نقد شوندگی یعنی چه؟


آشنایی با مفهوم نقدشوندگی در بازار بورس

ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

یکی از معیارهای انتخاب فرصت های سرمایه گذاری، عملکرد مالی شرکت ها می باشد. شاخص های مختلفی برای اندازه گیری عملکرد شرکت ها وجود دارد که یکی از بهترین شاخص ها، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده است. از سوی دیگر عوامل متعددی بر عملکرد شرکت تاثیرگذار است؛ یکی از این عوامل نقدشوندگی به معنی قابلیت خرید و فروش یک دارایی با حداقل هزینه، در کمترین زمان ممکن و بدون اثرگذاری قابل ملاحظه در قیمت دارایی است. نقدشوندگی مهمترین شاخصه و پیش نیاز استحکام، تثبیت و توسعه یافتگی بازار سرمایه را تشکیل می دهد به همین دلیل، ایجاد نقدشوندگی برای اوراق بهادار یکی از مهمترین کارکردهای بازارهای سرمایه به شمارمی رود. پژوهش حاضر با بررسی داده های مربوط به 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1384تا1391در صدد بررسی اثرات ارزیابی عملکرد بر نقدشوندگی است. در این رابطه سه فرضیه براساس شاخص های مختلف نقدشوندگی تدوین و آزمون گردیده است. در این تحقیق، درجه نقدشوندگی بورس تهران به عنوان متغیر وابسته به کار گرفته شده که با استفاده از دو معیار مستقیم نقدشوندگی یعنی نسبت گردش معاملات و معیار بازده صفر و یک معیار غیرمستقیم شامل سنجه عدم نقدشوندگی آمیهود نسبت به محاسبه آن اقدام شده است. بررسی رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل در این پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره و بر مبنای داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج پژوهش بیان می کند که بین نقدشوندگی سهام و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری نقد شوندگی یعنی چه؟ خود شوید

منابع مشابه

ارزش افزوده اقتصادی و نقدشوندگی بازار سهام

هدف واحد تجاری افزایش ثروت سهامداران است، بنابراین تأمین بازده مورد انتظار آن‎ها بسیار مهم است. سرمایه‎گذاران و اعتباردهندگان به‎دنبال معیاری دقیق برای ارزیابی عملکرد شرکت و تصمیم‎گیری در مورد سرمایه‎گذاری جدید، ادامه یا خروج از آن هستند. ارزش افزوده اقتصادی، ابزاری تحلیلی برای یافتن ارزش واقعی شرکت است، به‎عبارت دیگر جایگزینی برای سود حسابداری به‎عنوان معیار ارزیابی عملکرد است. در این پژوهش تل.

ارزش افزوده اقتصادی در شرکت‌های تصاحب شده در بورس اوراق بهادار تهران

این پژوهش عملکرد شرکت‌های تصاحب شده‌ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای سال‌های 1378تا 1383 با استفاده از شاخص ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار داده است. با استفاده از رویکرد صورت‌های مالی اساسی، اطلاعات شرکت‌های تصاحب شده در دوره‌ی پژوهشی جمع‌آوری و با استفاده از ‌t استیودنت معنا‌دار بودن نتایج فرضیه‌ها را آزمون کرده است. به‌منظور شناخت اثرات کلان اقتصادی،عملکرد شرکت‌های تصاحب .

همبستگی شاخصهای نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع نقدشوندگی در بازارهای سرمایه، به بررسی همبستگی شاخصهای متفاوت نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. شاخص‌‌های نقدشوندگی بکار رفته در این پژوهش عبارتند از گردش سهام، نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود، معیار بازده صفر، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام و معیار تعدیل تعداد روز‌های بدون معامله بر اساس گردش سهام. در همین راستا، اطلاعات 38 شرکت برای د.

مقایسه رابطه ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی با معیارهای حسابداری در بورس اوراق بهادار

حد اکثرسازی ثروت سهامدار عمده ترین هدف واحد تجاری است.امروزه از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان برترین شاخص ارزیابی عملکرد داخلی- که شاخصی از افزایش ارزش سهامدار است- یاد می‌کنند. این شاخص رابطه نزدیکی با شاخص ارزش افزوده بازار دارد. تحقیقات متعددی در سطح بین المللی انجام شده که با این نظر که ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی بیشترین همبستگی را با ارزشهای بازار د.

تبیین نقش سرمایه فکری در نقدشوندگی دارائی‌ها و نقدشوندگی سهام شرکتها:شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

‎‎‎نقدشوندگی دارایی­ ها و نقدشوندگی سهام شرکت­ ها دو موضوع مهم در ادبیات مالی جهت افزایش جذابیت شرکت ­ها و کاهش ریسک و هزینه­ های تامین مالی بشمار می­ آیند و انتظار می­ رود که شرکت­ های برخوردار از سرمایه فکری غنی ­تر، توجه هوشمنداته بیشتری به نقدشوندگی داشته باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه­ی ﺑﯿﻦ سرمایه فکری و اجزای آن با نقدشوندگی دارائی­ ها و نقدشوندگی سهام شرکت­ های بورس اوراق بهادار تهرا.

نقدشوندگی و پرداخت سود سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف پژوهش بررسی تأثیر نقدشوندگی بر پرداخت سود سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. پژوهش از لحاظ شیوۀ اجرا شبه تجربی- پس رویدادی، در حوزۀ تحقیقات اثباتی مالی و مبتنی بر اطلاعات واقعی است که داده‌ها به صورت سری زمانی - مقطعی در بازۀ زمانی 1394-1388 می‌باشد و مدل کاربردی پژوهش پنل است. محقق جامعۀ آماری را کلیۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین نموده.

فاکتورهای سرمایه گذاری

ما سه تا فاکتور اساسی در سرمایه گذاری داریم سه تا فاکتوری که همشون مهمن. البته خیلی به ما بستگی داره که قراره در چه بازه زمانی و موقعیتی سرمایه گذاری کنیم. یه موقع هسش من قراره سال بعد عروسی کنم و یه پولی رو برای سال آینده نیاز دارم، یه پولی الان دستمه و سرمایه گذاریم یکسالست یعنی من تا یک سال آینده سرمایم باید رشد پیدا کنه و بعد باید نقد بشه که اونو ببرم و عروسی بگیرم. یه موقعی هست میخوام تو سال آینده برای دخترم جهاز بخرم؛ در اینجا سرمایه گذاریم یک سالست. یه موقعی هم هست من یه بچه 5 ساله دارم و زندگی خودم هم هست و میخوام برای آینده این بچه سرمایه گذاری نقد شوندگی یعنی چه؟ کنم، این بچه 5 سالشه و 20 سال آینده میشه 25 سالش و نیاز به خونه و یا ماشین داره و حالا نسبت به شرایط حس میکنم باید یه شرکت یا مغازه ای داشته باشه، طبق برآورد من میگم خب مثلا به پول الان یه خونه براش بگیرم میشه 1 میلیارد، یه مغازه 1 میلیارد و نیم و یه ماشین 200 میلیونی براش بگیرم؛ جمع هزینه میشه 4 میلیارد و 200 میلیون. من قاعدتا با 100 میلیون نمیتونم اینها رو داشته باشم اما این 100 میلیون رو باید طوری رشد بدم که تا 25 سال آینده با توجه به تورم و خیلی مسائل دیگه 80 میلیارد به بچم پول بدم که بره زندگی کنه!

من در اطرافیانم کسی رو میشناسم که تو 10 سال گذشته یه خونه داشته با 100 میلیون تومن پول، این آدم الان هم برای پسرش، هم برای دخترش و هم برای همسرش یه خونه خریده یعنی در حال حاضر چهارتا خونه داره. واسه پسرش یه دونه مغازه هم خریده! الانم پسرش حدود 17 سالشه و قطع به یقین سنش به 25 سال برسه یه ماشین خیلی خوبم واسش میخره. تو دور و برمون از این موارد داریم که تونستن با یه سرمایه گذاری درست و مداوم پولشون رو به نقطه ای برسونن که برای 20 سال آینده بچشون برنامه ریزی داشته باشن. خیلی مهمه که شما قراره چجوری برنامه ریزی کنین و کِی به پولتون نیاز دارین. در سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مدلهاشون کاملا متفاوته.

فاکتور های سرمایه گذاری

داشتم اینو عرض میکردم که ما سه تا فاکتور داریم در سرمایه گذاری 1.نرخ سود 2.میزان ریسک 3.نقد شوندگی در ادامه دقیقتر بررسی میکنیم.

نرخ سود سرمایه گذاری

یه موقعی هست ما یه سرمایه گذاری داریم انجام میدیم به طور مثال پولمون رو میذاریم بانک و 18 درصد در طول یک سال سود میگیرم یه موقعی هست توی دلار سرمایه گذاری میکنیم در طول یک سال 20 درصد و در طول یک سال دیگه 400 درصد بهمون سود میده. به طور مثال در اواخر سال 96 و اوایل سال 97 دلار از 3800 تومن شروع شد و تا ماه مهر تا 19000 تومن بالا رفت و در آذر 97 تا 9000 تومن پایین اومد و الان کسی که دلار رو 3800 تومن خریده بود بعد 6 ماه سرمایش 5 برابر شد یعنی 500 درصد سرمایش رشد داشته!

حالا آدم هایی هستن توو همین بازار دلار 3 تومنی رو خریدن که شد 7 تومن، بعد فروختن دوباره شد 6 تومن! خریدن شد 9 تومن، فروختن 9 تومنی شد! 8 تومن خریدن 12 تومن فروختن! یعنی با خرید و فروش سود کردن که حالا جلوتر راجع به خرید و فروش صحبت میکنیم.

پس یه نکته ای که برای ما بسیار اهمیت داره در سرمایه گذاری نرخ سود هست.

نرخ سود سرمایه گذاری

میزان ریسک سرمایه گذاری

یکسری از بازارها میزان ریسک بالا و یکسری از بازارها ریسک بسیار پایینی دارن! اینم خدمتتون عرض کنم معمولا به این صورته که هرچی ریسک یه بازار کمتر باشه میزان نرخ سودش هم کمتره مثلا ما کمترین ریسکی که در بازار داریم پول گذاشتن توی بانک هست البته در بانکهای معتبر چون بانک مرکزی سپرده ها رو تضمین میکنه حالا به این کاری نداریم که خیلی از بانکهامون همین الان ورشکسته هستن و بخشی از مشکلات اقتصادی ما بابت همین موضوع هست، خب سپرده گذاری میزان ریسکش خیلی پایینه اما عملا کمترین میزان سود رو داره تقریبا ماهی 1.5 درصد و خب 1.5 درصد یه سود خیلی ناچیزیه! دیگه ببخشید معمولا بی عرضه ترین و ترسوترین آدمها که هیچ کاری از دستشون برنمیاد میرن پولشون رو توی بانک میذارن و ماهی 1.5 درصد بهشون سود میدن!

میزان ریسک سرمایه گذاری

تو بحث میزان ریسک، یکی از بازارهایی که میزان ریسک بسیار بالایی داره بورس هست و جالبه در طی 10 سال گذشته کمترین میزان سوددهی رو بانکها داشتن و بیشترین میزان سودهی رو بورس داشته! خیلیها شاید بگن دلار، خیلیها هم بگن طلا ولی نخیر بنده الان یه آماری خدمتتون عرض میکنم تا بدونید که میزان سوددهی بورس بیشتر از تمام بازارهای موازی بوده!

ما چهار پنج تا بازار داریم که میخوام الان اونا رو تک به تک براتون باز کنم. یه جمع بندی تا اینجا داشته باشیم: ما توو فاکتورهای سرمایه گذاری یک نرخ سود داریم و دو میزان ریسک که میگه چقدر سرمایه ما رشد یا کاهش پیدا میکنه. قبلا راجع بهش صحبت کردیم که آیا این پس انداز رشدش منفیه، صفره یا مثبت! این 10 میلیونی که من دارم سرمایه گذاری میکنم احتمال داره 10 میلیون بمونه، احتمال داره 10 میلیون بشه 5 میلیون یا بشه 15 میلیون که عملا رشد آنچنانی نکرده چون تورم همون مقداره و احتمال داره نقد شوندگی یعنی چه؟ 10 میلیون بشه 40 میلیون!

میزان ریسک سرمایه گذاری در بورس

میزان نقد شوندگی سرمایه گذاری

نقد شوندگی یعنی چی؟ ببینید نقدشوندگی یعنی اینکه شما وقتی که اراده میکنی این سرمایت رو تبدیل به وجه نقد کنی چقدر زمان نیازه، مثلا شما یه سپرده یکساله میذارید با سود 18 درصد، بهتون میگن این پولتون حداقل باید سه ماه بمونه اگه این پول رو کمتر از سه ماه بردارید ما سود شما رو 10 درصد حساب میکنیم! پس نقد شوندگی این سرمایه گذاری سه ساله هست؛ شما امکان داره یه زمینی خریده باشین و زمانی که بخواید اونو تبدیل به پولش کنین 6 ماه فروشش طول بکشه، پس این میزان و سرعت نقد شوندگیش 6 ماهس اما شما وقتی دلار خریداری میکنین در عرض چند ساعت میتونین تبدیل به پولش کنین، وقتی شما سکه یا طلای آب شده خریداری میکنین در کمتر از چند ساعت میتونین اونو تبدیل به پول کنین! پس این سرعت نقد شوندگی هم یکی از فاکتورهای مهم سرمایه گذاریه.

ببینید شما یه موقع وارد یه بازاری میشین و متوجه میشین که این بازار رو به افوله و اینجاست که میخواین سرمایتونو بفروشین و پول نقد بگیرین و وارد بازار دیگه بشید مثلا سهام دیگه ای بخرید، اگه طلا دارید دلار بخرید یا دلار دارید برید خونه بخرید، این سرعت نقد شوندگی اینجا میتونه خیلی به شما کمک کنه اگه سرعت نقد شوندگی پایین باشه در سرمایه گذاری میتونه یه فاکتور منفی باشه که ما باید اهم و فی الاهم بکنیم که ببینیم الان نرخ سود برامون مهمه یا میزان ریسک یا سرعت نقد شوندگی! شما اگه دو ماه بعد به پولتون نیاز دارین نمیتونین برین زمین بخرین چون زمین در عرض 2 ماه هیچ اتفاقی براش نمیفته اگه هم اتفاقی براش بیفته نمیتونین به راحتی تبدیل به پولش کنین پس باید برید سراغ بازارهایی که سرعت نقد شوندگی بالایی دارن!

سرعت نقد شوندگی سرمایه گذاری

پس ما سه تا فاکتور داشتیم نرخ سود، میزان ریسک، سرعت نقد شوندگی. یکی از بازارهایی که بسیار ریسکش پایینه و نرخ سود بالایی داره و به همین خاطر بسیار جذابه ملک هست، دلیل اینکه بسیاری از مردم ما وارد این بازار میشن چه اون آدمهای عادی چه اون سوداگرها بدلیل میزان ریسک بسیار پایین و سودش هست؛ سودش هم نسبت به مثلا سپرده بانکی بیشتره و ریسکش هم مثل سپرده بانکی پایینه بخاطر همین خیلیا میان تو بازار ملک سرمایه گذاری میکنن. میزان ریسک طلا و دلار خیلی بالاست، چرا بالاست؟ چون احتمال داره شما بری دلار 19 هزار تومنی بخری دلارت بیاد تبدیل بشه به 9 هزار تومن! یکی از دلایلی که دلار و طلا ریسکش بالاست وجود بحث امنیته، یعنی احتمال داره دلار و طلا رو ازتون بدزدن، شاید شنیده باشید تو اطرافیانتون که دزد اومده هرچی دلار و طلا بوده برده مثلا 500 میلیون دلار و طلا تو خونشون بوده و دزد برده یعنی یک شبه شما 500 میلیون تومن از دست دادید، اما ملک اینطوری نیست، ملک سر جاشه کسی هم نمیتونه بدزده شما سند دارید، اگه شما ملکی رو درست خریداری کرده باشین میزان ریسکش نزدیک صفره، غیر اینکه جنگی اتفاق بیفته، قاعدتا اگه تو شهری منطقه ای جنگی اتفاق بیفته ارزش ملک در اونجا میاد پایین، اما اگه اتفاق نیفته ارزش ملک همیشه رو به افزایشه و در تمام دنیا همینطوره. جلوتر که بازار مسکن رو باز کردیم خدمتتون توضیح میدم که چرا ارزش ملک همواره در تمام دنیا رو به افزایشه. بابت جنگ هم توی ایران حالاحالاها جنگ نمیشه، خیلیا جو جنگ و اینطور چیزا میدن، به هیچ عنوان توی ایران جنگ نمیشه سیستم دفاعی و اصطلاحا دکتری نظامی ایران یا حلقه های امنیتی طوری طراحی شده که در ایران جنگ نخواهد شد، خیلیا شاید به طبل جنگ بکوبن ولی در ایران جنگ نخواهد شد، اگر هم جنگی بشه در اطراف ایران اتفاق میفته!

پس میزان ریسک بازار ملک بسیار پایینه و بخاطر همینه که ملک واسه ما ایرانیها خیلی جذابه. رشد سرمایه ای خوبی هم همواره داره بعضی اوقات رشدش خیلی خوبه به طور مثال همین سال گذشته رشد 200 درصدی داشته!

حالا ما میخوایم بیایم بازارهای سرمایه رو یه مقدار باز کنیم، ببینین توی ایران شاید بشه توو خیلی از کسب و کارها سرمایه گذاری کرد اما بازارهای سرمایه ای که ما داریم رو میخوام به صورت اجمالی یه توضیحی راجع بهش بدم و ببینیم توی ده سال این بازارها چقدر رشد داشته.

در ادامه میخوایم بازارهای سرمایه گذاری رو بررسی کنیم؛ بررسی بازارهای سرمایه در ایران برای مطالعه روی متن آبی رنگ کلیک کنید.

آشنایی با مفهوم نقدشوندگی در بازار بورس

آشنایی با مفهوم نقدشوندگی در بازار بورس

آشنایی با مفهوم نقدشوندگی در بازار بورس

یکی از مفاهیم اولیه مهم در بازار سرمایه و بطورکلی هر بازار سرمایه گذاری، مسئله نقدشوندگی دارایی است. هر سرمایه گذاری در کنار برآورد سود سرمایه گذاری در دارایی، به ریسک های آن و همچنین قابلیت نقدشوندگی آن نیز تاکید می کند.

منظور از نقدشوندگی این است که شما بعد از سرمایه گذاری در یک دارایی با چه سرعت و کیفیتی می توانید دوباره دارایی را به وجه نقد تبدیل کنید؛ مثلاً نقدشوندگی سرمایه گذاری در بازار دلار و طلا عمدتاً بالا و مسکن کمتر از آن است.

در بازار سرمایه، قابلیت نقدشوندگی وابسته به سهم شرکت ها و وضعیت کلی بازار متفاوت است. ممکن است سهمی که شما خریداری کرده اید به دلیلی از سوی ناظر بازار بسته شود. در این حالت تا بازگشایی مجدد سهم، شما امکان نقد کردن سرمایه خود را ندارید. علاوه بر آن کاهش شَدید میزان معاملات در یک سهم یا کلیت بازار به دلیل نبود نقدینگی و رخوت بازار هم ممکن است شرایطی را ایجاد کند که امکان فروش همه دارایی ها در زمان دلخواه فراهم نشود؛ یعنی خریداری برای سهم وجود نداشته باشد؛ به ویژه آنکه شما نخواهید سهم را در قیمت های بسیار پایین بفروشید.

در این مقاله شما می توانید با نقدشوندگی و نحوه محاسبه آن در بازار بورس ایران آشنا شوید.

نقدشوندگی چقدر است؟

واقعیت این است که اهمیت نقدشوندگی بیشتر از آنکه به اصل آن مرتبط باشد به شما مرتبط است؛ اگر فردی با دید بسیار بلندمدت پولش را وارد سهمی می کند و در کوتاه مدت نیازی به آن ندارد لازم نیست برای انتخاب سهم خیلی روی نقدشوندگی تمرکز کند. بر عکس اگر فردی می خواهد فقط برای یک دوره کوتاه چند ماهه پولش را وارد بازار سرمایه کند و بعد از آن به آن نیاز دارد یا اینکه می خواهد بعد از دوره ای در سهام دیگری سرمایه گذاری کند باید روی نقدشوندگی حساس تر باشد. این گروه برای سنجش نقدشوندگی یک سهم می توانند به معیارهای زیر توجه کنند:

تعداد روزهای بسته در یکسال گذشته

بطورکلی نمادها در مواقع خاص مثل زمان برگزاری مجامع، ارائه گزارش های تعدیل قابل توجه سود و مانند آن بسته می شوند که گریزی از آن نیست. اما برخی سهم ها بطورکلی پُر حاشیه هستند و تعداد روزهای بسته بودن آنها بیشتر است. به عنوان مثال برخی نمادهای بانکی به دلیل ابهام در صورت های مالی مدت ها است که بسته اند. برای دیدن سابقه تعداد روزهای بسته یک سهم در گذشته ساده ترین کار ملاحظه نمودار تغییرات قیمت سهم است. دوره هایی که قیمت یک خط راست افقی است و تغییر نکرده نماد بسته شده است. برای بررسی دقیق تر می توانید به سایت tsetmc.com مراجعه کرده و تعداد روزهای بسته در 3 و 12 ماه گذشته را برای نماد دلخواه ملاحظه کنید.

میزان معاملات و تعداد روزهای بدون معامله

البته ممکن است سهمی باز باشد اما باز هم امکان نقد کردن پول برای شما میسر نباشد. بطورکلی برخی سهم ها کمتر مورد توجه بازار هستند و تعداد معاملات در آنها اندک و فاصله سفارش های خرید و فروش بسیار بالا است. ممکن است یک نماد در یک روز کاری اصلاً معامله نشود. برای ملاحظه و بررسی سهم از نظر ارزش و میزان معاملات در روزهای گذشته، می توانید در سایت tsetmc بعد از باز کردن صفحه نماد مورد نظر، گزینه سابقه معاملات را انتخاب کنید.

نماد جزو 50 شرکت برتر هست؟

شرکت بورس به صورت دوره ای 50 شرکت برتر را معرفی می کند. انتخاب این شرکت ها بر اساس سه معیار انجام می شود که دو مورد از آنها (میزان و تناوب داد و ستد) مستقیماً نشان دهنده قابلیت نقدشوندگی سهم است. بنابراین اگر خیلی نگران نقدشوندگی پول خود هستید می توانید تعداد بیشتری از 50 شرکت برتر را در سبد خود جای دهید.

شاخص های نقدشوندگی تهیه شده را بررسی کنید.

برخی شرکت های تحلیل بازار، شاخص هایی برای نقدشوندگی سهم تهیه و ارائه می کنند. این شرکت ها نقدشوندگی سهم را به صورت درصد گزارش می کنند.

البته بهترین کار این است که خودتان مدتی سهم را رصد کنید. به عنوان مثال اگر قرار است پنج شرکت را در نهایت در سبد خود قرار دهید، 20 نماد منتخب خود را به مدت چند هفته رصد کنید؛ یعنی هر روز تغییرات قیمت، میزان معاملات و از آن مهم تر، تعداد بازیگران فعال سهم و ترکیب آن (حقیقی یا حقوقی) را هر روز رصد کنید. همچنین فاصله سفارش های خرید و فروش را در نظر داشته باشید. در این حالت قطعاً برداشت بسیار دقیق تری از قابلیت نقدشوندگی سهم (در کنار دیگر ویژگی های مهم آن) بدست خواهید آورد.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «آشنایی با مفهوم نقدشوندگی در بازار بورس»، نتیجه ی نگارش جناب آقای حمیدرضا خداپرست می باشد.

نقدشوندگی سهام در بورس؛ سرمایه‌گذاری در سهامی که آسان نقد شود

قابلیت نقدشوندگی

برای انتخاب سهام مناسب برای سرمایه‌گذاری جوانب زیادی را باید در نظر گرفت. در واقع هر اشتباهی در انتخاب سهامی که قصد سرمایه‌گذاری در آن را دارید می‌تواند سرمایه شما را نابود کند. یکی از عوامل بسیار مهمی که قبل از سرمایه‌گذاری در هر سهمی باید مورد بررسی قرار گیرد، نقدشوندی سهام در بورس است. اما اصلا نقدشوندگی چه معنایی دارد و چگونه می‌توان تشخیص داد که سهام کدام شرکت‌ها از قابلیت نقدشوندگی مناسبی برخوردارند؟ در ادامه این مطلب به این سوالات پاسخ می‌دهیم.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

نقدشوندگی سهام در بورس یعنی چه؟

قابلیت نقدشوندگی (Liquidity) به معنای امکان تبدیل یک دارایی به پول نقد در زمانی کوتاه یا به عبارتی شرایط خرید یا فروش آسان یک دارایی است.

یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی‌ها، قابلیت نقدشوندگی آن‌ها است. منظور از قابلیت نقدشوندگی سهام در بورس این است که پس از سرمایه‌گذاری در یک سهم، اگر قصد فروش آن را داشته باشید، بتوانید در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه آن را به پول‌ نقد‌ یا به سهمی دیگر تبدیل کنید. دارایی هایی نظیر ارز، طلا، سهام شرکت‌های بورسی و اوراق مشارکت نقدشوندگی بهتری نسبت به ملک و زمین دارند.

در بازار سرمایه سهام زیادی وجود دارند. یکی از عواملی که سرمایه‌گذار را در انتخاب سهم مناسب راهنمایی می‌کند، قابلیت نقدشوندگی سهام در بازار بورس است.

نقدشوندگی به زبان ساده یعنی شما بتوانید هر زمان که می‌خواهید سهم‌تان را بفروشید و مجبور نباشید برای فروش سهم به قیمت مناسب منتظر بمانید و چندین روز صبر کنید. سهام بسیاری در بازار وجود دارند که میزان نقدشوندگی آن‌ها بالا است و برای فروش آن‌ها به قیمت مناسب نیازی به انتظار و صبر زیاد نخواهد بود.

چطور سهام دارای نقدشوندگی مناسب را تشخیص دهیم؟

سازمان بورس به صورت فصلی ۵۰ شرکت برتر بورسی نسبت به کل شرکت‌های موجود در بازار را انتخاب و معرفی می‌کند و فرایند انتخاب این شرکت‌ها براساس سه معیار اصلی صورت می‌گیرد. این معیارها عبارتند از:

 • میزان دادوستد سهام در تالار معاملات
 • تناوب دادوستد سهام در تالار معاملات
 • میزان تاثیرگذاری شرکت بر کل بازار

بیشتر بخوانید

۵۰ شرکت برتر بورسی که دارای این ویژگی‌ها هستند، به صورت فصلی و هر سه ماه یک ‌بار از طرف سازمان معرفی می‌شوند. به همین خاطر این لیست ثابت نیست و ممکن است سهام شرکتی از این لیست حذف شود یا به آن اضافه گردد. جهت دسترسی به آخرین لیستی که سازمان برای فعالین بازار سرمایه منتشر کرده است، می‌توانید به سایت tsetmc.com مراجعه نمایید و به آخرین گزارش از ۵۰ شرکت برتر بورسی دسترسی پیدا کنید.

جمع‌بندی

قابلیت نقدشوندگی (Liquidity) به معنای امکان تبدیل یک دارایی به پول نقد در زمانی کوتاه یا به عبارتی شرایط خرید یا فروش آسان یک دارایی است. یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی‌ها، قابلیت نقدشوندگی آن‌ها است. منظور از قابلیت نقدشوندگی سهام در بورس این است که پس از سرمایه‌گذاری در یک سهم، اگر قصد فروش آن را داشته باشید، بتوانید در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه آن را به پول‌ نقد‌ یا به سهمی دیگر تبدیل کنید. برای آن که در سهامی با قابلیت نقدشوندگی بالا سرمایه‌گذاری کنید، می‌توانید سهامی را که در فهرست ۵۰ شرکت برتر بورسی عنوان شده‌اند، برای خرید برگزینید.

دامنه نوسان چیست و چه اهمیتی در بورس دارد؟

دامنه نوسان در بورس

دامنه مجاز نوسان یا همان دامنه نوسان یکی از موضوعات بحث برانگیز و جنجالی در بورس ایران است و همه افرادی که در بورس فعالیت میکنن باید با این مقوله به خوبی آشنا باشند. این موضوع به طور مستقیم و غیر مستقیم با مباحثی مثل قیمت پایانی، صف خرید و فروش، حجم مبنا، نقدشوندگی سهم و بسیاری از مسائل دیگر ارتباط تنگاتنگی دارد از این رو دانستن ساز و کار دامنه نوسان در بورس اهمیت بسیار زیادی دارد.
دامنه نوسان چیست و چرا تا این حد اهمیت دارد؟ در این مقاله ضمن بیان چیستی دامنه نوسان سهم (بازه مجاز نوسان روزانه) به آفت‌ها و البته فواید وجود آن در بورس ایران خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

دامنه نوسان چیست؟

همان طور که احتمالا می‌دانید قیمت یک سهم در یک روز کاری نمی‌تواند از یک حدی بیشتر یا از یک حدی کمتر شود. این حدود همان بازه قیمت مجاز روزانه هر سهم است. اینکه این حدود بر چه اساسی مشخص میشود برمی‌گردد به قیمت پایانی هر سهم. اگر نمی‌دانید قیمت پایانی چیست همینجا این مقاله را رها کنید و به مقاله قیمت پایانی سهام چیست و چه تفاوتی با قیمت آخرین معامله دارد مراجعه کنید و پس از مطالعه آن مقاله دوباره برای مطالعه ادامه این مطلب به این صفحه باز گردید.

در واقع قیمت هر سهم در یک روز با توجه به قیمت پایانی آن سهم، تنها می‌تواند بین دو عدد مشخص شده نوسان کند. این اعداد همان بازه قیمت مجاز است که در تابلوی هر نماد در سایت TSETMC نیز قابل رویت است (تصویر زیر).

بازه قیمت مجاز

بازه قیمت مجاز چگونه تعیین می‌شود؟

برای اینکه مفهوم دامنه نوسان را متوجه شوید باید ابتدا ببینیم این قیمت مجاز سهم چگونه محاسبه می‌شود. به تصویر زیر دقت کنید.

دامنه نوسان در بورس

فرض کنید قیمت پایانی یک سهم در روز قبل 1000 تومان باشد. در روز جاری حد بالایی قیمت مجاز 5 درصد بیشتر از قیمت پایانی روز قبل یعنی 1050 تومان لحاظ خواهد شد و حد پایینی قیمت مجاز نوسان، 5 درصد کمتر از قیمت پایانی روز قبل یعنی 950 تومان تعیین میشود.

به همین ترتیب بازه مجاز قیمتی برای فردا هم به همین صورت بر اساس قیمت پایانی امروز مشخص میشود و الی آخر. حال اگر قیمت این سهم امروز 950 تومان باشد می‌گویند روی منفی 5 درصد در حال معامله است و به همین ترتیب:

 • 960 تومان منفی 4 درصد
 • 970 تومان منفی 3 درصد
 • 980 تومان منفی 2 درصد
 • 990 تومان منفی 1 درصد
 • 1000 تومان صفر تابلو
 • 1010 تومان مثبت 1 درصد
 • 1020 تومان مثبت 2 درصد
 • 1030 تومان نقد شوندگی یعنی چه؟ مثبت 3 درصد
 • 1040 تومان مثبت 4 درصد
 • 1050 تومان مثبت 5 درصد

اینکه چرا بازه قیمت مجاز را 5 درصد کمتر و بیشتر از قیمت پایانی تعیین میکنند (مثلا چرا 6 درصد نیست) بر میگردد به قانونی که در سازمان بورس تصویب می‌شود. در واقع این عدد 5 یک قرارداد است و می‌تواند به دلخواه قانون گذار تغییر کند.

منظور از دامنه نوسان در بورس

منظور از دامنه نوسان در بورس همین عدد 5 درصد نوسان است. با این توضیحات الآن متوجه می‌شوید که وقتی می‌گوییم دامنه نوسان یک سهم 5 درصد است یعنی چه. شما اکنون به طور کامل با مفهوم دامنه نوسان آشنا شده‌اید.

آیا دامنه نوسان در بورس همیشه 5 درصد است؟

همان طور که عرض کردیم دامنه نوسان در بورس همیشه 5 درصد نبوده و ممکن است هر لحظه توسط دوستان در سازمان بورس تغییر کند! این مسئله یکی از معضلات بورس ایران است که قوانین بدون هیچ ساز و کار مشخصی میتواند یک شبه تغییر کند.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت نقد شوندگی یعنی چه؟ برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در گذشته دامنه نوسان بورس 4 درصد و فرابورس 5 درصد بود. بعدا بورس هم 5 درصدی شد. همچنین دامنه نوسان بازار پایه 3 درصد، 2 درصد و 1 درصد است. برخی از سهم‌ها و صندوق های قابل معامله نیز 10 درصدی هستند!

دامنه نامتقارن چیست؟

اخیرا (بهمن 1399) در پی ریزش شدید بازار بورس ایران، قانون جدیدی مبنی بر دامنه نامتقارن تصویب و اجرایی شده است که در آن دامنه نوسان را از 5- تا 5+ به 2- تا 6+ تغییر داده‌اند. این تغییر قانون با این دیدگاه ایجاد شد که مثلا از بازار حمایت شود ولی به اعتقاد نگارنده این مقاله بدترین قانونی بوده است که در بورس ایران اجرایی شده است.

البته به گفته مسئولان این قانون موقتی است. اما آفت‌های این دامنه نامتقارن چیست؟ برای فهمیدن این موضوع به مقاله زیر مراجعه کنید.

مزایا و معایب وجود دامنه نوسان در بورس ایران

دامنه نوسان در بازار سهام بسیاری از کشورها وجود دارد و چیز عجیب و غریبی نیست. وجود دامنه نوسان در بورس مزایا و مضرات مختلفی دارد.

مزایا: جلوگیری از نوسانات شدید قیمت

وجود دامنه مجاز نوسان روزانه باعث کاهش تلاطم بازار می‌شود و از نوسان شدید قیمت در پی اخبار غیر منتظره و هیجان کاذب بازار جلوگیری میکند و به نوعی این قانون از سرمایه‌گذاران خرد حمایت میکند.

معایب: تشکیل صفوف خرید و فروش، کاهش نقدشوندگی، نامعتبر شدن قسمتی از تحلیل تکنیکال

اما به اعتقاد نگارنده این مقاله وجود دامنه نوسان در بورس معایب بیشتری نسبت به مزایای آن دارد. از جمله این معایب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

تشکیل صفوف خرید و فروش:

وجود صف خرید و فروش در بورس ایران به علت وجود دامنه نوسان است و خود این صف‌های خرید و فروش باعث هیجان کاذب در بازار می‌شود و از طرفی زمینه ساز فریب معامله گران خُرد توسط بازیگران سهم را فراهم کرده است.

کاهش نقدشوندگی بازار:

وجود دامنه نوسان باعث کندتر شدن حرکت قیمت، تشکیل صف خرید و فروش و در نهایت باعث کاهش حجم معاملات خواهد شد و همه اینها یعنی کاهش نقدشوندگی بازار که به عنوان رکن اصلی بورس زیر سوال می‌رود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.