انواع نوسان ساز


به نام خدا فصل پنجم نوسان سازها

Παρουσίαση με θέμα: "به نام خدا فصل پنجم نوسان سازها"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 به نام خدا فصل پنجم نوسان سازها
مقدمه نوسان سازها مدارهای ویژه ای هستند که کاربرد فراوانی دارند. این مدارها در مولتی مترها و اسیلوسکوپ و گیرنده و فرستنده و وسایل دیجیتالی مانند شمارنده ها و تایمرها و ماشین حساب ها استفاده می شوند.

2 اصول نوسان سازی نوسان ساز مداری است که بدون وصل کردن سیگنال انواع نوسان ساز متناوب به ورودی آن در خروجی سیگنال متناوب تولید می شود.

3 انواع نوسان سازها از نظر شکل موج
نوسان سازها می توانند شکل موج های مختلفی تولید کنند که چهار مورد از آنها در شکل زیر آمده است.

4 اصول کار مدارهای الکترونیکی نوسان سازها
اغلب نوسان سازها از یک طبقه تقویت کننده و یک طبقه برگشتی به نام فیدبک (Feed Back) تشکیل شده اند. فیدبک یا شبکه برگشتی قسمتی از سیگنال خروجی را به ورودی تقویت کننده برگشت می دهد.

5 نیازهای اساسی برای نوسان سازی (نیازهای اولیه برای نوسان سازی)
برای نوسان سازی نیازهای اولیه عبارتند از 1- منبع انرژی (باتری نوری یا باتری شیمیایی) 2- مدار تعیین کننده فرکانس (شبکه RC یا LC باشند) 3- تقویت کننده (IC ، BJT و FET ) 3- مدار فیدبک یا پسخورد

6 در نوسان سازی قسمتی از سیگنال خروجی به ورودی منتقل می شود که با سیگنال ورودی هم فاز باشد. به عبارتی فیدبک باید مثبت باشد(Positive Feed Back). اگر سیگنال برگشتی با ورودی 180 درجه اختلاف فاز داشته باشد فیدبک منفی است. (Negative Feed Back)

7 نکته: مدار تعیین کننده فرکانس در شبکه فیدبک قرار دارد.
نوسان های اولیه توسط مدار تعیین کننده فرکانس تولید شده و توسط تقویت کننده تقویت شده و توسط شبکه فیدبک به ورودی برگشت داده می شود.

8 اصل بارک هاوزن (Barkhausen Criterion)
بنابر اصل بارک هاوزن یک نوسان ساز زمانی به نوسان در می آید که حاصل ضرب بهره ولتاژ تقویت کننده در بهره ولتاژ شبکه فیدبک یک شود. AV×BV=1

11 یک نوسان ساز چگونه به نوسان در می آید
برای نوسان سازی یک نوسان ساز سه مرحله دارد. 1- مرحله روشن شدن دستگاه با کلید. 2- مرحله تولید سیگنال اولیه 3- مرحله پایدار شدن نوسان ها با روشدن دستگاه به علت تغییر ناگهانی ولتاژ و حالت گذرای مدار ضربه ای به مدار وارد می شود و همه فرکانس ها تولید می شود مدار هماهنگ فرکانسی برابر با فرکانس رزونانس خود انتخاب می کند. این سیگنال از طریق فیدبک به صورت هم فاز به ورودی تقویت کننده برمی گردد و سپس توسط تقویت کننده تقویت شده و این عمل تکرار می شود تا AV×BV=1 سپس سیگنال با دامنه و فرکانس ثابت تولید می شود.

13 تولید نوسان ساز مربعی اگر شرایط مدار طوری تنظیم شود که تقویت کننده مدار به قطع و اشباع رود سیگنال مربعی تولید می شود.

14 انواع نوسان سازها سینوسی
در زمان های قدیم از لامپ های خلا به جای تقویت کننده استفاده می شد. اما امروزه به جای لامپ خلا از تقویت کننده BJT و FET و تقویت کننده های عملیاتی و مدارهای منطقی استفاده می شود. انواع انواع نوسان ساز نوسان سازها از نظر مدار تعیین کننده فرکانس نوسان سازها از نظر مدار تعیین کننده فرکانس به دو دسته تقسیم می شوند. 1- مدار تعیین کننده فرکانس LC موازی باشد. 2- مدار تعیین کننده فرکانس یک شبکه RC باشد.

15 انواع نوسان سازهای LC از نظر شبکه فیدبک
1- نوسان ساز با شبکه فیدبک ترانسفورماتوری 2- نوسان ساز با شبکه فیدبک از طریق تقسیم ولتاژ سلفی 3- نوسان ساز با شبکه فیدبک از طریق تقسیم ولتاژ خازنی نوسان ساز با شبکه فیدبک ترانسفورماتوری در این نوسان ساز فیدبک از طریق ترانسفورماتور انجام می شود. این نوع نوسان ساز به نام نوسان ساز آرمسترانگ معروف می باشند.

17 L1 بار کلکتور می باشد و یک RFC می باشد (Radio Frequency choke)
مدار تانک L2C2 مدار تعیین کننده فرکانس است و ترانس (L2,L3) شبکه فیدبک را تشکیل می دهد.

18 نوسان ساز با شبکه فیدبک از طریق تقسیم ولتاژ سلفی (نوسان ساز هارتلی)
در این نوسان ساز ولتاژ فیدبک از طریق تقسیم ولتاژ سلفی انجام می گیرد.

22 نوسان ساز با فیدبک از طریق تقسیم خازنی
در صورتیکه فیدبک از طریق تقسیم ولتاژ خازنی انجام شود نوسان ساز را کول پیتس گویند(Colpitts). LF، CF1 ، CF2 مدار تعیین کننده فرکانس و اختلاف فاز از طریق زمین شدن خازن ها ایجاد می شود. اگر خارن C2 نباشد بیس زمین می شود.

23 فرکانس نوسان ساز

24 نوسان ساز کلاپ (Clapp) با تغییر کوچک در نوسان ساز کول پیتس نوسان ساز کلاپ بوجود می آید. خازن CF3 به صورت خازن تریمر می باشد و برای تنظیم فرکانس می باشد.به علت وجود خازن CF3 نیازی به خازن کوپلاژ نیست.

25 فرکانس نوسان ساز کلاپ

26 نوسان ساز RC این نوسان ساز مانند نوسان سازهای دیگر از دو قسمت تقویت کننده و شبکه فیدبک RC درست شده است. در این نوسان ساز مانند دیگر نوسان ساز ها دو شرط نوسان باید برقرار باشد که عبارتند از : 1- اصل بارک هاوزن برقرار باشد. 2- فیدبک مثبت برقرار باشد.

27 این نوسان سازها تا فرکانس 100کیلو هرتز مناسب می باشند.

28 نوسان ساز پل وین Win Bridge Osillator
نوسان ساز پل وین یک نوسان ساز سینوسی با اعوجاج کم می باشد که از یک تقویت کننده و یک شبکه فیدبک RC درست شده است. دامنه خروجی این شبکه فیدبک 1/3 ورودی آن می باشد و اختلاف فاز ایجاد نمی کند.

29 فرکانس نوسان ساز پل وین

30 نوسان ساز کریستالی (Crystal oscillator)
فرکانس نوسان سازها ثابت نیست و توابع درجه حرارت و ولتاژ و کمیت های دیگر می باشد. برای فرکانس ثابت و پایداراز نوسان ساز کریستالی استفاده می شود. در نوسان ساز کریستالی ، کریستال در مدار تعیین کننده فرکانس یا شبکه فیدبک قرار می گیرد و فقط به فرکانس رزونانس خود اجازه عبور می دهد.

32 مولتی ویبراتور (multivibrator)
یکی از اجزای مدارهایی که با پالس سرو انواع نوسان ساز کار دارند و عمل کلید زنی در آن ها انجام می شوند، مولتی ویبراتور است. انواع مولتی ویبراتورها 1- مولتی ویبراتور آستابل 2- مولتی ویبراتور مونوآستابل 3- مولتی ویبراتور بی آستابل کوپلاژ و انواع آن عمل اتصال تقویت کننده ها به یکدیگر را کوپلاژ گویند. انواع کوپلاژ عبارتند از 1- مستقیم 2- ترانسفورماتوری 3- خازنی

34 مولتی ویبراتور آستابل (astable multivibrator)
بلوک دیاگرام مولتی ویبراتور آستابل به صورت زیر است. هر مولتی ویبراتورآستابل از دو تقویت کننده و دو کوپلاژ درست شده است.

35 مدار تقویت کننده مولتی ویبراتور آستابل
تقویت کننده در مولتی ویبراتور آستابل از نوع تقویت کننده بایاس مستقیم می باشد.

36 مدار کامل مولتی ویبراتور آستابل
مدار کامل مولتی ویبراتور آستابل به صورت زیر است

37 طرز کار مولتی ویبراتور آستابل
پس از روشن کردن مدار هر دو ترانزیستور می توانند در حالت هدایت قرار گیرند ولی با توجه به یکسان نبودن βها و مقاوت ها یکی از آنها بیشتر هدایت می کند. اگر TR1 هادی تر باشد ولتاژ VC1 کمتر شده و درنتیجه ولتاژ بیس TR2 کم شده و در نهایت TR1 به اشباع و TR2 به قطع می رود.وقتی TR1 به اشباع رفت خازن C2 از طریق RB2 شارژ می شود و وقتی ولتاژ آن به 0.7V رسید TR2 اشباع و TR1 به قطع می رود. و وقتی TR2 به اشباع رفت خازن C1 از طریق RB1 شارژ می شود و وقتی به 0.7V رسید TR1 به اشباع می رود و TR2 به قطع می رود.

38 فرکانس نوسان ساز بی ثبات

40 مولتی ویبراتور مونو آستابل (monostable multivibrator)
این نوع مولتی ویبراتور را نوسان ساز تک ضربه ای گویند زیرا با اعمال یک سیگنال به ورودی آن موجب می شود که مولتی ویبراتور موقتا به حالت نیمه پایدار رود. مدت زمان که مولتی ویبراتور در حالت نیمه پایدار باقی بماند به عوامل مدار بستگی دارد.

41 مولتی ویبراتور بی آستابل Bistable multivibrator
این مولتی ویبراتور اغلب به فلیپ فلاپ معروف می باشد دارای دو حالت پایدار می باشد. که یکی LOW و دیگری HIGH می باشد. هنگامی که به آن سیگنال اعمال شود خروجی از یک حالت پایدار به حالت پایدار دیگر تغییر وضعیت می دهد.

42 مولد موج مربعی توسط IC555 یکی از آی سی های معروف که در صنعت استفاده می شود IC555 می باشد که در نوسان سازهای مربعی ، تایمرها و مدارهای آژیر به کار می رود. IC555 به صورت DIP و TO-99 موجود دارد.

44 مدار مولد موج مربعی توسط IC555

45 نوسان ساز VCO (Voltage Controlled oscillator)
اسیلاتور VCO یک نوع نوسان ساز می باشد که فرکانس آن توسط ولتاژ DC ورودی تغییر می کند. در فرکانس بالا عنصر کنترل شده با ولتاژ معمولا“ دیود ورکتور می باشد. این دیود به یک مدار تانک اسیلاتور وصل می باشد. با تغییر ولتاژ کنترل ظرفیت خازنی دیود ورکتور تغییر می کند و ظرفیت خازن معادل تانک تغییر کرده و در نتیجه فرکانس نوسان ساز تغییر می کند.

46 فرکانس نوسان ساز در محدوده 1 کیلو تا 18 کیلو هرتز می باشد.

به نام خدا فصل پنجم نوسان سازها

Παρουσίαση με θέμα: "به نام خدا انواع نوسان ساز فصل پنجم نوسان سازها"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 به نام خدا فصل پنجم نوسان سازها
مقدمه نوسان سازها مدارهای ویژه ای هستند که کاربرد فراوانی دارند. این مدارها در مولتی مترها و اسیلوسکوپ و گیرنده و فرستنده و وسایل دیجیتالی مانند شمارنده ها و تایمرها و ماشین حساب ها استفاده می شوند.

2 اصول نوسان سازی نوسان ساز مداری است که بدون وصل کردن سیگنال متناوب به ورودی آن در خروجی سیگنال متناوب تولید می شود.

3 انواع نوسان سازها از نظر شکل موج
نوسان سازها می توانند شکل موج های مختلفی تولید کنند که چهار مورد از آنها در شکل زیر آمده است.

4 اصول کار مدارهای الکترونیکی نوسان سازها
اغلب نوسان سازها از یک طبقه تقویت کننده و یک طبقه برگشتی به نام فیدبک (Feed Back) تشکیل شده اند. فیدبک یا شبکه برگشتی قسمتی از سیگنال خروجی را به ورودی تقویت کننده برگشت می دهد.

5 نیازهای اساسی برای نوسان سازی (نیازهای اولیه برای نوسان سازی)
برای نوسان سازی نیازهای اولیه عبارتند از 1- منبع انرژی (باتری نوری یا باتری شیمیایی) 2- مدار تعیین کننده فرکانس (شبکه RC یا LC باشند) 3- تقویت کننده (IC ، BJT و FET ) 3- مدار فیدبک یا پسخورد

6 در نوسان سازی قسمتی از سیگنال خروجی به ورودی منتقل می شود که با سیگنال ورودی هم فاز باشد. به عبارتی فیدبک باید مثبت باشد(Positive Feed Back). اگر سیگنال برگشتی با ورودی 180 درجه اختلاف فاز انواع نوسان ساز داشته باشد فیدبک منفی است. (Negative Feed Back)

7 نکته: مدار تعیین کننده فرکانس در شبکه فیدبک قرار دارد.
نوسان های اولیه توسط مدار تعیین کننده فرکانس تولید شده و توسط تقویت کننده تقویت شده و توسط شبکه فیدبک انواع نوسان ساز به ورودی برگشت داده می شود.

8 اصل بارک هاوزن (Barkhausen Criterion)
بنابر اصل بارک هاوزن یک نوسان ساز زمانی به نوسان در می آید که حاصل ضرب بهره ولتاژ تقویت کننده در بهره ولتاژ شبکه فیدبک یک انواع نوسان ساز شود. AV×BV=1

11 یک نوسان ساز چگونه به نوسان در می آید
برای نوسان سازی یک نوسان ساز سه مرحله دارد. 1- مرحله روشن شدن دستگاه با کلید. 2- مرحله تولید سیگنال اولیه 3- مرحله پایدار شدن نوسان ها با روشدن دستگاه به علت تغییر ناگهانی ولتاژ و حالت گذرای مدار ضربه ای به مدار وارد می شود و همه فرکانس ها تولید می شود مدار هماهنگ فرکانسی برابر با فرکانس رزونانس خود انتخاب می کند. این سیگنال از طریق فیدبک به صورت هم فاز به ورودی تقویت کننده برمی گردد و سپس توسط تقویت کننده تقویت شده و این عمل تکرار می شود تا AV×BV=1 سپس سیگنال با دامنه و فرکانس ثابت تولید می شود.

13 تولید نوسان ساز مربعی اگر شرایط مدار طوری تنظیم شود که تقویت کننده مدار به قطع و اشباع رود سیگنال مربعی تولید می شود.

14 انواع نوسان سازها سینوسی
در زمان های قدیم از لامپ های خلا به جای تقویت کننده استفاده می شد. اما امروزه به جای لامپ خلا از تقویت کننده BJT و FET و تقویت کننده های عملیاتی و مدارهای منطقی استفاده می شود. انواع نوسان سازها از نظر مدار تعیین کننده فرکانس نوسان سازها از نظر مدار تعیین کننده فرکانس به دو دسته تقسیم می شوند. 1- مدار تعیین کننده فرکانس LC موازی باشد. 2- مدار تعیین کننده فرکانس یک شبکه RC باشد.

15 انواع نوسان سازهای LC از نظر شبکه فیدبک
1- نوسان ساز با شبکه فیدبک ترانسفورماتوری 2- نوسان ساز با شبکه فیدبک از طریق تقسیم ولتاژ سلفی 3- نوسان ساز با شبکه فیدبک از طریق تقسیم ولتاژ خازنی نوسان ساز با شبکه فیدبک ترانسفورماتوری در این نوسان ساز فیدبک از طریق ترانسفورماتور انجام می شود. این نوع نوسان ساز به نام نوسان ساز آرمسترانگ معروف می باشند.

17 L1 بار کلکتور می باشد و یک RFC می باشد (Radio Frequency choke)
مدار تانک L2C2 مدار تعیین کننده فرکانس است و ترانس (L2,L3) شبکه فیدبک را تشکیل می دهد.

18 نوسان ساز با شبکه فیدبک از طریق تقسیم ولتاژ سلفی (نوسان ساز هارتلی)
در این نوسان ساز ولتاژ فیدبک از طریق تقسیم ولتاژ سلفی انجام می گیرد.

22 نوسان ساز با فیدبک از طریق تقسیم خازنی
در صورتیکه فیدبک از طریق تقسیم ولتاژ خازنی انجام شود نوسان ساز را کول پیتس گویند(Colpitts). LF، CF1 ، CF2 مدار تعیین کننده فرکانس و اختلاف فاز از طریق زمین شدن خازن ها ایجاد می شود. اگر خارن C2 نباشد بیس زمین می شود.

23 فرکانس نوسان ساز

24 نوسان ساز کلاپ (Clapp) با تغییر کوچک در نوسان ساز کول پیتس نوسان ساز کلاپ بوجود می آید. خازن CF3 به انواع نوسان ساز صورت خازن تریمر می باشد و برای تنظیم فرکانس می باشد.به علت وجود خازن CF3 نیازی به خازن کوپلاژ نیست.

25 فرکانس نوسان ساز کلاپ

26 نوسان ساز RC این نوسان ساز مانند نوسان سازهای دیگر از دو قسمت تقویت کننده و شبکه فیدبک RC درست شده است. در این نوسان ساز مانند دیگر نوسان ساز ها دو شرط نوسان باید برقرار باشد که عبارتند از : 1- اصل بارک هاوزن برقرار باشد. 2- فیدبک مثبت برقرار باشد.

27 این نوسان سازها تا فرکانس 100کیلو هرتز مناسب می باشند.

28 نوسان ساز پل وین Win Bridge Osillator
نوسان ساز پل وین یک نوسان ساز سینوسی با اعوجاج کم می باشد که از یک تقویت کننده و یک شبکه فیدبک RC درست شده است. دامنه خروجی این شبکه فیدبک 1/3 ورودی آن می باشد و اختلاف فاز ایجاد نمی کند.

29 فرکانس نوسان ساز پل وین

30 نوسان ساز کریستالی (Crystal oscillator)
فرکانس نوسان سازها ثابت نیست و توابع درجه حرارت و ولتاژ و کمیت های دیگر می باشد. برای فرکانس ثابت و پایداراز نوسان ساز کریستالی استفاده می شود. در نوسان ساز کریستالی ، کریستال در مدار تعیین کننده فرکانس یا شبکه فیدبک قرار می گیرد و فقط به فرکانس رزونانس خود اجازه عبور می دهد.

32 مولتی ویبراتور (multivibrator)
یکی از اجزای مدارهایی که با پالس سرو کار دارند و عمل کلید زنی در آن ها انجام می شوند، مولتی ویبراتور است. انواع مولتی ویبراتورها 1- مولتی ویبراتور آستابل 2- مولتی ویبراتور مونوآستابل 3- مولتی ویبراتور بی آستابل کوپلاژ و انواع آن عمل اتصال تقویت کننده ها به یکدیگر را کوپلاژ گویند. انواع کوپلاژ عبارتند از 1- مستقیم 2- ترانسفورماتوری 3- خازنی

34 مولتی ویبراتور آستابل (astable multivibrator)
بلوک دیاگرام مولتی ویبراتور آستابل به صورت زیر است. هر مولتی ویبراتورآستابل از دو تقویت کننده و دو کوپلاژ درست شده است.

35 مدار تقویت کننده مولتی ویبراتور آستابل
تقویت کننده در مولتی ویبراتور آستابل از نوع تقویت کننده بایاس مستقیم می باشد.

36 مدار کامل مولتی ویبراتور آستابل
مدار کامل مولتی ویبراتور آستابل به صورت زیر است

37 طرز کار مولتی ویبراتور آستابل
پس از روشن کردن مدار هر دو ترانزیستور می توانند در حالت هدایت قرار گیرند ولی با توجه به یکسان نبودن βها و مقاوت ها یکی از آنها بیشتر هدایت می کند. اگر TR1 هادی تر باشد ولتاژ VC1 کمتر شده و درنتیجه ولتاژ بیس TR2 کم شده و در نهایت TR1 به اشباع و TR2 به قطع می رود.وقتی TR1 به اشباع رفت خازن C2 از طریق RB2 شارژ می شود و وقتی ولتاژ آن به 0.7V رسید TR2 اشباع و TR1 به قطع می رود. و وقتی TR2 به اشباع رفت خازن C1 از طریق RB1 شارژ می شود و وقتی به 0.7V رسید TR1 به اشباع می رود و TR2 به قطع می رود.

38 فرکانس نوسان انواع نوسان ساز ساز بی ثبات

40 مولتی ویبراتور مونو آستابل (monostable multivibrator)
این نوع مولتی ویبراتور را نوسان ساز تک ضربه ای گویند زیرا با اعمال یک سیگنال به ورودی آن موجب می شود که مولتی ویبراتور موقتا به حالت نیمه پایدار رود. مدت زمان که مولتی ویبراتور در حالت نیمه پایدار باقی بماند به عوامل مدار بستگی دارد.

41 مولتی ویبراتور بی آستابل Bistable multivibrator
این مولتی ویبراتور اغلب به فلیپ فلاپ معروف می باشد دارای دو حالت پایدار می باشد. که یکی LOW و دیگری HIGH می باشد. هنگامی که به آن سیگنال اعمال شود خروجی از یک حالت پایدار به حالت پایدار دیگر تغییر وضعیت می دهد.

42 مولد موج مربعی توسط IC555 یکی از آی انواع نوسان ساز انواع نوسان ساز سی های معروف که در صنعت استفاده می شود IC555 می باشد که در نوسان سازهای مربعی ، تایمرها و مدارهای آژیر به کار می رود. IC555 به صورت DIP و TO-99 موجود دارد.

44 مدار مولد موج مربعی توسط IC555

45 نوسان ساز VCO (Voltage Controlled oscillator)
اسیلاتور VCO یک نوع نوسان ساز می باشد که فرکانس آن توسط ولتاژ DC ورودی تغییر می کند. در فرکانس بالا عنصر کنترل شده با ولتاژ معمولا“ دیود ورکتور می باشد. این دیود به یک مدار تانک اسیلاتور وصل می باشد. با تغییر ولتاژ کنترل ظرفیت خازنی دیود ورکتور تغییر می کند و ظرفیت خازن معادل تانک تغییر کرده و در نتیجه فرکانس نوسان ساز تغییر می کند.

46 فرکانس نوسان ساز در محدوده 1 کیلو تا 18 کیلو هرتز می باشد.

فورپیک

دانلود فایل، جزوه، تحقیق، فایل گرافیکی و کارآموزی، طرح توجیهی

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اسیلاتور (نوسان ساز) های الکترونیکی و انواع آنها در 46 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اسیلاتور (نوسان ساز) های الکترونیکی و انواع آنها در 46 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اسیلاتور (نوسان ساز) های الکترونیکی و انواع آنها در 46 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اسیلاتور (نوسان ساز) های الکترونیکی و انواع آنها در 46 اسلاید

یک نوسان ساز الکتریکی، مدار الکتریکی است که سیگنال الکتریکی تکرارشونده ،نوسانی تولید می‌کند، اغلب یک موج سینوسی یا یکموج مربعی. نوسان سازها جریان مستقیم(DC)را از منبع تغذیه به سیگنالی با جریان متناوب تبدیل می‌کنند. این‌ها به طور گسترده درخیلی از دستگاه‌های الکترونیکی استفاده می‌شوند. مثال‌های رایجی از سیگنال‌هایی که توسط نوسان سازها تولید می‌شوند شامل سیگنال‌هایی که توسطفرستنده‌های رادیو و تلویزیون، پخش می‌شوند، علامت زمان‌سنجی که ساعت‌های کامپیوترها و کوارتزها را تنظیم می‌کنند و صدای تولید شده توسط بیپر الکترونیکی وبازی‌های ویدیویی است. نوسان سازها اغلب توسطفرکانس سیگنال خروجی خود توصیف می‌شوند. یک نوسان ساز صوتی، فرکانس‌هایی را در محدوده صوتی تولید می‌کند، تقریباً از20HZ تا 20KHZ. یک نوسان ساز RF، سیگنال‌هایی را در محدوده فرکانس رادیویی از 100KHZ تا 10 .
دریافت فایل

انواع کریستال و اسیلاتورها - Frequency Controls

یک نوسان ساز الکتریکی، مدار الکتریکی است که سیگنال الکتریکی تکرارشونده ،نوسانی تولید می‌کند، اغلب یک موج سینوسی یا یکموج مربعی. نوسان سازها جریان مستقیم(DC)را از منبع تغذیه به سیگنالی با جریان متناوب تبدیل می‌کنند.

انواع کریستال و اسیلاتورها - Frequency Controls

ABL-16.128MHZ-B2

ABL-16.128MHZ-B2

CFWM450E

CFWM450E

ECS-3X8X (32.768KHZ) 12.5PF

ECS-3X8X(32.768KHZ) 12.5PF

NTK-1.8432-HC49U

NTK-1.8432-HC49U

NTK-10.0000-HC49U

NTK-10.0000-HC49U

NTK-11.0592-HC49U

NTK-11.0592-HC49U

NTK-12.000-HC49U

NTK-12.000-HC49U

NTK-12.288-HC49U

NTK-12.288-HC49U

NTK-16.0000-HC49U

NTK-16.0000-HC49U

CRYSTAL 2.000 MHZ 20PPM

CRYSTAL 2.000 MHZ 20PPM

NTK-2.4576-HC49U

NTK-2.4576-HC49U

NTK-20.000-HC49U

NTK-20.000-HC49U

NTK-24.000-HC49U

NTK-24.000-HC49U

NTK-27.0000-HC49U

NTK-27.0000-HC49U

NTK-3.579545-HC49U

NTK-3.579545-HC49U

NTK-3.6864-HC49U

NTK-3.6864-HC49U

NTK-32.768KHZ-NC308

NTK-32.768KHZ-NC308

NTK-4.000-HC49U

NTK-4.000-HC49U

NTK-4.9152-HC49U

NTK-4.9152-HC49U

NTK-6.0000-HC49U

NTK-6.0000-HC49U

NTK-7.3728-HC49U

NTK-7.3728-HC49U

NTK-8.000-HC49U

NTK-8.000-HC49U

NTK-8.1920-HC49U

NTK-8.1920-HC49U

NTK-9.8304-HC49U

NTK-9.8304-HC49U

X10M752000L169

X10M752000L169

C-2 31.2500K-P

C-2 31.2500K-P

XTAL 32.76KB

XTAL 32.76KB

 • ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ ۰۵:۳۵:۱۲ ب.ظ
  تعطیلات نوروز 1400
 • ۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۰۶:۵۳ ق.ظ
  ویدئو نحو خرید از سایت
 • سفارش از خارج
 • قوانین و مقررات
 • راهنمای خرید
 • حریم خصوصی
 • ثبت شکایات | انتقادات | پیشنهادات
 • درباره ما
 • رهگیری سفارشات پستی
 • ثبت پروژه

. به دلیل نوسانات ارزی، "قیمت بروز نیست" قیمت جدید اقلامِ موجود دارای گزینه " اضافه به سبد خرید " پس از ثبت نهایی سفارش ، برای شما ایمیل می‌شود. سپس در صورت تأیید می‌توانید از طریق لینک پرداختی ایمیل ارسال شده، سفارش خود را قطعی و پرداخت فرمایید.

. اقلام با وضعیت ناموجود بصورت سفارشی قابل تهیه هستند.

. سفارشات قطعی و پرداخت شده تا قبل از ساعت 10:30 صبح برای همان روز کاری ارسال می شوند.

خرید از سایت جنرال الکترونیک مشروط به قبول قوانین سایت و حفظ حریم شخصی می باشد.

فروشگاه قطعات الکترونیک

در این بخش انواع کریستال های DIP و SMD با بالاترین کیفیت و در رنج های وسیع فرکانسی از کمپانی های مختلف دنیا مانند Abracon، TDK، Rakon و غیره عرضه می شود.

کریستال اسیلاتور

در این بخش انواع اسیلاتورهای DIP و SMD با بالاترین کیفیت و در رنج های وسیع فرکانسی از کمپانی های مختلف دنیا مانند Abracon، TDK، Rakon و غیره عرضه می شود.

267 کالا

جستجوی هوشمند کریستال و اسیلاتور

در این بخش انواع کریستال های DIP و SMD با بالاترین کیفیت و در رنج های وسیع فرکانسی از کمپانی های مختلف دنیا مانند Abracon، TDK، Rakon و غیره عرضه می شود.

کریستال اسیلاتور

در این بخش انواع اسیلاتورهای DIP و SMD با بالاترین کیفیت و در رنج های وسیع فرکانسی از کمپانی های مختلف دنیا مانند Abracon، TDK، Rakon و غیره عرضه می شود.

  نحوه نمایش
 • نمایش:
Crystal 16.000MHZ-Large

مشخصات

Crystal 8.000MHZ-Large

مشخصات

Crystal 8.000MHz-SMD

مشخصات

Crystal 16.000MHz-SMD

مشخصات

Crystal-16.000MHz-short

مشخصات

Crystal 32.768KHZ

مشخصات

Crystal 8.000MHz-small

مشخصات

SMD-Oscillator16.000MHz-5x3.2mm

مشخصات

CRYSTAL 12.000MHz

مشخصات

1.000MHZ CRYSTAL

مشخصات

SMD-Oscillator8.000MHz-5x3.2mm

مشخصات

Crystal 12MHz-SMD

مشخصات

HUSG-18.000-18P-30/30Y

مشخصات

HUSG-15.000-18P-30/30Y

مشخصات

HUSG-5.000-18P-30/30Y

مشخصات

HUSG-3.6864-18P-30/30Y

مشخصات

HUSG-4.096-18P-30/30Y

مشخصات

OSCILLATOR 800.000HZ

مشخصات

OSCILLATOR 16.0000MHZ

مشخصات

5H14G-B-1.8432

مشخصات

3H14G-BT-20.000

مشخصات

5SWO-CT-32.768

مشخصات

5H14G-B-3.5795

مشخصات

5H14G-E-24.000

مشخصات

دسته‌بندی کالاها

لیست پروژه ها

از ایجاد سبدهای خرید طولانی مدت بپرهیزید، لیست پروژه ایجاد کنید و قطعات مورد نیازتان را در این بخش ذخیره کنید. با ایجاد "لیست پروژه" می توانید قطعات یک پروژه را در یکجا ذخیره کنید، با همکاران و دوستانتان به اشتراک بگذارید، هر زمان نیاز داشتید دوباره قطعات این پروژه را سفارش دهید. در شرکت ها، مهندسین می توانند لیست پروژه خود را ایجاد و برای خرید، لینک پروژه را به بخش بازرگانی شرکت ارسال نمایند و کالاهای خریداری شده لیست را بر روی پنل خود چک نمایند.

راهنمای خرید از آی سی کالا

خدمات مشتریان

ارتباط با ما

 • آی سی کالا , تهران، خیابان جمهوری، قبل از پاساژ علاالدین، خیابان لاله، پلاک 9،طبقه اول، واحد 2 - کد پستی: 1139814563
 • تلفن فروشگاه: 02166767984
 • تلفن دفتر:02166767927 , 02166767986
 • فکس: 02166767895
 • info{at}ickala{dot}com --> infoickalacom

از تخفیف‌ها و جدیدترین‌های آی انواع نوسان ساز سی کالا باخبر شوید:

آی سی کالا را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

پیش فاکتور سبد خرید کنونی خود را دریافت نمایید

فروشگاه اینترنتی آی سی کالا، جستجو، بررسی و خرید آنلاین

وب سایت آی سی کالادر قالب نه فقط یک فروشگاه اینترنتی طراحی گردیده است بلکه این وب سایت دارای مجموعه ایی کامل از مشخصات ضروری مورد نیاز برای کالاهای تخصصی مانند آی سی، ترانزیستور، فیوز، کانکتور، تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات مخابراتی، رله، کلید، کریستال، مقاومت، خازن و . کالاهای دیجیتالی مانند کارت حافظه، فلش، کیبورد، اسپیکر، می باشد که کاربر با مطالعه آن به شناختی کلی از کالای مورد نظر خود خواهد رسید. مضاف بر این مجموعه ایی کامل از دیتا شیت قطعات موجود در فروشگاه در دسترس کاربران می باشد .

درباره آی سی کالا | حریم خصوصی | شرایط و قوانین | تماس با ما | پشتیبانی

استفاده از مطالب سايت آی سی کالا فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت فیدار سیستم پویان ( فروشگاه آنلاین آی سی کالا ) می‌باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.