در ارزیابی شرکت ها، بین هر یک از نسبت ها و نتایج حاصل از حل مدل همبستگی محاسبه شد که نتایج نشان داد بازده مجموع دارائیها، گردش مجموع دارائیها، سرمایه در گردش خالص، نسبت جاری و قیمت در انتهای دوره مهمترین نسبتهای مالی موثر در ارزیابی و رتبه بندی شرکت ها بوده اند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این تحقیق به بررسی تاثیر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای تحقیق حاضر دو فرضیه تدوین گردیده است؛ اول اینکه میان شاخص کیفیت صورتهای مالی در دوره ی بعد از تدوین استانداردهای حسابداری (81 الی 86) نسبت به دوره ی پیش از آن (76 الی 80) تفاوت معنی داری ندارد. و دوم اینکه شاخص محافظه کاری در دوره ی بعد از تدوین استاند.

ارزیابی توانمندی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدل مناسب ارزیابی

این تحقیق به دنبال درجه‌بندی و رتبه‌بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای توانایی نسبی تداوم فعالیت (توانمندی مالی) بر اساس مدل زاوگین است. برای این امر، یک نمونه سی تایی شرکتهای ورشکسته (شرکتهایی که دارای زیان انباشته‌ای بیش از 50% سرمایه می‌باشند) و یک نمونه سی تایی از شرکتهای غیرورشکسته در دو مرحله انتخاب شده است (در مرحله اول شرکتهایی انتخاب شده‌اند که دارای بیشترین س.

مدیریت جریان وجوه نقد و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف از تحقیق حاضر،ارزیابی وضعیت جریانهای نقدی یک شرکت از طریق مقیاسها و معیارهای ترکیبی-شامل دوره وصول مطالبات،دوره نگهداری موجودی کالا،دوره پرداخت حساب های پرداختنی،چرخه تبدیل وجه نقد-و تاثیر این تغییرات بر عملکرد مالی شرکت است.جهت تحقق این هدف،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد.برای آزمون ارتباط بین مدیریت جریان وجوه نقد و عملکرد مالی شرکتها،رگرسیون خطی به کار گرفته شد.

ارزیابی معیار محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کمیتة فنی سازمان حسابرسی در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه کاری را به عنوان یکی از مؤلفه‌های کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته، اما واژة محافظه کاری را به کار نبرده، بلکه از واژة احتیاط به جای آن استفاده نموده است. از آنجا که تعیین سود در حسابداری نسبتاً یک انتخاب بین ترکیب به هنگام و به تأخیر افتادة سودها و زیان‌های اقتصادی است، اصل محافظه کاری مشروط نیز بعنوان یک روش شناخت زیان به هنگام شناخ.

تاثیر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این تحقیق به بررسی تاثیر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای تحقیق حاضر دو فرضیه تدوین گردیده است؛ اول اینکه میان شاخص کیفیت صورتهای مالی در دوره ی بعد از تدوین استانداردهای حسابداری (81 الی 86) نسبت به دوره ی پیش از آن (76 الی 80) تفاوت معنی داری ندارد. و دوم اینکه شاخص محافظه کاری در دوره ی بعد از تدوین استاند.

رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مسئولیت اجتماعی شرکتها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 53 سؤال در زمینه مسئولیت اجتماعی آنها نسبت به مشتریان، کارکنان، محیط زیست و نهادهای موجود در جامعه (نهادهای آموزشی، نهادهای فرهنگی، نهادهای ورزشی، سازمانهای بهداشت، بیمارستانها، نهادهای خیریه، مراکز توانبخشی و غیره) است، ان.

موج تورم انتظاری، مولفه‌ اصلی برای صعود بازار سهام و سقف‌شکنی دوباره شاخص بورس/ اصلاح شاخص در محدوده مقاومتی، کاملا طبیعی و قابل انتظار بود

شاخص کل بورس تهران پس از یک‌ونیم سال انتظار، هفته گذشته سقف‌شکنی کرد و با عبور از محدوده مقاومتی 1.6 میلیون واحدی، نشان داد که توان رسیدن به سقف‌های از دست رفته را دارد. برخی از تحلیلگران بورس، موج تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را مولفه مهم برای صعودهای اخیر می‌دانند و می‌گویند که تورم انتظاری متعاقب آن، منجر به رشد دوباره شاخص خواهد شد.

موج تورم انتظاری، مولفه‌ اصلی برای صعود بازار سهام و سقف‌شکنی دوباره شاخص بورس/ اصلاح شاخص در محدوده مقاومتی، کاملا طبیعی و قابل انتظار بود

نیما میرزایی، تحلیلگر ارشد بورس و بازارهای مالی، در گفت‌وگو با خبرنگار «بااقتصاد»، با اشاره به مولفه‌های فوق، معتقد است:

ریزش‌های اخیر، یک اصلاح در روند طبیعی بازار محسوب می‌شود و سیگنالی مبنی بر تداوم آن مخابره نشده است. با نگاهی به روند بازار سهام طی یکی دو ماه گذشته و حجم و ارزش معاملات که متعادل بوده است، بازار در روزهایی که با افت ‌قیمت‌های مواجه می‌شد، حجم صف‌های فروش پرحجم نبود. البته اصلاح شاخص، با افت نسبی نرخ دلار مرتبط است و درمجموع، بازر سهام روند طبیعی و صعودی را طی می‌کند و این ریزش‌ها هم بخشی از روند عادی و سالم بازار است.

برخلاف نظر برخی از فعالان بازار که معتقدند رشد نرخ بهره بین بانکی، عامل اصلی اصلاحات اخیر بوده است، به نظر من این مولفه آنچنان تاثیرگذاری خاصی روی روند بازار ایجاد نکرد و شاید از کفی که در اسفندماه گذشته ساخته و محرک رشد بازار نیز بود، کمتر از 2 تا 3 دهم درصد رشد کرد. بنابراین یک تغییر بزرگ در این متغیر محسوب نمی شود و افزایش نرخ بهره بسیار محدود بود. همچنین از دیدگاه اقتصادی، باتوجه صعود نرخ دلار و تورم انتظاری جامعه پس از حذف ارز ترجیحی، دولت چاره‌ای جز افزایش نرخ بهره بین بانکی ندارد اما به نظر من با شرایط کنونی، رشد آن محسوس و معنادار نیست که بتواند بازار سهام را با چالش مواجه کند.

عوامل اصلی در اصلاح شاخص را می‌توان در سه مولفه افت نرخ ارز، ایجاد جو روانی در گروه پالایشی‌ها و همچنین تمایل سهامداران به سیو سود در محدوده مقاومتی شاخص ارزیابی کرد که موجب هیجاناتی در روند معاملات بورس شد و روی بازار تاثیر گذاشت. متاسفانه، فضای روانی که در گروه پالایشی‌ها به راه افتاد با واقعیت‌ها همخوانی نداشت، هرچند گزارش‌های این گروه رویایی نبود اما نامطلوب هم نبود و احتمال اصلاح وجود دارد، اما جوی که ایجاد کردند، به این موضوع دامن زد. در عامل سوم، رسیدن شاخص به محدوده مقاومتی طی یک‌ونیم سال گذشته و رسیدن به سقف 1.6 میلیون واحدی، این طبیعی است که در محدوده‌های مقاومتی، برخی سهامداران اقدام به سیو سود ‌کنند و اصلاحات در این مقطع، کاملا عادی به نظر می‌رسد.

با این تفاسیر، خوشبینی برای عبور دوباره شاخص کل بورس از سقف 1.6 میلیون واحدی وجود دارد که مبتنی بر برگشت انتظارات تورمی و روند نسبتا رو به رشد قیمت دلار است، مشروط بر این‌که قیمت‌ها در بازارهای جهانی تغییر نکند و ثابت بماند. با توجه به این‌که در دوره افزایش قیمت‌ها و واقعی‌سازی نرخ کالاها قرار داریم، ین روند تداوم خواهد داشت و برخی محصولات با افزایش نرخی که گرفته‌اند نیز با قیمت‌های جهانی فاصله دارند، بنابراین شروع موج تورمی کمابیش در محصولات شرکت‌های تولیدی بورسی هم ادامه خواهد داشت که تاثیر مستقیم روی بازار سرمایه می‌گذارد. برای نمونه بسیاری از محصولات خودرویی هنوز با نرخ بازار فاصله دارند و در هر بخشی که افزایش نرخ اعمال می‌شود، رشد قیمت‌ها به صنایع مادر هم تسری می‌یابد.

مقاله نشریه
تاثیر مولفه های دانش بر تجهیز منابع مالی در بورس اوراق بهادار

چکیده:
بورس اوراق بهادار به عنوان هسته اصلی بازار سرمایه با ایجاد تعامل بین سرمایه گذاران و پس اندازکنندگان و تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی از جمله تعیین کننده های رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. با تاثیر مولفه های دانش بر تجهیز منابع مالی در بورس این نقش هم پررنگ تر می شود زیرا دانش به عنوان پایگاه اصلی نوآوری و تغییرات فنی در فرآیند تولید، سبب رشد فناوری و در نتیجه افزایش ظرفیت های تولیدی و بهره وری شرکت های بورسی می شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مولفه های دانش بر تجهیز منابع مالی در بورس اوراق بهادار ایران بر مبنای داده های فصلی دوره زمانی سال 1377 تا 1393 با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات است. علاوه بر مولفه های دانش که شامل زیرساخت های اطلاعاتی، رژیم های نهادی و اقتصادی، سیستم ابداعات و آموزش و منابع انسانی است توسعه بازار سهام نیز به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده تجهیز منابع مالی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که همه مولفه های دانش و همچنین توسعه بازار سهام، تاثیر مثبت و معناداری بر تجهیز منابع مالی در بورس اوراق بهادار ایران دارند.

حجم معاملات از ورود نقدینگی های جدید به بورس حکایت دارد / رونق بازار سهام با معرفی کابینه پیشنهادی رئیس جمهور

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هجدهمین روز مردادماه سال 96، با رشد 265 واحدی تا پله 81 هزار و 579 رشد کرد. شاخص های اصلی بازار سهام نیز روز متعادلی را پشت سر گذاشتند. بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام امروز به نام نمادهای فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان و کشتیرانی ایران ثبت شد و در مقابل نمادهای معاملاتی گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری غدیر و پتروشیمی مبین با افت قیمت مانع افزایش بیشتر شاخص کل شدند.

مولفه های رشد این روزهای بورس

بورس تهران در حالی شاهد تقویت حجم معاملات و ورود نقدینگی های جدید به بازار بود که روند رو به رشد قیمت کامودیتی ها در بازارهای جهانی منجر به افزایش تقاضا در گروه فلزات اساسی شد و بدین ترتیب این گروه به عنوان لیدر بازار سهام قد علم کرد. با این همه تداوم عرضه تدریجی حقوقی ها برای ذخیره سود باعث شد تا در گروه فلزات اساسی و به دنبال آن معدنی ها، شاهد تشکیل صف های خرید نباشیم. با این حال در گروه کانی های غیر فلزی تک سهم شرکت مواد ویژه لیا با صف خرید پایدار مواجه بود.

همچنین گروه سرب و روی با اقبال خریداران اغلب حقیقی با وجود تداوم عرضه های تدریجی سهامدار عمده حقوقی مواجه بود. در دو روز اخیر چند سیگنال مثبت به بورس تهران مخابره شد تا شاهد خیز دوباره و آغاز دور جدیدی از صعود قیمت ها و شاخص ها باشیم. به غیر از افزایش قیمت جهانی کالاها، یکی از مهم ترین آنها معرفی تیم اقتصادی دولت بود که از نگاه بسیاری از کارشناسان می تواند وضعیت اقتصاد ایران را به دوران رونق رهنمون کنند.

در حالی که رکود و ایستایی همچنان سایه خود را بر اکثر فعالیت های اقتصادی از جمله بازار املاک و مستغلات، بازار طلا و ارز، بازار کالا و مواد و بازار خودرو گسترانده، بورس تهران اما به راه صعودی خویش ادامه می دهد و موانع پیش رو را یکی یکی از میان برمی دارد. بر این اساس و با در نظر گرفتن نگرش تیم اقتصادی دولت، می توان مولفه های اصلی بورس به آینده بازار سهام خوشبین بود.

ادامه معاملات بلوکی حقوقی ها

در آخرین روز معاملاتی هفته، بازار سهام بازاری پرحجم بود که در کنار معاملات درون گروهی و بلوکی برخی حقوقی مولفه های اصلی بورس ها، شاهد پیشرو شدن گروه فلزات اساسی و به دنبال آن گروه معدنی ها بودیم. در بازار دوم بورس تهران که به معاملات درون گروهی سهامداران عمده اختصاص دارد، کمتر از 12 میلیون سهم سرمایه گذاری مسکن تهران به ارزش بیش از یک میلیارد تومان بازارگردانی شد.

در سرمایه گذاری توسعه ملی اما بیش از 9 میلیون سهم به ارزش بیش از یک میلیارد تومان با معاملات درون گروهی از سوی سهامدار عمده مواجه شد. همزمان در ملی صنایع مس ایران نیز 5 میلیون سهم به ارزش کمتر از یک میلیارد تومان امروز با معاملات انتقالی از سوی سهامدار عمده مواجه شد. همچنین کمتر از 4 میلیون سهم ایران ترانسفو به ارزش بیش از 2 میلیارد تومان از سوی سهامدار عمده کد به کد شد.

رشد یک واحدی شاخص کل فرابورس

شاخص کل بازار فرا بورس ایران در آخرین روز معاملاتی هفته با رشد بیش از یک مولفه های اصلی بورس واحدی به پله 924 واحدی رسید. همچنین در بازار فرا بورس تعداد 517 هزار و 826 سهم اوراق بهادار به ارزش 10 میلیارد و 113 میلیون و 327 هزار ریال در بیش از 28 هزار نوبت معاملاتی دادوستد شد. در معاملات بازار فرابورس نمادهای سهامی ذوب آهن اصفهان، نمادهای شرکت مواد ویژه لیا، آتیه داده پرداز، پالایش نفت لاوان، گروه صنایع کاغذ پارس با روند مثبت و نمادهای کشت و صنعت شهداب ناب خراسان و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی با روند نزولی به کار خود پایان دادند.

امروز تعداد 10 میلیون سهم از کل سهام شرکت مبین وان کیش برای نخستین بار پس از پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران به روش ثبت سفارش عرضه و در بالاترین رقم به مبلغ 347 تومان ثبت شد. دامنه قیمت در ثبت سفارش از مبلغ 3,400 ریال تا مبلغ 3,470 ریال تعیین و حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی تعداد 450 سهم بوده است. به این ترتیب سهمیه هر خریدار اعم از معامله گران برخط در بالاترین حجم 121 عدد تعیین شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.