درآمد ماهیانه از بورس


معاون مالی شرکت مبین وان کیش با اشاره رشد بیش از ٢۵٠ درصدی سود خالص مبین وان در سه ماه نخست امسال در مقایسه با دوره مشابه با وجود شیوع کرونا، گفت: در سه ابتدای سال ۹۹ توانستیم ۵۴ درصد کل سود سال گذشته را ایجاد کنیم.

نگاهی به درآمد ماهانه تولیدکننده‏‏‌های سنگ‏‏‌آهن

دنیای‌اقتصاد: با وجود اندکی کاهش فروش و کاهش تقاضای سنگ آهن، بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه در مرداد ماه با افزایش درآمد همراه بوده‌‌‌اند.

«کگهر»: شرکت سنگ آهن گهر زمین با سرمایه ثبت شده ۲۵۰۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به پایان مرداد به میزان ۷/ ۱۲هزار میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۶ درصد رشد داشته است. شرکت یادشده در مرداد یک میلیون تن کلوخه و ۴۲۸ هزار تن کنسانتره و ۵۸۴ هزار تن دانه‌بندی تولید کرده است. متوسط تولید هفت ماه گذشته برای این محصولات به ترتیب ۳/ ۱میلیون تن و ۳۷۵ هزارتن و ۵۶۴ هزار تن بوده است. این تولیدکننده سنگ آهن در مرداد ماه، ۴۵۰ هزار تن کلوخه و ۱۰۹ هزار تن کنسانتره و ۱۱۲ هزار تن دانه‌بندی فروخته است. متوسط فروش هفت ماهه این محصولات ۸۱۲ هزار تن، ۱۵۶ هزار تن و ۱۲۳ هزار تن گزارش شده است.

«کگهر» در مرداد ۱،۲۶۸ میلیارد تومان درآمد داشته است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۷۶/ ۹درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۸۷/ ۲۱درصد کاهش داشته است. شرکت همچنین نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۸۵/ ۷درصد افزایش درآمد داشته است. متوسط درآمد هفت ماه گذشته ۱،۵۹۰ میلیارد تومان و متوسط درآمد سال مالی گذشته نیز ۸۱۷ میلیارد تومان ثبت شده است. این شرکت از ابتدای سال مالی تا درآمد ماهیانه از بورس پایان مرداد هم ۱۲هزار و ۵۲۶ میلیارد تومان فروش داخلی داشته و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با ۵/ ۵۱۷۴ میلیارد تومان بوده، بنابراین فروش داخلی شرکت به میزان ۱۴۲درصد افزایش یافته است. همچنین شرکت در این دوره ۲/ ۲۲۲میلیارد تومان صادرات داشته است. نرخ فروش کنسانتره داخلی و کلوخه در مرداد ۲۸هزار و ۱۴۰ ریال و ۱۳هزار و ۹۱ ریال و نرخ فروش دانه‌بندی ۱۳هزار و ۲۵۹ ریال گزارش شده است. نرخ فروش این محصولات از دی ماه تا تیر به طور متوسط ماهانه ۲۳هزار و ۱۶۲ ، ۱۰هزار و ۲۷۲ و ۱۲هزار و ۶۵۶ ریال بوده است. شرکت در سال مالی ۹۹ کنسانتره و کلوخه را با نرخ‌های ۱۱هزار و ۸۵۸ و ۴هزار و ۴۴۴ ریال و دانه‌بندی را با نرخ ۴هزار و ۵۵۲ ریال به ازای هر کیلو به فروش رسانده است.

«کگل»: تولید کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر به عنوان محصولات ابتدای زنجیره به طور متوسط برای هر ماه در سال قبل برابر ۱۲۷۸ هزار تن بوده، در چهار ماه ابتدایی میانگین ۱۳۶۶ و در ماه مرداد ۱۳۴۴ هزار تن بوده است. فروش گندله مرداد شرکت ۴۲۳ هزار تن (میانگین سال ۹۹ ماهانه ۱۰۲۱ هزار و میانگین چهار ماه قبلی ۹۵۸ هزار) و کنسانتره ۲۶۳ هزار تن است. شرکت در مرداد ۲۱۳۸ میلیارد تومان درآمد داشته است که این رقم به واسطه کاهش فروش و کاهش تقاضا برای محصولات زنجیره ارزش فولاد، از ماه‌های قبلی کمتر است.درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل درآمد ماهیانه از بورس ۴۷/ ۳۱درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۱۷/ ۴۲درصد کاهش داشته است. البته این رقم نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۰۱/ ۵۳درصد افزایش درآمد نشان می‌دهد. شرکت در چهار ماهه ۱۷هزار درآمد ماهیانه از بورس و ۳۲۸ میلیارد تومان فروش داشته که میانگین ماهانه ۴هزار و ۳۳۲ میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. با این حساب مجموع فروش ۵ ماه به ۱۹هزار و ۴۶۶ میلیارد تومان رسیده که در سال گذشته در ماه دهم سال یعنی دی توانسته بود به این رقم فروش برسد. نرخ فروش گندله در سال قبل ۱۶۵۰ تومان بوده که در مرداد عدد ۳۵۳۹ تومان برای هر کیلوگرم بوده است.

«کنور»: درآمد ماهانه این شرکت در مرداد ماه امسال ۲۳۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به تیر ماه رشد ۹ درصد داشته است. مقایسه فروش شرکت در مرداد ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۲۴۰ درصد افزایش یافته است. درآمد مرداد ماه شرکت هم ۷ درصد کمتر از متوسط فروش سال ۱۴۰۰ بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۶/ ۱۲۶۷میلیارد فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۱۷۶ درصدی داشته است.

«کچاد»: درآمد ماهانه این شرکت در مرداد ماه امسال ۱/ ۴۰۶۲میلیارد تومان بوده که نسبت به تیر ماه رشد ۲۷ درصد داشته است.

مقایسه فروش شرکت در مرداد ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۱۴۷ درصد افزایش یافته است. همچنین درآمد مرداد ماه شرکت ۲۶ درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۱۴۰۰ بوده است. ۸۱ درصد از کل فروش ارزشی این شرکت مربوط به فروش داخلی و ۹/ ۱۸درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۳/ ۱۷۰۱۲میلیارد فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۲۴۹ درصدی داشته است. جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با ۹/ ۵۱۱۵میلیارد تومان بوده است. شرکت در این دوره ۷/ ۱۴۸۵۶میلیارد تومان فروش داخلی داشته و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با ۹/ ۵۱۱۵میلیارد تومان بوده که ۴/ ۱۹۰درصد درصد افزایش یافته است. «کچاد» همچنین در این دوره ۶/ ۲۱۵۵میلیارد تومان صادرات داشته است. محاسبه نرخ فروش محصولات شرکت بر اساس نرخ مرداد سال ۱۴۰۰ شمش (اسلب، بلوم وبلیت داخلی و صادراتی) فولادخوزستان به مبلغ ۱۴۲ میلیون ریال بوده است.

«فملی» رکورد درآمد ماهیانه خود را شکست

«فملی» رکورد درآمد ماهیانه خود را شکست

شرکت صنایع ملی مس در تیرماه به درآمد 7743.8 میلیارد تومانی رسید تا افزایش 18 درصدی نسبت به خرداد را تجربه کند و به حرکت صعودی درآمدزایی که از ابتدای سال آغاز کرده ادامه دهد تا بازهم شاهد رکوردشکنی درآمد ماهانه باشیم.

به گزارش بورس امروز، شرکت صنایع ملی مس در تیرماه به درآمد 7743.8 میلیارد تومانی رسید تا افزایش 18 درصدی نسبت به خرداد را تجربه کند و به حرکت صعودی درآمدزایی که از ابتدای سال آغاز کرده ادامه دهد تا بازهم شاهد رکوردشکنی درآمد ماهانه باشیم.

مجموع درآمد 4 ماهه فملی به 21,262.8 میلیارد تومان رسیده و افزایش 132 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل داشته است.

مجموع فروش مقداری در داخل طی دوره 4 ماهه برابر 740,242 تن محصول بود و رشد 112 درصدی داشت.

در بخش صادراتی با فروش 41,163 تن محصول کاهش 15 درصدی داشته اما از نظر درآمدی با مبلغ 9162 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه پارسال شاهد افزایش 144 درصدی هستیم.

رشد بیش از ٢۵٠ درصدی سود خالص مبین وان در سه ماه نخست امسال/ کسب۵۴ درصد سود سال گذشته در یک فصل

معاون مالی شرکت مبین وان کیش با اشاره رشد بیش از ٢۵٠ درصدی سود خالص مبین وان در سه ماه نخست امسال در مقایسه با دوره مشابه با وجود شیوع کرونا، گفت: در سه ابتدای سال ۹۹ توانستیم ۵۴ درصد کل سود سال گذشته را ایجاد کنیم.

رشد بیش از ٢۵٠ درصدی سود خالص مبین وان در سه ماه نخست امسال/ کسب۵۴ درصد سود سال گذشته در یک فصل

بورس24 : معاون مالی شرکت مبین وان کیش با اشاره رشد بیش از 250 درصدی سود خالص مبین وان در سه ماه نخست امسال در مقایسه با دوره مشابه با وجود شیوع کرونا، گفت: در سه ابتدای سال ۹۹ توانستیم 54 درصد کل سود سال گذشته را ایجاد کنیم.

حمید حسین زاده معاون مالی شرکت مبین وان کیش با اشاره به افزایش سود و درآمد این شرکت در سال جاری، اظهار داشت: مجمع عمومی شرکت مبین‌وان کیش 25 تیرماه با حضور سهامداران برگزار شد و خوشبختانه با تلاش همکاران امسال شاهد رشد درآمد و سود نسبت به سال گذشته بودیم.

وی با بیان اینکه تمامی اعداد و ارقام در سهام مبین وان رشد خوبی داشت و سود و درآمد را امسال با نسبت قابل قبولی مثبت طی کردیم، افزود: در سه ماهه نخست سال جاری اتفاقات خوبی برای شرکت افتاده است، به طوری که در مدت مشابه نسبت به سال گذشته بیش از 250 درصد رشد سود خالص داشتیم و در این مدت توانستیم 54 درصد کل سود سال گذشته را ایجاد کنیم.

حمید حسین زاده از رشد ۲۵ درصدی درآمد ماهیانه شرکت مبین وان کیش خبر داد و گفت: از نظر درآمد ماهیانه نیز امسال در تیرماه با رشد ۲۵ درصدی نسبت به خرداد مواجه شدیم که این امر نشانگر توسعه فعالیت‌های شرکت است.

معاون مالی شرکت مبین وان کیش تنوع در پرتفوی شرکت را یکی از دلایل رشد درآمد و سود عنوان کرد و افزود: امسال با وجود شیوع کرونا در جهان و ایجاد اختلال در نظام اقتصادی دنیا، سعی کردیم با تنوع در پرتفوی شرکت، وارد مرحله درآمدزایی جدیدی شویم که امیدواریم این اقدامات افزایش یافته و با رشد بیشتر سهام شرکت مبین وان به سمت پیشرفت در حوزه دیجیتال پیش رویم.

همه چیز درباره گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه شرکت‌های بورسی

گزارش فعالیت ماهانه شرکتهای بورسی

در تحلیل بنیادی توجه به فعالیت‌های بنیادی شرکت‌های بورسی (مثل میزان تولید، میزان فروش، سرمایه‌گذاری‌ها و …) اهمیت زیادی دارد و این کار باید به صورت مستمر صورت بگیرد. تمامی شرکت‌های بورسی در آخر هر ماه اطلاعیه‌ای را تحت عنوان “گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه” در سایت کدال منتشر می‌کنند که در این مقاله قصد داریم به زوایای مختلف این گزارش‌ها بپردازیم و شما را بیشتر با گزارش ماهانه شرکت‌ها آشنا کنیم.

همچنین در خلال این مطلب با نحوه استخراج اطلاعات مفید از این گزارش‌ها آشنا خواهید شد و از این پس قادر خواهید بود با بررسی مستمر فعالیت‌های ماهانه شرکت‌ها از منظر بنیادی، با دید بهتری سهام مناسب را انتخاب کنید و سرمایه‌گذاری هوشمندتری داشته باشید.

سایت کدال چیست؟

سایت کدال مرجع رسمی ارائه گزارشات و اطلاعیه‌های شرکت‌های بورسی است و زیر نظر سازمان بورس اوراق بهادار فعالیت می‌کند. نشانی این سایت codal.ir است و تحلیلگران بنیادی با این سایت خیلی سر و کار دارند و به صورت مستمر برای دسترسی به آخرین اطلاعیه‌های مربوط به شرکت‌های مختلف به این سایت مراجعه می‌کنند.

گزارش فعالیت ماهانه چیست؟

گزارشی است که شرکت‌های بورسی مختلف به طور مرتب و به صورت ماهانه در سایت کدال منتشر می‌کنند و هر شرکت باتوجه به زمینه کاری خود، اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی خودش را در آن ذکر می‌کند. در این گزارشات تمامی فعالیت‌های شرکت در طی یک ماه گذشته درج می‌شود و در اختیار سهامدارها قرار می‌گیرد.

نحوه دسترسی به گزارش فعالیت ماهانه شرکت‌های بورسی

برای دسترسی به اطلاعیه‌های مختلف از جمله اطلاعیه‌ی گزارشات فعالیت ماهانه‌ی شرکت‌های بورسی باید به سایت کدال مراجعه کنید و در قسمت جستجو نماد مورد نظر خود را وارد کرده و دکمه جستجو را بزنید (تصویر زیر).

جستجوی نماد در کدال

با این کار تمامی اطلاعیه‌های منتشر شده توسط آن شرکت بر حسب آخرین تاریخ برای شما نمایش داده می‌شود که می‌توانید با کلیک بر روی هر یک از آنها، محتوای اطلاعیه‌ها را مطالعه کنید. در بین اطلاعیه‌ها بگردید و آخرین اطلاعیه با عنوان “گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه” را پیدا کنید (تصویر زیر).

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه

چه مواردی در گزارش ماهانه دوره 1 ماهه شرکت‌ها ذکر می‌شود؟

اینکه در گزارشات ماهانه شرکت‌ها چه اطلاعاتی درج می‌شود بستگی به زمینه فعالیت هر شرکت دارد. در ادامه برای بررسی جزئی گزارشات ماهانه شرکت‌ها، دو گروه بزرگ شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را به طور جداگانه بررسی می‌کنیم.

اما چیزی که در همه این گزارشات مشترک است سر برگ گزارشات است که حاوی اطلاعات کلی راجع به شرکت می‌باشد. به تصویر زیر نگاه کنید.

سر برگ گزارشات ماهانه

سر برگ گزارشات تمامی شرکت‌ها به صورت تصویر بالاست که حاوی اطلاعات زیر است:

 • نام شرکت
 • نماد بورسی شرکت
 • کد صنعت
 • تاریخ سال مالی
 • سرمایه ثبت شده (سرمایه‌ای که در بدو تاسیس شرکت به ثبت رسیده است)
 • تاریخ و نوع گزارش
 • وضعیت ناشر (بورس یا فرابورس)

نکته: توجه کنید تمامی ارقام ذکر شده در گزارشات مختلف به میلیون ریال است و باید 6 صفر جلوی اعداد قرار دهید.

اطلاعات مندرج در گزارشات ماهانه شرکت‌های تولیدی

ابتدا اجازه دهید به گزارشات شرکت‌های تولیدی بپردازیم. شرکت‌های تولیدی گروه بسیار بزرگی هستند که تعداد آنها در بورس بسیار زیاد است و کلیات اطلاعات مندرج در گزارشات آنها یکسان است. همان طور که احتمالا می‌دانید شرکت‌های تولیدی محصولاتی را تولید می‌کنند و درآمد ماهیانه از بورس به فروش می‌رسانند. بنابراین گزارشات فعالیت ماهانه آنها حاوی اطلاعاتِ مربوط به میزان تولید، میزان فروش و نرخ فروش و مبلغ فروش محصولات است.

نمونه گزارش عملکرد ماهانه شرکت تولیدی

برای مثال در تصویر زیر گزارش ماهانه شرکت کیا الکترود شرق را مشاهده می‌کنید.

گزارش ماهانه شرکت‌های تولیدی

برای توضیح این گزارش، هر قسمت را شماره گذاری کرده‌ایم:

 • در ستون سمت راست گزارش (قسمت 1) نام محصولات این شرکت درج شده است.
 • در قسمت 2 برای هر محصول مقدار تولید، مقدار فروش، نرخ فروش و مبلغ فروش از ابتدای سال مالی تا ماه گذشته ذکر شده است.
 • در قسمت 3 برای هر محصول مقدار تولید، مقدار فروش، نرخ فروش و مبلغ فروش برای یک ماه اخیر ذکر شده است.
 • در قسمت 4 برای هر محصول مقدار تولید، مقدار فروش، نرخ فروش و مبلغ فروش از ابتدای سال مالی تا تاریخ انتشار گزارش ذکر شده است. (در واقع قسمت 4 جمع قسمت 2 و 3 است).

بنابراین با یک نگاه به این گزارش متوجه می‌شود عملکرد شرکت در یک ماه گذشته نسبت به کل ماه‌های قبل چگونه بوده است (به تاریخ سال مالی هم دقت کنید).

نکته: احتمال متوجه شدید که مبلغ فروش در واقع حاصلضرب مقدار فروش در نرخ فروش است.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده درآمد ماهیانه از بورس ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

اطلاعات مندرج در گزارشات ماهانه شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هولدینگ‌ها

شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هولدینگی دسته دیگری از شرکت‌های بورسی هستند که تعداد آنها زیاد است و ضروری است که توضیحاتی در مورد گزارشات ماهانه این گونه شرکت‌ها ارائه کنیم.

فرمت کلی گزارشات ماهانه دوره 1 ماهه این شرکت‌ها با شرکت‌های تولیدی متفاوت است. برای مثال گزارش یک ماهه تاصیکو را در تصویر زیر می‎بینید.

گزارش ماهانه دوره یک ماهه شرکت‌های سرمایه گذاری

در بالای گزارش فیلدهای مختلفی وجود دارد که می‌توانید آنها انتخاب کنید. این بخش‌ها عبارتند از:

 • خلاصه صورت سرمایه‌گذاری به تفکیک صنعت (در این بخش کل وضعیت پرتفوی شرکت به تفکیک صنایع مختلف نمایش داده میشود)
 • صورت وضعیت پرتفوی شرکت‌های بورسی (جزئیات پرتفوی بورسی شرکت نمایش داده می‌شود)
 • صورت وضعیت پرتفوی شرکت‌های خارج بورسی (جزئیات پرتفوی غیر بورسی شرکت نمایش داده می‌شود)
 • صورت ریز معاملات سهام تصحیل شده (معاملات مربوط به خرید سهام)
 • صورت ریز معاملات سهام واگذار شده (معاملات مربوط به فروش سهام)
 • درآمد حاصل از سود سهام محقق شده (سود حاصل از سودهای سهام مختلف)

استخراج اطلاعات مهم از گزارشات ماهانه شرکت‌های سرمایه گذاری

بررسی گزارشات شرکت‌های سرمایه‌گذاری کمی پیچیده‌تر است و به طور کلی در تحلیل بنیادیِ این گونه شرکت‌ها باید دقت بیشتری کرد.

اما در اینجا به نکات مهمی اشاره خواهیم کرد که می‌تواند سودمند و کاربردی باشد تا شما بدانید با مراجعه به گزارشات ماهانه شرکت‌های سرمایه گذاری باید به چه نکاتی دقت کنید و چه اطلاعاتی می‌توانید از آن استخراج کنید.

ارزش پرتفوی بورسی شرکت

شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر روی سهام شرکت‌های بورسی دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند. دانستن ارزش پرتفوی بورسی شرکت‌های سرمایه گذاری بسیار ضروری است. برای این منظور ابتدا به بخش “خلاصه صورت سرمایه گذاری به تفکیک صنعت” بروید و در قسمت “پذیرفته شده در بورس” جمع ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت را مشاهده کنید (تصویر زیر).

اطلاعیه گزارش فعالیت ماهانه

توجه کنید اعداد به میلیون ریال است و باید 6 صفر جلوی ارقام قرار دهید تا به ریال آن را بخوانید. برای مثال ارزش پرتفوی بورسی تاصیکو (شکل بالا) حدود 62197 میلیارد تومان است.

این عدد را می‌توانید با ارزش بازاری سهم مقایسه کنید (ارزش بازاری هر سهم در تابلوی معاملاتی آن سهم در سایت TSETMC درج می‌شود). معمولا اگر ارزش بازاری یک سهم کمتر از ارزش پرتفوی بورسی آن شرکت باشد، این یک امتیاز خوب برای سهم تلقی می‌شود زیرا اینگونه سهم‌ها ریسک کمتری برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت. توجه کنید شرکت‌های سرمایه گذاری با فروش سهام خود سود شناسی می‌کنند.

به عبارتی ممکن است شرکتی سهام خود را فروخته باشد و سود خوبی شناسایی کرده باشد ولی دیگر ارزش و بار پرتفوی بورسی بالایی ندارد. از این رو می‌بینید گاهی برخی از شرکت‌ها سرمایه گذاری در بورس با نسبت P/E بسیار پایین در حال معامله هستند.

برای مثال در زمان نگارش این مقاله (26 مرداد 99) نماد وصنعت با P/E حدود 6 در بازار در حال معامله است در حالی که P/E گروه 22 است. علت این امر آن است که وصنعت بار خود را خالی کرده است و اکنون پرتفوی بورسی این شرکت ارزش بالایی ندارد.

توجه کنید ارزش بازاری وصنعت 7248 میلیارد تومان است در حالی که مجموع ارزش پرتفوی بورسی و غیر بورسی آن 3000 هزار میلیارد تومان می‌باشد. به همین دلایل می‌بینیم که وصنعت با این P/E پایین چندان مورد توجه بازار نیست.

البته سرمایه گذاری‌های خارج از بورس تنها با بهای تمام شده در گزارشات ذکر می‌شود و قیمت روز آنها درج نمیشود. می‌توانید به بخش صورت وضعیت پرتفوی شرکت‌های خارج بورسی در گزارشات ماهانه شرکتها مراجعه کنید و ببینید خارج از بورس چه سرمایه گذاری‌هایی انجام داده اند و به طور تقریبی ارزش روز انها را حساب کنید.

حال نماد وصنعت را مقایسه کنیم با نماد وتوسم. ارزش بازاری وتوسم در تاریخ نگارش این مقاله 6538 میلیارد تومان است و با P/E حدود 6.5 در بازار معامله می‌شود.

وتوسم

با مراجعه به آخرین گزارش فعالیت ماهانه شرکت بر روی کدال متوجه می‌شویم که فقط ارزش پرتفوی بورسی این شرکت 8339 میلیارد تومان است.

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در حال حاضر وتوسم وضعیت بسیار بهتری نسبت به وصنعت دارد.

در اینجا تقریبا یک نیمچه تحلیل بنیادی از نمادهای وتوسم و وصنعت انجام شد تا متوجه باشید که چگونه باید از اطلاعات موجود در گزارشات فعالیت ماهانه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنید.

همچنین پیشنهاد میکنم مقاله ابزار محاسبه‌ی آنلاین ناو سهم را نیز مطالعه کنید تا با جزئیات بیشتری در این زمینه آشنا شوید.

بازدهی 22٫18 درصدی صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ماهیانه از بورس کمند

رپرتاژ آگهی/ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند، سال 98 را هم با پرداخت سود قابل‌توجهی برای مشتریان آغاز کرد و از حیث سود پرداختی در جمع صندوق‌های درجه اول قرار گرفت. صندوق کمند که بازدهی 22٫18 درصدی را به‌عنوان میانگین پرداختی سال 97 برای مشتریانش به ثبت رساند، 17 فروردین امسال سود 21٫8 درصدی را به مشتریان خودپرداخت کرد .

برای مشاهده لیست کامل صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت روی لینک زیر کلیک کنید:

صندوق سرمایه‌گذاری کمند

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله کمند جزو صندوق‌های درآمد ثابت است که با مدیریت شرکت سبدگردان کاریزما از سال 1396 و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار شروع به فعالیت کرده و ظرف یک سال گذشته با میانگین سود پرداختی 22٫18، بازدهی خوبی را برای مشتریان خود داشته است. دارایی‌های صندوق کمند عمدتاً در قالب اوراق بدهی از قبیل اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌شود که درواقع ریسک سرمایه‌گذاری واسطه‌ای را برای مشتریان به حداقل می‌رساند و سود مناسبی را به‌صورت ماهیانه برای آن‌ها در پی دارد .

امنیت سرمایه‌گذاری در صندوق کمند

شاید یکی از سؤال‌هایی که ذهن شما را برای انتخاب صندوق کمند درگیر کند، این است که سرمایه‌گذاری در این صندوق چه مزیتی می‌تواند برای شما در پی داشته باشد. مهم‌ترین نکته در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بحث امنیت سرمایه مشتری است. با توجه به نظارت مستمر سازمان بورس و اوراق بهادار بر فعالیت صندوق کمند، قطعاً مشتریان این صندوق دغدغه و نگرانی بابت این موضوع نخواهند داشت. سهولت سرمایه‌گذاری، نقد شوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری در کمترین زمان ممکن، پرداخت سود به‌صورت ماهیانه و بیشترین بازدهی نسبت به ریسک معقول دیگر مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق کمند است .

چطور در صندوق کمند سرمایه‌گذاری کنیم؟

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کمند که قیمت پایه آن 10٫000 ریال تعیین‌شده است، در تابلوی معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران و از طریق شبکه کارگزاران بورس قابل‌خرید و فروش است و برای سرمایه‌گذاری در این صندوق شما نیاز به داشتن کد معاملات آنلاین یا همان کد بورسی هستید. برای گرفتن کد بورسی کافی است به یکی از کارگزاری‌ها مراجعه و با انجام مراحل قانونی، کد لازم برای انجام معاملات آنلاین (کد بورسی) را دریافت و خریدوفروش واحدهای سرمایه‌گذاری خود را به‌صورت حضوری یا اینترنتی انجام دهید .

نحوه پرداخت سود و بازپرداخت سرمایه مشتری

سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاری در صندوق کمند گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند و سود مبلغ سرمایه‌گذاری‌شان به‌صورت ماهیانه و پانزدهم هرماه به آن‌ها پرداخت می‌شود. بازارگردان صندوق (تأمین سرمایه لوتوس) روزانه در قیمت ابطال صندوق اقدام به خرید کرده و در قیمت صدور اقدام به فروش می‌کند. بنابراین سرمایه‌گذاران بدون نگرانی می‌توانند همیشه در قیمت منصفانه که به‌صورت روزشمار اقدام به فروش نمایند. وجوه سرمایه‌گذاران یک روز کاری بعد از فروش توسط کارگزار فروشنده به‌حساب سرمایه‌گذار واریز خواهد شد .

تیم مدیریتی صندوق کمند را بیشتر بشناسیم

تیم مدیریتی صندوق کمند از افراد خبره حوزه اقتصادی و بازار تشکیل‌شده که در تمامی سطوح نهادهای بازار سرمایه دارای سابقه کاری هستند و تجربه ممتاز در مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ کشور از قبیل شرکت‌های کارگزاری، تأمین سرمایه و سبدگردان در کارنامه آن‌ها دیده می‌شود. از اصول اساسی راهبری صندوق کسب حداقل بازدهی مورد انتظار عموم سرمایه‌گذاران صندوق با تحمیل ریسک حداقل به صندوق است. ضمن اینکه نیازهای سرمایه‌گذاران به‌صورت دوره‌ای بررسی‌شده و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات، اصلاحات لازم در صندوق صورت خواهد گرفت .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.