چگونه سود ایجاد می شود


توجه به مقوله مهندسی ارزش آنگونه که تحلیل و بررسی تمامی فعالیت‌های یک مساله، از زمان شکل‌گیری تا بهره‌برداری در جهت بهبود فرایندها و راهکارهای حل مساله و در راستای کاهش هزینه های باشد هم اکنون در فعالیت های اقتصادی و . آنچنان دیده نمی شود. موضوعی که ارزیابی و سنجش ملاک فعالیت هاست تا فرایند بهره وری مشخص و معین شود

پایان پرداخت پاداش های چند صد میلیونی به هیئت مدیره بانکها! | سازمان بهره وری وارد عمل می شود

با آنکه هرساله پس از برگزاری مجامع عمومی سالانه شرکت ها، بانک ها و بیمه ها پاداش های آنچنانی به اعضای هیئت مدیره می رسید اما قرار است از این پس پرداخت چنین پاداش هایی برمبنای شاخص بهره وری انجام شود.

بازار؛ گروه بانک و بیمه: هر ساله با برگزاری مجمع عمومی سالانه بانکها و دیگر شرکت های چون شرکت های بیمه و . شاهد پرداخت پاداش های سنگین به اعضای هیئت مدیره آنها هستیم، رویکردی که با واکنش های گسترده رسانه ها و خیلی از افراد شده است که چرا اعضای هیئت مدیره چنین شرکت هایی باید برای خود ارقامی چند صد میلیونی را در قالب پاداش به تصویب برسانند در حالی که سهم و سود سهامداران بعضا در سال ریالی بوده است.

هر اقدامی در بانک های دولتی بر حسب ارزیابی و سنجش بهره وری چگونه سود ایجاد می شود انجام خواهد شد نه اینکه اعضای هیئت مدیره بانکها پس از برگزاری مجمع عمومی سالانه بدون توجه به شاخص بهره وری برای تصویب پاداش های کلان به خود، خود شان قیچی کنند و بدوزند

ورود ستاد کمیته بهره وری وزارت اقتصاد به پادش های کلان هیئت مدیره بانک های دولتی

این اقدام که مورد انتقاد خیلی ها بوده و هست موجب شد تا کمیته بهره وری وزارت اقتصاد در واکنشی اعلام کند " با توجه به تکالیف قانونی ابلاغ شده بانک های دولتی مانند سایر موسسات دولتی می بایست اقدامات مربوط به ارتقای بهره وری را وفق مقررات انجام دهند به ویژه دقت داشته باشند که پرداخت پاداش هیئت مدیره منوط به انجام درست آن تکالیف و اخذ تاییدیه از سازمان بهره‌وری است. " این بدان معناست که هر اقدامی در بانک های دولتی بر حسب ارزیابی و سنجش بهره وری انجام خواهد شد نه اینکه اعضای هیئت مدیره بانکها پس از برگزاری مجمع عمومی سالانه برای تصویب پاداش های کلان به خودشان بدون توجه به مقوله بهره وری خود قیچی کنند و بدوزند.

هرچند توجه به مقوله بهره وری در همه شاخص های اقتصادی و . در کشور کمتر به چشم می خورد اما این موضوع مهم مغفول، موجب شده است تا عملکردها آنطور که باید باشد به درستی دیده نشود زیرا نقش بهره وری در انجام امور بسیار کم رنگ است.

موضوع مهمی که برای توسعه و پیشرفت همه جانبه در همه عرصه ها باید به جد به آن نگریسته شود تا نتیجه کار متناسب با فعالیت مثبت، کارآمدی اثر بخشی که حاصل ارزیابی و سنجش معیارهای بهره وری است نمایان شود نه اینکه فعالیت ها همچنان بصورت روزمره و بدون ایجاد ارزش افزوده و کاهش هزینه ها و توجه به کیفیت صورت گیرد.

توجه به مقوله مهندسی ارزش آنگونه که تحلیل و بررسی تمامی فعالیت‌های یک مساله، از زمان شکل‌گیری تا بهره‌برداری در جهت بهبود فرایندها و راهکارهای حل مساله و در راستای کاهش هزینه های باشد هم اکنون در فعالیت های اقتصادی و . آنچنان دیده نمی شود. موضوعی که ارزیابی و سنجش ملاک فعالیت هاست تا فرایند بهره وری مشخص و معین شود

توجه به کاهش هزینه ها، کسب سودآوری و ارتقاء کیفیت توسط مدیران

علاوه بر این موضوع توجه به مقوله مهندسی ارزش آنگونه که تحلیل و بررسی تمامی فعالیت‌های یک مساله، از زمان شکل‌گیری تا بهره‌برداری در جهت بهبود فرایندها و راهکارهای حل مساله و در راستای کاهش هزینه های باشد هم اکنون در فعالیت های اقتصادی و . آنچنان دیده نمی شود. موضوعی که ارزیابی و سنجش ملاک فعالیت هاست تا فرایند بهره وری مشخص و معین شود.

حال با توجه به اینکه رئیس کمیته بهره وری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تاکیدات مکرر رئیس جمهور بر اهمیت توجه به بهره وری اشاره و گفته است؛ رئیسی از همه حوزه‌ها و نهادها خواستند به صورت جدی بازنگاهی به بهره‌وری دستگاه ها داشته باشند و یک تحول در بهره وری ایجاد کنند. در قدم اول باید درک صحیح و مشترک از موضوع بهره وری به ویژه بهره وری در بخش حاکمیتی و سپس در حوزه بانک های دولتی که بازوی حاکمیت هستند، پیدا کنیم.

ذبیح الله سلمانی، گفته است؛ ضمن اینکه بهره‌وری درون سازمانی بانکی را مهم و حیاتی می‌دانیم، بهبود بهره‌وری کلی و آنچه را به ستانده‌های کلان و مأموریتی بانک مربوط می‌شود را انتظار داریم و رصد خواهیم کرد.

پرداخت پاداش ها به اعضای هیئت مدیره بانک ها در برگزاری مجامع سالانه بایستی یک فرمول و معیار وجود داشته باشد تا میزان انجام کار و کسب سودآوری یا ضعف در مدیریت ناکارآمدی ها مشخص و معین شود. البته این کار پیچیده نیست، ستاد کمیته بهره وری در چنین مباحثی باید وارد عمل شود تا چنانچه پاداشی به هیئت مدیره داده می شود بر حسب اندازه و معیار کارایی آنها باشد

پرداخت پاداش ها باید از طریق فرمول ها و معیار های مشخص بهره وری انجام شود

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «بازار» درباره حرکت ستاد کمیته بهره وری وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارزیابی فعالیت ها در سیستم بانکی متناسب با میزان کارایی و بهره وری گفت: به هر حال پرداخت پاداش ها به اعضای هیئت مدیره بانک ها در برگزاری مجامع سالانه بایستی یک فرمول و معیار وجود داشته باشد تا میزان بحث انجام کار و کسب سودآوری یا ضعف در مدیریت ناکارآمدی ها مشخص و معین شود. البته این اقدام آسانی است که پیچیدگی خاصی ندارد، بنابراین ستاد کمیته بهره وری در چنین مباحثی باید وارد عمل شود تا چنانچه پاداشی نیز به هیئت مدیره داده می شود بر حسب اندازه و معیار کارایی آنها باشد.

وی با بیان اینکه نه فقط در سیستم بانکی بلکه در همه شرکت های دولتی و البته به نظر می رسد بخش خصوصی نیز بایستی پرداخت پاداش ها و مزایا به مدیران متناسب با میزان عملکردی که داشته اند در نظر گرفته شود، افزود: معمولا شرکت ها دارای سود و زیان هستند در چنین شرایطی مدیرانی که توانسته اند طی یکسال عملکرد مثبت و رضایت بخشی که به سود سهامداران شرکت و . منجر شده است با ارزیابی و سنجشی که از طریق بهره وری انجام می شود هیئت مدیره را در پرداخت پاداش متناسب با عملکردی مثبتی که داشته اند همراهی کنند نه اینکه هر ساله مجمعی برگزار شود و بدون ارزیابی عملکرد مدیریتی و شاخص های موجود در این زمینه خودشان پاداش های کلان را برای خود تصویب کنند.

خیلی از مدیران بانکی هستند که با کارآمدی و توان مدیریتی خاص توانسته اند بانک یا موسسه یا شرکتی را در مسیر سودآوری متحول کنند این سری مدیران لایق بایستی پاداش خودرا در قبال سودآورکردن شرکت یا سایر امور در سیستم بانکی و . بگیرند چرا که سهامداران بانک با سودی که از طریق مدیریت درست مدیران کسب کرده اند راضی به گرفتن پاداش مدیران هستند

مدیران لایق مستحق پاداش بوده نه مدیرانی که فقط به فکر جیب خودشان هستند

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: البته هر اقدامی در راستای بهره وری بایستی با بهره گیری از شاخص ها و با کار کارشناسی دقیق انجام شود چرا که در کشوری که قوانین و مقررات آن مدام در حال تغییر و یا ایجاد محدودیت هایی است خیلی نمی توان میزان بهره وری را به درستی مشخص کرد. به طور مثال شاید یک مدیری از لحاظ زیربنایی و کارکردی که در اصلاح ساختاری همچنین مدیریت درست شرکت و یا بانکی را در مسیر رونق ارتقاء و متحول کند اما در پی فرایند تغییر و تحولات مدیریتی فردی دیگر مدیر آن بانک، موسسه و شرکت شود که مزایای کارایی مدیر قبلی نصیبش شود.

وی افزود: در بحث مدیریت خیلی از مدیران بانکی هستند که با کارآمدی و توان مدیریتی خاص توانسته اند بانک یا موسسه یا شرکتی را در مسیر سودآوری متحول کنند این سری مدیران چگونه سود ایجاد می شود لایق بایستی پاداش خودرا در قبال به سودآورکردن شرکت یا سایر امور در سیستم بانکی و . بگیرند چرا که سهامداران آن شرکت یا بانک با سودی که از طریق مدیریت درست مدیران کسب کرده اند راضی به گرفتن پاداش مدیران هستند. هر چند به نظر می رسد هر گونه پاداشی بایستی از طریق فرمول های بهره وری صورت گیرد.

بنابر این گزارش، یکی از مواردی که همه سازمان ها و دستگاهها به آن توجه ویژه دارند، موضوع بهره وری است، اینکه سازمانشان و یا خودشان بهره وری بالایی داشته اند یا خیر. یعنی میزان خروجی و سود سازمان نسبت به هزینه ها چگونه بوده است و نتایج آن چگونه باید باشد. به طور مثال اگر سازمانی بتواند با ثابت نگهداشتن کیفیت، از میزان هزینه های سازمانی خود کم کند، می تواند بگوید بهره وری ایجاد کرده است. در چنین شرایطی مدیران لایق بایستی متناسب با اثربخشی و کارایی پاداش دریافت کنند نه اینکه مجمعی برگزار شود و مدیران بدون توجه به استانداردها و شاخص های بهره وری به خودشان پاداش بدهند.

داروی ریسپریدون (خوراکی) | کاربرد ، مقدار و روش مصرف ، عوارض جانبی و میزان مصرف | Risperidone

نحوه مصرف، موارد احتیاط و نکات ضروری داروی ریسپریدون Risperidone

داروی ریسپریدون

داروی ریسپریدون Risperidone

ریسپریدون Risperidone دارویی است از آن برای درمان بیماری های روحی و خلقی استفاده می شود. این دارو در طبقه داروهای ضد روان پریشی غیر معمول قرار دارد. روانپزشکان از داروی ریسپریدون برای درمان بیماری هایی مثل اسکیزوفرنی ، اختلال اوتیسم و اختلال دوقطبی استفاده می کنند. این دارو کمک می کند بسیاری از افرادی که دچار بیماری های خلقی و روحی هستند بتوانند به زندگی روزمره و عادی خود برگردند و به آن ها کمک می کند تا به روشنی فکر کنند. مصرف این دارو باعث ترمیم برخی از مواد در مغز می شود که باعث بهبود بیماری می شود. امروزه با افزایش جامعه آماری کودکان مبتلا به اوتیسم استفاده از ریسپریدون افزایش پیدا کرده است. این دارو در بازار به اشکال مختلفی مانند قرص، آمپول و مایع وجود دارد.

نحوه استفاده از داروی ریسپریدون

این دارو را در روز یک الی دو بار همراه با مصرف می کنند که در نهایت نحوه مصرف این دارو بستگی به تجویز پزشک شما دارد. در صورتی که پزشک شکل مایع این دارو را برای شما تجویز کرده باشد حتما قبل از مصرف مقدار مورد استفاده را با قطره چکان یا دستگاهی که همراه دارو وجود دارد اندازه گیری کنید. به هیچ وجه از قاشق های خانگی برای مصرف این دارو استفاده نکنید چرا که این قاشق ها مقدار مصرفی دقیق را به شما نشان نمی دهند.
می توانید ریسپریدون را همراه با مقدار کمی ،قهوه، شیرکم چرب، آب یا آب پرتقال مخلوط و سپس استفاده کنید، این کار باعث می شود تا به راحتی آن را مصرف کنید.
فراموش نکنید که بلافاصله بعد از مخلوط کردن دارو را استفاده کنید. از مخلوط کردن این دارو با چای و کولا پرهیز کنید. قبل از تجویز پزشک حتما تمام داروهای شیمیایی و گیاهی مصرفی خود را به پزشک اطلاع دهید. پزشک مقدار مصرف ریسپریدون را منوط به برخی از موارد مانند سن، داروهای مصرفی و شرایط پزشکی و سابقه پزشکی تعیین می کند.
در برخی موارد پزشک مقدار مصرف دارو را از دوز کم شروع می کند و به مرور زمان مقدار دوز را افزایش تا از ابتلا به عوارض جانبی جلوگیری کند. حین استفاده از این دارو مصرف آن را به طور ناگهانی قطع و یا کاهش ندهید و تا زمانی که پزشک برایتان مقرر کرده از آن استفاده کنید تا به بهبودی کامل برسید. با قطع ناگهانی دارو نه تنها به بهبودی خود کمک نمی کنید بلکه به سلامتی خود آسیب می رسانید بنابراین طبق دستور پزشک پیش بروید. در صورتی که حین مصرف دارو علام بهبودی نداشتید و یا حتی اوضاع روحی شما بدتر شد حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

لطفا قبل از مصرف این دارو از روانپزشک مورد نظر خود، یا روانپزشکان آنلاین پذیرش۲۴، به صورت متنی یا تلفنی روش مصرف دارو را بپرسید.

اثرات جانبی داروی ریسپریدون

به خاطر داشته باشید که پزشک این قرص را برای شما تجویز کرده است زیرا او با توجه به شرایط پزشکی شما قضاوت کرده است که سود قرص ریسپریدون برای شما بیشتر از عوارض آن خواهد بود و بسیاری از افرادی که از این دارو استفاده می کنند عوارض جانبی جدی ندارند ولی این موضوع دلیلی بر خود درمانی نمی باشد.

نحوه مصرف داروی ریسپریدون

 • از عوارض جانبی این دارو می توان به مواردی همچون سرگیجه، افزایش وزن، خواب آلودگی، سبکی سر، خستگی و آب ریزش بینی اشاره کرد. در صورتی که این عوارض از بین نرفتند و یا حتی بدتر شدن حتما سریعا به پزشک مراجعه نمایید.
 • در برخی از موارد مصرف این دارو ممکن است عوارض جانبی جدی مانند لرزش عضلات، مشکلات بلع، اضطراب و بیقراری، اسپاسم های عضلانی و قطع تنفس در خواب را داشته باشد. در صورت مشاهده هر یک از این علائم سریعا به پزشک خود مراجعه کنید.
 • مصرف این دارو در برخی از موارد باعث افزایش قند خون می شود. بنابراین در صورتی که دیابت دارید حتما به پزشک اطلاع دهید.
 • مصرف این دارو باعث افزایش وزن می شود بنابراین درباره ی عوارض آن از پزشک خود سوال کنید.
 • در برخی از موارد این دارو میزان پرولاکتین را افزایش می دهد که این در خانم ها می تواند عوارضی داشته باشد. از جمله عوارض افزایش پرولاکتین در زنان قطع قاعدگی و یا تولید ناخواسته شیر یا قطع باردار کند. افزایش پرولاکتین در مردان نیز عوارضی دارد که از جمله آن ها کاهش توانایی جنسی و یا در تولید اسپرم ناتوان می شوند.
 • اگر با عوارضی همچون غش، سرگیجه شدید و تشنج رو به رو شدید فورا به پزشک یا روانپزشک آنلاین مراجعه کنید.
 • مصرف این دارو ممکن است در برخی از افراد که آلرژی دارند علائم آلرژیکی مانند خارش پوست، تورم پوست، تورم در زبان، تورم در گلو و مشکلات تنفسی ایجاد کند که در صورت مشاهده این علائم سریعا به پزشک مراجعه کنید.
 • ریسپریدون در موارد نادری باعث بیماری به نام سندرم بدخیم نورولپتیک می شود.

موارد احتیاط داروی ریسپریدون

 • اگر حساسیتی نسبت به این دارو یا پالیپریدون دارید حتما با پزشک خود در میان بگذارید.
 • اگر در سابقه پزشکی خود بیماری هایی مانند دیابت، چگونه سود ایجاد می شود مشکلات تنفسی یا بیماری قلبی داشته اید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
 • قبل از عمل جراحی پزشکی و دندانپزشکی حتما مصرف این دارو را به پزشک اطلاع دهید.
 • مصرف این دارو ممکن است شما را دچار گرمازدگی کند چرا که این دارو میزان تعریق شما را کاهش می دهد. بنابراین از ورزش در محیط های گرم خودداری کنید.
 • مصرف این دارو برای زنان باردار و زنانی که در دوران شیردهی هستند توصیه نمی شود مگر اینکه پزشک تجویز کرده باشد.

تداخلات دارویی داروی ریسپریدون

 • یکی از مسائل مهمی که وجود دارد این است که تداخلات دارویی ممکن است خطر ابتلای شما به عوارض جانبی را افزایش دهد یا اینکه نحوه عملکرد دارو را تحت تاثیر قرار دهد.
 • دارویی که ممکن است باعث تداخل با ریسپریدون شود، متروکلوپرامید می باشد.

نحوه مصرف داروی فراموش شده داروی ریسپریدون

دارو را مطابق دستور پزشک و در زمان های تنظیم شده مصرف کنید و در صورتی که مصرف آن را فراموش کردید به محض اینکه متوجه شدید دارو را مصرف کنید. اگر به زمان مصرف مقدار بعدی نزدیک هستید بنابراین مقدار داروی فراموش شده را بیخیال شوید. به هیچ عنوان برای جبران مقداری از کرم را که فراموش کرده اید مصرف کنید، مقدار مصرف بعدی خود را دو برابر نکنید. باید توجه داشته باشید که استفاده بیشتر از مقدار توصیه شده این دارو دوره درمان شما را نه تنها کوتاه تر نخواهد کرد بلکه ممکن است دوره درمانتان را طولانی تر کند.
وب سایت و اپلیکیشن پذیرش۲۴، این امکان را برای شما فراهم نموده تا در سریعترین زمان ممکن با روانپزشک آنلاین در تمامی نقاط ایران به صورت ۲۴ ساعته و آنلاین، تلفنی و متنی ارتباط بگیرید و سوالات خود را درباره داروی مد نظر خود از ایشان بپرسید.

نحوه نگهداری از داروی ریسپریدون

 • ریسپریدون را مطابق دستورالعمل های روی محصول یا مطابق دستورات پزشک نگهداری کنید.
 • این دارو باید به دور از رطوبت و نور و در دمای اتاق نگهداری شود.
 • فرم مایع دارو را به هیچ عنوان در فریزر نگهداری نکنید.
 • دور از دسترس کودکان و حیوانات باشد.
 • دارو را به هیچ عنوان در حمام نگهداری نکنید.

شما عزیزان می‌توانید هرسوالی که در باره این دارو داشتید، در قسمت نظرات از ما بپرسید. پزشکان متخصص روانپزشک ما به شما پاسخ خواهند داد.

اصلاح در فضای امنیتی شدنی نیست/ چه کسانی از فضای دو قطبی سود می‌برند؟

اصلاح در فضای امنیتی شدنی نیست/ چه کسانی از فضای دو قطبی سود می‌برند؟

ساعد نیوز/ یک هفته‌ای است که موضوع مرگ مهسا امینی در پلیس امنیت اخلاقی تهران باعث ایجاد ابهامات، اعتراضات و واکنش‌های مختلفی شده است. اتفاقی که نوک پیکان آن به سمت گشت ارشاد گرفته شده و ممکن است باعث ایجاد تصمیمات جدیدی در این زمینه شود.

به گزارش پایگاه خبری_ تحلیلی ساعد نیوز به نقل از ایسنا، مهسا امینی دختر ۲۲ ساله ای که با خانواده برای سفر از سقز به تهران آمده بود، ۲۳ شهریور توسط گشت ارشاد دستگیر شد اما در محل پلیس امنیت اخلاقی، به استناد فیلمی که پلیس منتشر کرده، بدلیل ایست قلبی به کما رفته و دو روز بعد در بیمارستان کسری درگذشت. این موضوع از ابتدا با واکنش های مختلف که بیشتر در همدردی با خانواده مرحومه امینی و اعتراض نسبت به مرگ عجیب و تراژیک او بود مواجه شد. در همین زمینه در روزهای اخیر سران سه قوه نسبت به آن واکنش نشان دادند. سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه مجریه علاوه بر آن که ۲۵ شهریور و در حین حضور در سمرقند برای شرکت در اجلاس سران شانگهای، دستور بررسی و پیگیری این موضوع را داد، ۲۷ شهریور در تماس تلفنی با خانواده مرحومه مهسا امینی، ضمن ابراز همدردی با این خانواده و طلب صبر و اجر برای آنان در این مصیبت، گفت: من در جریان سفر ازبکستان از این واقعه مطلع شدم که بلافاصله به همکارانم دستور دادم تا بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهند و مطمئن باشید این موضوع را از دستگاه های مسئول مطالبه خواهم کرد تا ابعاد آن روشن شود. رئیسی با تأکید بر اینکه همه دختران ایران را همچون فرزندان خود می داند، افزود: دختر شما همچون دختر خود من است و احساس من این است که این حادثه برای یکی از عزیزان خود من پیش آمده است. اینجانب را در مصیبت خود شریک، و همدرد غم و اندوهتان بدانید. همچنین غلامحسین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا ۲۸ شهریور در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به در دست بررسی بودن چگونگی رخ دادن این اتفاق اشاره کرد و گفت: یک همدردی بسیار فراگیر و دلسوزانه با خانواده این مرحومه در کشور ما از سوی مردم و مسئولان صورت گرفت که این امر بسیار پسندیده بود و این مقوله از روحیه نوع دوستی و از آموزه های دینی نشأت می گیرد. رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر پیگیری جدی موضوع فوق الذکر از ناحیه قوه قضاییه، اظهار کرد: قوه قضاییه موضوع جان باختن مرحومه امینی را با دقت و موشکافانه پیگیری خواهد کرد و این موضوع در دستور کار قرار دارد. محسنی اژه ای با اشاره به دستور خود به رئیس سازمان پزشکی قانونی در راستای بررسی موضوع جان باختن مرحومه امینی، اظهار کرد: در تماسی که با رئیس سازمان پزشکی قانونی داشتم تاکید کردم که موضوع جان باختن مرحومه امینی را با دقت و وسواس بررسی کنند؛ در این راستا اقدامات اولیه در پزشکی قانونی صورت گرفته است؛ نمونه برداری های لازم انجام شده و به آزمایشگاه ارسال شده است؛ باید منتظر ماند تا از طریق بررسی های دقیق و تخصصی، نتیجه حاصل شود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در جلسه علنی ۲۹ شهریور مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور، یادآور شد: «از روز اول، رئیس جمهور محترم، دولت، مجلس و قوه قضاییه مجدانه پیگیر علل این حادثه و مشخص شدن مقصرین بوده اند. زمان نشان خواهد داد که اعتماد مردم درست بوده و همه دستگاه های کشور در پیگیری این مسأله کوچکترین اغماضی نخواهند کرد.» قالیباف همچنین تاکید کرد: ان شاءالله مجلس هم این اتفاق را برای روشن شدن موضوع و اصلاحات مورد نیاز ساختارها و فرایندها، رسیدگی می کند و مردم نیز اجازه هرنوع سوءاستفاده را به دشمنان و همراهان آنان نخواهد داد. موضوعی که رئیس مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرده یعنی "اصلاح ساختارها و فرآیندها" شاید کلیدی ترین نکته ماجرای تلخ اخیر باشد. در این یک هفته، تقریبا تمام طیف های مختلف سیاسی و فعالان اجتماعی و رسانه ای، ضمن ابراز ناراحتی از وقوع چنین اتفاقی، وجود ساختاری را تحت عنوان گشت ارشاد که نیروی انتظامی به آن پلیس امنیت اخلاقی می گوید، غیرضروری و باعث ایجاد خشم مردم و دوقطبی سازی جامعه می دانند. ماجرای مهسا امینی فارغ از علت فوت (که البته روشن شدن آن و برخورد با مسببین احتمالی در جای خود مهم است) یک سوال اساسی ایجاد می کند که اساسا چرا در موضوع حجاب و عفاف اینگونه برخورد می شود. ماجرای مهسا امینی فارغ از علت فوت (که البته روشن شدن آن و برخورد با مسببین احتمالی در جای خود مهم است) یک سوال اساسی ایجاد می کند که اساسا چرا در موضوع حجاب و عفاف اینگونه برخورد می شود. این همان موضوعی است که به نفع دو گروه مشخص تمام می شود؛ کسانی که با اصلاح ساختار گشت ارشاد مخالفند و براندازانی که تلاش می کنند از هر آب گل آلودی ماهی خود را بگیرند. اگر فضای اعتراض به روند فعلی گشت ارشاد به سمت اغتشاش و خشونت پیش برود، ناگزیر جو امنیتی غالب خواهد شد و طبیعتا در فضای امنیتی و دوقطبی فرصت هرگونه اصلاح و ترمیم از دست خواهد رفت. در این میان رسانه ها و سیاست مداران و فعالانی که پیگیر اصلاح ساختار و یا حتی برچیده شدن گشت ارشاد هستند، در اقلیت قرار گرفته و صدایشان شنیده نخواهد شد چرا که در فضای غبارآلود امنیتی شده دوقطبی کاذب "یا با ما یا بر ما" ایجاد شده و به نوعی دیگر صدا به صدا نمی رسد چه رسد به اینکه این صداها منتج به نتیجه شوند. در همین چند روز، علاوه بر سران قوا که نشان دادند در نقد روندهای فعلی گشت ارشاد با منتقدان هم نظر هستند و به دنبال رسیدگی و اصلاح برخوردها هستند، تعدادی از نمایندگان مجلس و سیاسیون هم با مواضع خود نشان دادند که با چنین برخوردهایی مخالفند و اصلاح ساختار را دنبال می کنند. به طور مثال جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایسنا، با طرح این پرسش که آیا رفتار بزرگان انقلاب و بزرگان دین در تبیین مسائل مانند رفتار ما در مواجهه با حجاب بوده است، بیان کرد: مقایسه وضعیت حجاب در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد گشت ارشاد نتیجه ای جز هزینه و ضربه برای نظام نداشته است اما مسئله اصلی این است که عده ای در برابر پذیرش حقیقت مقاومت می کنند. همان گونه که این نماینده مجلس به درستی اشاره کرده وقتی ساختاری مانند گشت ارشاد جز ایجاد هزینه برای نظام، فایده چندانی هم در بحث فرهنگ سازی حجاب نداشته است. چرا نباید رویه های هزینه زا را اصلاح کنیم؟ این نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی همچنین به درستی به نکته دیگری هم اشاره و بیان کرد: بنده در ابتدا باید بگویم که اگر راجع به گشت ارشاد صحبت می کنم و مخالفت می کنم به منزله موافقت با بدحجابی نیست. به معنی مخالفت با قانون حجاب هم نیست. بنده این را خطاب به افرادی که قصد دارند صحبت های بنده را تفسیر به رای کنند مطرح می کنم تا در ته گوش خود فرو کنند؛ بنده مخالف حجاب نیستم. علت این تفسیر به رای نیز این است که حاضر نیستند که در خصوص واقعیت های جامعه که درحال رخ دادن است بحث کنند. قطعا همه می دانند که طبق قانون، بی حجابی کامل در کشور به نوعی جرم تلقی می شود اما در سایر موارد از جمله بدحجابی یا به قول عده ای شل حجابی، نوع برخورد از طرف گشت ارشاد در واقع همان دور بودن از واقعیت های جامعه است که مدافعان ادامه چنین گشتی به آن توجه ندارند. مواضع تعداد دیگری از نمایندگان مجلس درباره مرگ مهسا امینی هم همین را نشان می دهد. حال وقتی هم سران سه قوه نشسبت به این موضوع حساسیت دارند و حتی رئیس مجلس از اصلاح ساختار سخن می گوید و نمایندگان پارلمان این موضوع را دنبال می کنند، بهتر است به جای ملتهب کردن فضا و کشاندن آن به سمت دوقطبی و امنیتی شدن جامعه، موضوع اصلاح یا کمرنگ و حذف شدن گشت ارشاد از سوی فعالان سیاسی و اجتماعی و نمایندگان مجلس پیگیری شود تا شاید خون مهسا امینی باعث شود تا مهساهای دیگری قربانی چنینی سیاست و برخوردی نشوند.

«زمین برای همه»؛ از رفع فقر تا آموزش تفکر انتقادی و توانمندسازی زنان

دنیس مدو در مراسم تجلیل از او به دلیل تهیه گزارش مرزهای بدون مرز در آوریل ۲۰۰۹ در ژاپن

باشگاه رُم در پنجاه سالگی گزارش معروف «مرزهای رشد» گزارش تحقیقی تازه‌ای منتشر کرده با عنوان «زمین برای همه». نکته کلیدی این گزارش تأکید بر ارتباط بحران اقلیمی با فقر و بحران‌های اجتماعی است. راه‌حلی که ارائه می‌شود مبتنی بر اقدام در پنج زمینه است.

۵۰ سال پیش، در سال ۱۹۷۲، اندیشکده موسوم به کلوب رم گزارشی درباره چشم‌اندازهای پیشرفت جهان منتشر کرد که بسیاری از اهل فن و سیاستمداران و دست‌اندرکاران نهادهای ملی و بین‌المللی نمی‌توانستند بی‌اعتنا از کنار آن بگذرند. گزارش که عنوان «مرزهای رشد» را بر خود داشت، همچنان یکی از معتبرترین متن‌های تحقیقی درباره فشارها و ضایعاتی است که شیوه تولید و زندگی معاصر بشر برای سیاره زمین ایجاد کرده است.

در تهیه و تحریر گزارش «مرزهای رشد» شماری از کارشناسان صاحب‌نام‌، و از جمله دنیس مدو، اقتصاددان آمریکایی و همسر (سابقش) دونلا مدو نقش محوری داشتند. از این گزارش که بر مبنای شبیه‌سازی‌های کامپیوتری تهیه شده بود تا کنون ۳۰ میلیون نسخه به فروش رفته است.

حکم کلیدی گزارش به روایت دنیس مدو این بود که اگر شرکت‌ها و دولت‌ها همچنان بی‌محابا و بی‌ملاحظه و بدون توجه به هزینه‌ها و آسیب‌ها به دنبال رشد اقتصادی بیشتر باشند زوال و فروپاشی تمدن صنعتی در صد سال آینده غیرقابل اجتناب خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر رشد اقتصادی، چنان که تا سال انتشار گزارش (۱۹۷۲) رایج بوده، همچنان معیار کلیدی برای پیشرفت و رفاه بماند کل تولید و محیط زیست و کیفیت زندگی بشر به مسیر سقوط می‌افتد.

دنیس مدو

گزارش «مرزهای رشد» در واقع مشتمل بر ۱۲ سناریوی مربوط به آینده است که نشان می‌دهد چگونه رشد و گسترش صنعت، افزایش جمعیت، کمبود مواد غذایی و اقدام بشر در غارت طبعیت و نابودسازی حوزه و گستره زندگی سایر جانداران و گیاهان برای دستیابی به مواد خام، سیاره زمین را به مرز امکانات و موجودیتش سوق می‌دهند.

و نهایتاً گزارش به این نتیجه می‌رسد که ترسیم آینده یک زندگی آبرومند برای بشر در صورت تدوام روندها و رویه‌های موجود ناممکن خواهد بود.

از همان ابتدا بودند شمار زیادی از متخصصان و مردم عادی که هشدارها و پیش‌بینی‌های «مرزهای رشد» را اغراق‌‌گونه، غیرواقعی و آخرالزمانی می‌دانستند، ولی حالا ۵۰ سال پس از انتشار آن دستکم تحولات منفی اقلیمی، نابودی دم‌افزون گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری، اسیدی و آکنده از پلاستیک‌‌شدن آب‌های اقیانوس‌ها و دریاها و . غیرقابل انکارند.

۵۰ سالگی انتشار گزارش مرزهای رشد حالا مناسبتی شده که کلوب رم گزارشی تازه از وضعیت سیاره زمین و چشم‌اندازهای حیات بشر بر آن به دست دهد. گزارش ۱۷۶ صفحه‌ای تازه که «زمین برای همه» (Earth for All) عنوان آن شده، حاصل دو سال تحقیق با شراکت شمار زیادی از مؤسسات کارشناسی و اهل فن است، از جمله مؤسسه معروف اقلیم‌شناسی آلمان در پتسدام، مدرسه اقتصاد نروژ و دانشگاه ماساچوست آمریکا.

تز محوری گزارش جدید این است که بحران اقلیمی و بحران اجتماعی در پیوندی اساسی با یکدیگرند، آن هم نه صرفاٌ به این علت که خشکسالی و سیل به فقر بیشتر دامن می‌زنند، بلکه از آن جهت که هر چه نابرابری اجتماعی بیشتر باشد، مشکلات محیط زیستی هم گسترده خواهند شد، چرا که «کشورهای فقیر و ساکنان آنها فاقد امکانات مالی برای مقابله با پیامدهای بحران اقلیمی‌ و مقابله با آنها هستند و در کشورهای غنی غربی هم جمعیت کم‌برخوردار به خصوص اگر سیاست‌های اقلیمی با افزایش هزینه‌های سوخت و انرژی همراه شود به سختی با آنها همراهی خواهند کرد».

ضرورت پنج تحول اساسی

این گزارش می‌گوید که آینده مطمئن حیات بشر به پنج تحول و چرخش خارق‌العاده، از جمله در رفع نابرابری‌ها وابسته است؛ پایان‌دادن به فقر، رفع نابرابری‌های فاحش در سطوح ملی و بین‌المللی، توانمددسازی زنان، ایجاد نظامی از تولید مواد غذایی که برای انسان و زیستبوم او مخاطره و مشکل ایجاد نکنند و نهایتاً گذاری توام با عدالت به استفاده از انزژی‌های پاک.

کارشناسان حاضر در تهیه گزارش سناریوهای مختلفی را با کمک شیبه‌سازی کامپیوتری بازسازی کرده‌اند و از میان آنها دو سناریو را بیش از همه محتمل دیده‌اند. سناریوی بد با عنوان « Too Little Too Late » (خیلی کم و خیلی دیر) نشان می‌دهد که اگر نظام اقتصادی که در ۵۰ سال پیش همچنان ادامه یافته باز هم ادامه یابد چه وضعیتی به بار خواهد آمد.

سناریوی مطلوب با عنوان « Giant Leap » (جهش بزرگ) ناظر بر این است که اگر بشر نظام اقتصادی موجود را مشمول تحولات و تغییرات لازم کند، تمدن پایدار و مقاومی که شکل خواهد گرفت دارای کدام شاخصه‌ها خواهد بود و چه رفتار و رویکردی بشر با منابع طبیعت و همنوعان خواهد داشت. این سناریوها از طریق تطبیق آنها بر زندگی چهار دختر فرضی یا مجازی که سال ۲۰۲۰ در چین، بنگلادش، آمریکا و نیجریه به دنیا آمده‌اند برای خواننده شکل ملموس و بارزی پیدا می‌کنند.

در زمینه شکاف عمیق میان فقر و غنا در جهان کنونی و لزوم رفع آن نویسندگان گزارش تصریح کرده‌اند: «ما می‌دانیم که یک میلیارد مردم ثروتمند دنیا مصرف‌‌کننده ۷۲ درصد منابع جهانی‌اند، در حالی که یک میلیارد و ۲۰۰ هزار مردم فقیر جهان تنها یک درصد از این منابع را مصرف می‌کنند. و در حالی که جوامع ثروتمند سودبر نظام اقتصادی کنونی جهان هستند، فقط بخش کوچکی از زیان‌ها و آسیب‌هایی که غارت و تخریب طبیعت و منابع آن به بار می‌آورد متوجه آنها می‌‌شود».

نمودار اصلی برآورد مرزهای رشد

شکاف میان فقر و غنا از نظر محققان شریک در تهیه گزارش در خود کشورهای غربی هم برای دوام دموکراسی مخاطره‌‌آمیز است، چرا که «مناسباتی را ایجاد می‌کند که برای همه خطرناک است. مناسباتی برخاسته از نابودی اعتماد شهروندان به دموکراسی و تأثیرگذاری آرایشان در سرنوشت خویش. محو این اعتماد آسیب بزرگی برای نظام‌های دمکراتیک است و اخذ هر گونه تصمیم درازمدت را ناظر بر بهره‌مندی همگان باشد با مشکل روبه‌رو می‌کند».

گزارش می‌گوید که برای ممانعت از شکل‌گیری چنین مناسباتی باید هدف حداقلی در زمینه درآمدها این باشد که هر چهار شهروند عادی درآمد سالانه‌ای معادله درآمد شهروندی از ۱۰ درصد اغنیای کشور داشته باشند.

یک اهرم مهم ایجاد عدالت و رفع نابرابری از نظر نویسندگان گزارش افزایش مالیات‌ها و بازتقسیم آنهاست، از مالیت بر املاک و مستغلات گرفته تا مالیات بر ثروت و درآمدهای شرکت‌ها و درآمدهای بالای شهروندان ثروتمند. گزارش می‌گوید که دو تا چهار درصد از درآمدهای گلوبال سالانه کافی است تا بتوان در وضعیت کنونی چرخشی رقم زد. بازار به تنهایی از نظر گزارش نمی‌تواند موجد چنین چرخشی باشد، بلکه به دولت‌هایی قوی و کارا نیاز است، دولت‌هایی که در تحقق پنج هدف یادشده گام‌های مؤثر بردارند.

«راه‌حل‌هایی که مورد موافقت همه باشد»

گزارش در بخش‌های مختلفی حاوی این تأکید است که میزان شدیدی از نابرابری آثار و پیامدهای به شدت تخریب‌گرایانه‌‌ای دارد که دامن بخش ثروتمند جامعه را هم خواهد گرفت و آنها نیز از این پیامدها در امان نخواهند بود.

با این همه، تأکید و امید گزارش بر تعقل‌گرایی بیشتر ثروتمندان و تمایل بیشتر آنها به دهش و صرفنظرکردن از سود و ثروت بیشتر به سود بخش‌های کم‌‌‌برخودار جامعه و همگرایی همگانی در راه تحقق اهداف اصلی گزارش است، امری که امید به تحقق آن به لحاظ تجربی و تاریخی کمتر با واقعیت تطبیق دارد.

در واقع اهداف اعلام‌شده در گزارش بی‌شباهت به برنامه‌های سوسیالیستی و کمونیستی نیست. نویسندگان تأکید دارند که «قدرت اقتصادی غرب مسلط باید به همه مردم جهان منتقل شود» و برای این کار به «بزرگترین و متنوع‌ترین جنبشی» نیاز است که بشر تا کنون به خود دیده است: «به این منظور ما در همه نقاط به اکثریت‌هایی فعال نیازمندیم، به چپ سیاسی به همان میزان که به راست محافظه‌کار، به راست میانه به همان اندازه که به سبزها، به ملی‌گرایان به همان اندازه که جهان‌گرایان و گلوبالیست‌ها، به مدیران به همان اندازه که به کارگران، به شرکت‌ها به همان اندازه که به جامعه، به رأی‌دهندگان به همان اندازه که به انتخاب‌شوندگان و سیاستمداران، به آموزگاران به همان اندازه که به دانش‌آموزان، به عصیان‌گران علیه سنت‌ها به همان اندازه که به سنت‌گرایان و به پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها به همان اندازه که به نوجوانان».

گزارش مرزهای رشد می‌گوید که برای انتقال قدرت اقتصادی به مردم، همان قدر پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها نیازمندیم که به نوجوانان

گزارش مرزهای رشد می‌گوید که برای انتقال قدرت اقتصادی به مردم، همان قدر پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها نیازمندیم که به نوجوانان

در مجموع حرف اصلی نویسندگان گزارش این است که به راه‌حل‌هایی نیاز است که «مورد موافقت همگان باشد». این که دستیابی به چنین راه‌حل‌هایی تا چه حد خوش‌بینانه و واقعی است، کمتر در گزارش، مورد بحث قرار گرفته است. مثلاً بحث بر سر این متمرکز نمی‌شود که منافع محافل و صاحبان ثروتی که به دنبال سود بیشترند چگونه با منافع بخش‌های نابرخوردار و دستمزدبگیرانی که حقوقشان کفاف یک زندگی آبرومند و بی‌دغدغه را نمی‌دهد یا با منافع حفظ محیط زیست قابل تطبیق است.

این کم و کاستی اما از اهمیت گزارش در تبیین و تدقیق مشکلات نمی‌کاهد، مشکلاتی که اینک گریبان بشر و آینده او را گرفته‌‌اند و او و سیاره‌اش را، اگر این روند متوقف نشود، هر چه بیشتر به لبه پرتگاه و فنا می‌برند.

«از ضرورت آموزش تفکر انتقادی تا توانمندسازی زنان»

در بخش مربوط به تأکید بر لزوم گسترش آموزش حرف اساسی گزارش این است که باید تفکر انتقادی و توانمندسازی نسل‌های جدید به اندیشیدن چند وجهی و مبتنی بر سیستم‌های پیچیده بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد، چرا که از یک منظر «بزرگترین چالش دوران ما تغییرات اقلیمی و فناشدن تنوع گونه‌های جانوری و گیاهی یا پاندمی‌ها نیستند، بلکه مشکل اصلی ناتوانی جمعی ما در تمایزگذاشتن میان فاکت‌ها و جعلیات است. در شبکه‌های اجتماعی صنعتی از پخش و نشر سوءاطلاع و اخبار جعلی شکل گرفته که بیش از همه به قطبی‌کردن جوامع دامن می‌زند و ما را از همکاری در برابر چالش‌های مشترک بازمی‌دارد».

تا آنجا که راهکار پنجم یعنی مشکلات و چالش‌های مربوط به انتقال به دوران انرژی‌های پاک مربوط می‌شود، گزارش از خطری واقعی برای بی‌ثباتی جوامع در اثر این گذار سخن می‌گوید، خطری که از هزینه بالای انرژی‌های نو، دستکم در مراحل اولیه استفاده از آنها نشئت می‌گیرد. به نوشته گزارش خطر آنجاست که «زمانی که اکثریت نادار جامعه بیش از همه زیر فشار افزایش بهای انرژی و سوخت قرار گیرد، این انتقال با مقاومت روبه‌رو شود».

گزارش آنجا هم که بر نقش زنان و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی آنها در گذار از وضعیت مخاطره‌آمیز کنونی تأکید دارد، بحثی غنی و جاندار را پیش می‌کشد و ذهن را متوجه این واقعیت می‌کند که به خصوص در منطقه ما تا چه حد کارهای زیادی برای انجام است که بتوان از جمله با نیرو و امکانات و خلاقیت زنان منطقه و کل کشورهای آن را از سقوط و فنای بیشتر سیاسی و اقتصادی و فرهنگی رها کرد.

آموزش فروش کتاب در آمازون

کتاب ها برای یادگیری و آرامش عالی هستند، اما نگهداشتن آنها در اطراف می تواند باعث به هم ریختگی زیادی شود. خوشبختانه، شما به راحتی می توانید آنها را در آمازون بفروشید. در این مقاله به آموزش فروش کتاب در آمازون می پردازیم.

فروش کتاب در آمازون

کسب و کار آنلاین

کسب درآمد اینترنتی بهترین و پر درآمد ترین روش های عصر دیجیتال است.اول پرداخت برای شما ده کسب و کار بیشتر بخوانید

آمازون

آمازون را جفری پرستون بیزوس (55 ساله) بنیان گذاری کرد است. جف بیزوس سال 1994 در شهر سیاتل در یک بیشتر بخوانید

اگر می‌خواهید یک فروشنده کتاب شوید یا فقط کتاب‌های زیادی در اطراف دارید، به فروش آنها در آمازون فکر کنید. این یک راه آسان برای انتشار مطالب عالی و کسب سود در حالی است که در آن هستید.

ثبت نام به‌عنوان فروشنده آمازون چند مرحله طول می‌کشد و با قوانین همراه است، بنابراین بهتر است گیج نشوید. قبل از پیوستن به بازار آمازون و فروش کتاب های دست دوم خود، بدانید که همه اینها شامل چه مواردی می شود.

بیاموزید که برای فروش کتاب های دست دوم خود در آمازون به چه چیزهایی نیاز دارید

ابتدا باید یک اکانت فروشنده آمازون به عنوان یک فرد یا حرفه ای ایجاد کنید. از آنجایی که در حال راه اندازی یک کسب و کار هستید، تمام اقدامات احتیاطی را برای ایمن نگه داشتن اکانت آمازون خود انجام دهید.

اگر قبلاً مشتری هستید، می‌توانید فرآیند را با آن اطلاعات شروع کنید. در غیر این صورت، آدرس ایمیل کسب و کار یا دیگر آدرس را ارائه دهید. انجام تنظیمات بعداً بسیار آسان است، حتی آدرس ایمیل اکانت آمازون خود را دوباره تغییر دهید.

برای فروش در آمازون، شما همچنین نیاز دارید:

 • یک کارت اعتباری قابل شارژ که با تراکنش های بین المللی کار می کند.
 • یک نوع شناسایی، خواه پاسپورت باشد یا شناسنامه دولتی.
 • اطلاعات مالیاتی شما
 • یک اکانت بانکی برای دریافت درآمد خود از آمازون.
 • یک شماره تلفن

هنگام فروش مجدد کتاب های دست دوم، باید برخی از بهترین روش ها را نیز یادداشت کنید. برای شروع، بررسی کنید که سهام شما چگونه در آمازون رتبه بندی می کند. به عنوان مثال، یک کتاب پرفروش، سریع تر از یک کتاب کمتر محبوب به فروش می رسد.

همچنین در مورد وضعیت کتاب هایی که در آمازون فهرست می کنید صادق باشید و بر اساس آن قیمت گذاری کنید. خوانندگان مشتاق به یک کتاب دست و پاگیر بدشان نمی آید، تا زمانی که خوانا باشد – و دقیقاً می دانند برای چه چیزی پول می دهند.

برای بهترین تجربه ممکن برای شما و مشتریانتان، به راهنمای فروش کتاب آمازون توجه کنید. شما یاد خواهید گرفت که چه چیزهایی را می توانید بر روی پلتفرم بفروشید، چگونه تجارت الکترونیک خود را با موفقیت اداره کنید و موارد دیگر.

بودجه خود را برای فروش کتاب در آمازون برنامه ریزی کنید

فروش کتاب در آمازون

فروش کتاب در آمازون

هزینه کسب و کار آمازون شما به میزان جدیت شما در فروش مجدد کتاب بستگی دارد. دو طرح اصلی وجود دارد، یکی برای گاه به گاه و دیگری برای فروشندگان جدی، و همچنین هزینه های اضافی.

هزینه برنامه های فروشنده آمازون

شما می توانید به عنوان فردی ثبت نام کنید که می خواهد همزمان از شر چند کتاب خلاص شود و به تبلیغات، گزارش ها و سایر ویژگی های پیشرفته اهمیتی نمی دهد. این قیمت برای هر کالای فروخته شده 0.99 دلار است.

طرح حرفه ای با هزینه ماهانه 39.99 دلار و با ابزارهای مفید زیادی برای رشد کسب و کار شما، از قرارگیری های برتر در صفحات محصول گرفته تا یکپارچه سازی API و قابلیت های کاربری متعدد ارائه می شود.

هزینه های اضافی برای فروشندگان آمازون

هر دو طرح دارای هزینه های فروش اضافی هستند که بسته به محصولات و انتخاب های شما متفاوت است. به عنوان مثال، هزینه ارجاع برای اقلام رسانه ای، مانند کتاب و موسیقی، 15٪ است، اما آمازون همچنین برای هر کالای فروخته شده، هزینه بسته شدن 1.80 دلار را دریافت می کند. برای جزئیات بیشتر، راهنمای قیمت گذاری آمازون را کاوش کنید.

همچنین گزینه ها و هزینه های تکمیل را بخوانید. اگر می‌خواهید آمازون همه چیز را مدیریت کند، از جمله خدمات مشتری، ذخیره‌سازی و ارسال سهام شما و رسیدگی به بازده، ممکن است برای هر کالای کوچک فروخته شده بین 2.35 تا 3.59 دلار هزینه داشته باشید.

اگر این سرویس را ارائه دهید و همزمان کتاب بفروشید، ممکن است با هزینه های دیگری مانند 5 دلار برای هر اجاره کتاب مواجه شوید. در صورت بازپرداخت، آمازون هزینه ارجاع خود را منهای هزینه مدیریت کمتر از 5 دلار یا 20 درصد از هزینه ارجاع به شما بازپرداخت می کند.

در نهایت، کتاب‌ها نباید هزینه‌های زیادی برای شما داشته باشند، اما تحقیقات خود را انجام دهید و تخمین خوبی از هزینه‌های کلی شما در هر فروش یا ماهانه به دست آورید. یک ردیاب ساده بودجه در Notion یا هر ابزار دیگری که انتخاب می کنید نیز می تواند کمک بزرگی باشد.

مشوق های ادعایی برای فروشندگان آمازون

آموزش فروش کتاب در آمازون

آموزش فروش کتاب در آمازون

آمازون از فروشندگان می خواهد که از استفاده از پلتفرم آن به اندازه مشتریان لذت ببرند، بنابراین چندین برنامه و مزایا در دسترس است که به شما کمک می کند تا کسب و کار خود را با موفقیت راه اندازی کنید و در این بازار آنلاین راحت باشید. یک تعدادی از بهترین هایش اینجاست.

اگر به ثبت نام تجاری آمازون بپیوندید، به سه طرح دسترسی خواهید داشت:

 • 5٪ پاداش یا زمانی که به فروش برندهای تجاری 1 میلیون دلاری رسیدید یا زمانی که یک سال را در برنامه کامل کنید.
 • 200 دلار برای شرکت در آمازون واین، جایی که شما برخی از محصولات رایگان را به بازبینان مورد اعتماد ارائه می‌دهید تا بتوانند به مشتریان همکار خود در خریدهای آگاهانه کمک کنند.
 • 100 دلار برای شرکت در شفافیت آمازون، برنامه ای که تراکنش های معتبر را تضمین می کند و از کسب و کار و مشتریان شما محافظت می کند.

سپس، مشوق هایی برای استفاده از Fulfillment by Amazon (FBA) دارید، مانند:

 • ثبت نام خودکار در FBA New Selection، که می تواند ذخیره ماهانه رایگان، تسویه سهام استفاده نشده و پردازش بازگشت را به شما اعطا کند.
 • اگر از آمازون گلوبال لجستیک استفاده می‌کنید، 200 دلار کارمزد انجام می‌شود.
 • 100 دلار هزینه حمل و نقل تحت برنامه آمازون شریک کریر (Partnered Carrier).
 • 50 دلار کلیک تبلیغاتی برای فهرست کردن موارد به عنوان محصولات حمایت شده.

به عنوان فروشنده کتاب های دست دوم، ممکن است به همه این طرح ها نیاز نداشته باشید، اما ارزش این را دارد که بدانید آمازون چگونه می تواند امور مالی، دیده شدن و فرآیندهای فروش شما را افزایش دهد.

فهرست و قیمت کتاب های استفاده شده

هنگام افزودن کتاب‌های استفاده شده به فهرست آمازون، جزئیاتی مانند ISBN، عنوان، تعداد واحدهای خود و وضعیت آنها را ارائه می‌دهید. این همان جایی است که اولویت حمل و نقل خود را نیز تعیین می‌کنید. آیا شما کتاب را بسته بندی و پست می کنید یا آمازون؟

در این مرحله شما همچنین برچسب قیمت مناسبی را برای کتاب دست دوم خود انتخاب می کنید. می‌توانید به کارهایی که فروشندگان دیگر انجام می‌دهند نگاه کنید، که وقتی یاد بگیرید چگونه از ویژگی جستجوی پیشرفته آمازون استفاده کنید، بهتر عمل می‌کند.

از طرف دیگر، از ابزار قیمت گذاری خودکار آمازون و ویژگی مطابقت با قیمت پایین که در میان سایر خدمات موجود در اکانت فروشنده شما موجود است، بهترین استفاده را ببرید.

کتاب هایی را که می فروشید تبلیغ کنید

از تبلیغات آمازون به خوبی استفاده کنید، مجموعه‌ای از ابزارهای داخلی برای تبلیغ محصولات خود، از جمله تبلیغات ویدیویی و صوتی، قرار دادن در فهرست‌های محصولات و برندهای حمایت ‌شده، و کمپین‌های تبلیغاتی سفارشی.

در حالی که آمازون از بازاریابی کتاب های استفاده شده شما در پلتفرم خود مراقبت می کند، می توانید آنها را در شبکه های اجتماعی یا وب سایت خود تبلیغ کنید. اگر در حال راه اندازی یک تجارت فروش مجدد کتاب هستید، چنین دارایی ها و استراتژی هایی ضروری هستند.

برای ارسال، بازگرداندن و بازپرداخت کتاب های استفاده شده آماده شوید

اگر از روش FBA استفاده می کنید، باید سهام خود را به درستی برنامه ریزی، بسته بندی و به مرکز تحقق آمازون ارسال کنید. کتاب‌ها به جعبه‌ها و برچسب‌ها نیازی ندارند.

اگر به دنبال روش Merchant Fulfilled Network (MFN) هستید و همه این کارها را خودتان انجام می دهید، باید اکانت فروشنده خود را زیر نظر داشته باشید و سفارشات را انجام دهید. این شامل چاپ برگه های بسته بندی آمازون، جعبه کردن کتاب های استفاده شده، ارسال آنها و تأیید هر سفارش است.

شما همچنین مسئول هر گونه بازگشتی هستید که مشتریان درخواست می کنند، که معمولاً باید آن را نیز بازپرداخت کنید. بنابراین، مطمئن شوید که به خریداران کتاب دلیلی برای رد اقلامی که برایشان ارسال می کنید، نمی دهید، مثلاً با دروغ گفتن در مورد وضعیت آنها.

نحوه فروش کتاب های دست دوم فراتر از آمازون را بیاموزید

آمازون مکانی عالی برای راه اندازی فروشگاه با موجودی کتاب های دست دوم شما است. شما یک اکانت فروشنده فوق العاده کارآمد و ابزارهای زیادی برای کمک به فهرست کردن، تبلیغ و ارائه اقلام خود دریافت می کنید.

اما جایگزین هایی برای آمازون برای فروشندگان کتاب دست دوم وجود دارد. بسته به اینکه می‌خواهید کسب و کارتان چقدر بزرگ باشد، می‌توانید همه چیز را از رایانه و تلفن هوشمند خود برای مشتریانی با هر اندازه و نیازی اجرا کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.