محاسبۀ سود و زیان


تسعیر ارز

تعسیر در معنای لغوی نرخ گذاشتن یا بها دادن می باشد. و در نتیجه به فرآبند تبدیل ارز به ریال اصطلاحا تسعیر ارز می گویند. یا به بیانی دیگر، به فرآیند تبدیل دو واحد پول متفاوت (شامل انواع نرخ های برابری رسمی و قراردادی و..) به همدیگر تسعیر‌ارز گفته می شود. بنابراین به سود و زیانی که شرکت ها به دلیل تغییر نرخ ارز در صورت های مالی خود اعلام میکنند، سود ناشی از تسعیر ارز میگویند.

نحوه محاسبه سود و زیان تسعیر ارز به چه شکل است؟

قیمت ارز همواره با افزایش و کاهش همراه است. این مسئله باعث میشود تا شرکت هایی که معاملاتشان به صورت ارزی صورت میگیرد. به کاهش و افزایش درآمد روبه‌رو شوند. به طور مثال ممکن است شرکتی کالایی را به شخصی در خارج از کشور به مبلغ دوهزار دلار به فروش برساند. و در زمان فروش آن کالا قیمت هر دلار برابر با 20 هزار تومان باشد. اما زمان دریافت وجه این کالا، قیمت دلار به 24 هزار تومان افزایش پیدا کرده باشد.

تفاوت های تسعیر‌دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی باید در اجرای محاسبۀ سود و زیان مفاد ماده 136 قانون محاسبات عمومی کشور، به حساب اندوخته تسعیر‌دارایی و بدهی های ارزی منظور گردد و در صورت بستانکار بودن مانده آن، در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود. اگر در پایان دوره مالی مانده حساب اندوخته بدهکار باشد، این مبلغ به سود و زیان همان دوره منظور می شود. و خالص تفاوت های تسعیری که موجب تغییر اندوخته طی دوره شده است. باید پس از کسر مبلغ شناسایی شده در سود و زیان دوره جاری، در صورت و زیان جامع دوره منعکس شود.

نکات مهم

1: دارایی ها و بدهی ها باید با استفاده از نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.

2: درآمدها و هزینه ها باید محاسبۀ سود و زیان با استفاده از نرخ ارز در تاریخ معاملات تسعیر شود.

محاسبه دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده

هنگامی که وارد یک پروژه سرمایه گذاری می‌شوید، نخست دوست دارید بدانید که اصل سرمایه شما چه زمانی به شما بازمی‌گردد. به این مدت زمان اصطلاحاً دوره بازگشت سرمایه گفته می‌شود. اما نکته بسیار مهم این است که ارزش پولی که در آینده به شما بر می‌گردد با ارزش فعلی پول مساوی نیست. برای رسیدن به اعداد و ارقامی که بیانگر ارزش مساوی پول در تاریخ‌های مختلف باشند، «دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده» تعریف شده است که در این مقاله به تعریف و نحوه محاسبه آن می‌پردازیم.

دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده

فرض کنیم شما الان ۱۰۰ میلیون تومان در پروژه‌ای سرمایه گذاری می‌کنید و این پول پس از ۲ سال به شما بازمی‌گردد. ممکن است این «دوره بازگشت سرمایه بسیار کوتاه» (۲ سال) شما را خوشحال کند و فکر کنید که وارد سرمایه گذاری پرمنفعتی شده‌اید، اما ارزش ۱۰۰ میلیون تومانی که الان پرداخت می‌کنید با ارزش ۱۰۰ میلیون تومانی که ۲ سال آینده دریافت می‌کنید یکی نیست. مثلاً شما الان با ۱۰۰ میلیون تومان می‌توانید یک دستگاه خودرو پراید صفر خرید کنید ولی ۲ سال آینده، ۱۰۰ میلیون تنها بخش کمی از پول خرید همین خودرو صفر را تأمین خواهد کرد.

این اتفاق به خاطر اثر تورم بر ارزش پول رخ داده است. در واقع برای اینکه بتوانید محاسبات سود و منفعت درستی داشته باشید، باید اثر تورم را نیز در محاسبات خود وارد کنید. برای این کار معمولاً نرخ تورم سال‌های آتی را با توجه به نرخ تورم سال‌های قبل، به صورت فرضی در نظر می‌گیرند. مثلاً ۳۰ درصد سالانه. سپس نرخ تنزیل را با همین نرخ (۳۰ درصد) محاسبه می‌کنند. با این روش، نرخ تورم در محاسبات شما وارد شده و سود و زیانی که از این روش محاسبه می‌شود، سود و زیان واقعی است.

تفاوت دوره بازگشت سرمایه و دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده

الان می‌دانیم تفاوت دوره بازگشت سرمایه و دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده این است که «ارزش زمانی پول» در «دوره بازگشت سرمایه تنزیل محاسبۀ سود و زیان شده» در نظر گرفته شده است. ازاین‌رو دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده بیشتر از دوره بازگشت سرمایه خواهد بود. پس در مثال بالا دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده بیش از ۲ سال خواهد بود. هرچه نرخ تنزیل کوچک‌تر باشد، مقدار دوره بازگشت سرمایه و دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده به همدیگر نزدیک‌تر می‌شوند تا جایی که با در نظر گرفتن نرخ تنزیل صفر، این دو عدد کاملاً مساوی همدیگر می‌شوند.

معمولاً در مواردی که نرخ تنزیل زیر یک درصد باشد، از وارد کردن آن در محاسبات خودداری می‌کنند. اما به خصوص در کشورهایی مانند ایران که نرخ سود بانکی بالای ۲۰ درصد و نرخ تورم بالای ۳۰ درصد است، حتماً باید نرخ تنزیل در محاسبات وارد شده و همه جا از «دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده» به جای «دوره بازگشت سرمایه» استفاده شود.

چه اطلاعاتی برای محاسبه دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده نیاز است؟

برای محاسبه دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده، داشتن اطلاعات سه آیتم زیر ضروری است:

الف- میزان سرمایه گذاری: میزان سرمایه گذاری بیانگر میزان پولی است که نیاز است الان در پروژه وارد کنید. فرض کنید شما الان در یک پروژه سرمایه گذاری محاسبۀ سود و زیان به ارزش یک میلیارد تومان وارد می‌شوید. میزان سرمایه گذاری شما مساوی یک میلیارد تومان خواهد بود.

ب: جریان نقدی هر سال: جریان نقدی هر سال بیانگر میزان پولی است که سالانه از این سرمایه گذاری به شما بازمی گردد. فرض کنیم در این پروژه سالانه ۴۰۰ میلیون تومان به شما بازگردد. پس جریان نقدی سالانه این پروژه سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

پ: نرخ تنزیل: نرخ تنزیل بیانگر میزان کاهش سالانه ارزش پول است. نرخ تنزیل را می‌توان مساوی سود بانکی یا مساوی تورم یا عددی دلخواه با توجه به نرخ سود بانکی و نرخ تورم در نظر گرفت. در این مثال با توجه به نرخ تورم حدود ۵۰ درصد سال ۱۳۹۹ و نرخ سود بانکی حدود ۲۰ درصد، نرخ تنزیل را ۳۵ در نظر می‌گیریم.

محاسبه دوره بازگشت سرمایه

فرمول محاسبه دوره بازگشت سرمایه به شرح زیر است:

جریان نقدی هرسال/سرمایه گذاری اولیه =دوره بازگشت سرمایه

با جاگذاری اعداد مثال بالا داریم:

از تقسیم یک میلیارد به ۴۰۰ میلیون، به عدد ۲/۵ می‌رسیم. یعنی دوره بازگشت سرمایه دو و نیم سال است.

همچنان که می‌بینید، برای محاسبه دوره بازگشت سالانه نیازی به دانستن نرخ تنزیل نیست.

محاسبه دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده

فرمول محاسبه دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده به شرح زیر است:

که در این فرمول هریک از عبارات به شرح زیر هستند:

DPP: دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده

Ln: لگاریتم نپرین

O1: میزان سرمایه گذاری اولیه

CF: میزان بازگشت سرمایه سالانه

با جاگذاری میزان سرمایه گذاری یک میلیارد تومان، جریان نقدی ۴۰۰ میلیون تومان و نرخ تنزیل ۳۵، دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده ۷ به دست می‌آید.

سخن آخر

همچنان که مشاهده شد در مثال بالا، دوره بازگشت سرمایه ۲/۵ سال و دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده ۷ سال به دست آمد. این نشان می‌دهد که در نظر نگرفتن نرخ تنزیل چقدر می‌تواند محاسبات ما را به بیراهه ببرد. درواقع اگر فرد سرمایه گذار با دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده آشنا نباشد، ممکن است با این تصور که پس از ۲/۵ سال اصل سرمایه‌اش بازمی‌گردد وارد این پروژه سرمایه گذاری شود، درصورتی‌که برای برگشت پولی به میزان ارزش اولیه سرمایه گذاری این فرد، نیازمند گذشت ۷ سال زمان هستیم.

پیشنهاد می‌شود قبل از تصمیم گیری برای ورود به هر پروژه سرمایه گذاری از مشاوران حرفه‌ای بخواهید تا در کنار اعداد و ارقام سود و زیان پروژه، حتماً دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده را نیز محاسبه و به شما ارائه کنند. این کار در تصمیم گیری ورود یا عدم ورود شما به آن پروژه سرمایه گذاری بسیار کمک می‌کند.

تحلیل استراتژیک منابع | محاسبه سود و ارزیابی هزینه

تفکر استراتژیک و مفهوم مدیریت هزینه

فرض کنید مالک یک رستوران هستید و انواع غذاهای ایرانی را در آن عرضه می‌کنید. یکی از دوستانتان پیشنهاد می‌دهد که با سرمایه گذاری حدود دویست میلیون تومان و ارائه‌ی غذاهای فست مانند پیتزا و همبرگر و …، می‌توانید سالیانه حدود صد میلیون تومان به فروش سالیانه خود اضافه کنید. آیا این پیشنهاد را سودمند می‌دانید؟

فرض کنید الان، در حوزه بازرگانی فعال هستید و کسب و کار موفقی هم در حوزه‌ی واردات «لوازم زینتی خانم‌ها» دارید. در یکی از مسافرت‌های خود در نمایشگاه وسایل و قطعات پلاستیکی در شهر شنزن شرکت می‌کنید و متوجه می‌شوید که چه فرصت خوبی را تا کنون از دست داده‌اید. احتمالاً در ذهن خود حساب می‌کنید که برای وارد کردن اولین محموله وسایل خانه پلاستیکی چقدر پول نیاز دارید. بعد هم قیمت و هزینه‌های فروش و زمان بازگشت پول را حساب می‌کنید و میخواهید تصمیم بگیرید که سود حاصل از اجرای چنین پروژه‌ای به هزینه‌های سرمایه گذاری اولیه و هزینه‌های جاری آن می‌ارزد یا نه.

شاید هم الان، با تکنولوژی دات نت، برنامه نویسی می‌کنید و شنیده‌اید که پی اچ پی هم مد شده و در حال حساب کردن سود و هزینه‌های وقت گذاشتن و رفتن به دوره‌های آموزشی پی اچ پی هستید. یا اینکه در مقطع کارشناسی درس خوانده‌اید و چون حقوق و مزایای فردی با مدرک کارشناسی ارشد بیشتر از کارشناسی است، می‌خواهید ادامه تحصیل بدهید.

تفکر استراتژیک، محاسبه سود و مدیریت هزینه

سود و هزینه‌های چنین تصمیم‌هایی را چگونه می‌توان سنجید؟

در حسابداری، همه چیز بر اساس «عددی» که در دفاتر ثبت می‌شود، سنجیده می‌شود. سود، برای حسابدار، اختلاف درآمد و هزینه است. اگر محاسبۀ سود و زیان تصمیمی هیچ تغییری در درآمد یا هزینه ایجاد نکند، نه سود ده بوده و نه زیان ده.

از سوی دیگر، ممکن است هیچ اتفاق عجیبی نیفتاده باشد، اما با ارزیابی مجدد دارایی‌ها، متوجه شوید که شما سود قابل توجهی را به دست آورده‌اید! مدل ذهنی حسابداری، به پول‌هایی که می‌آیند و پول‌هایی که می‌روند (جریان وجه نقد) نگاه می‌کند و البته ممکن است در اینجا برآوردهایی هم انجام شود. به عنوان مثال، شما ذخیره‌ای محاسبۀ سود و زیان را برای پرداخت مالیات یا مورد مشابهی درنظر بگیرید. اما به هر حال، نهایتاً برای همه چیز باید سندی باشد و تا واقعاً پولی نیاید یا پولی نرود، حسابداری معنا پیدا نمی‌کند.

ممکن است به نظر شما حرف دوست من در خرید کارگاه، ساده اندیشانه به نظر برسد. اما کمی فکر کنید…

اگر چه برای متممی‌های عزیز که درس‌های گذشته‌ی ما را خوانده‌اند چنین شبهه‌ای ایجاد نخواهد شد، اما برای کسانی که قبل از مطالعه محاسبۀ سود و زیان سایر دروس این مطلب را می‌خوانند لازم است تاکید کنیم که:

تمام متن بالا و مصداق‌های بالا صرفاً با توجه به محاسبه سود و زیان ریالی تنظیم شده بود و مثال‌ها و اعداد و ارقام، برای درک بهتر مسئله ساده شده بودند.

وگرنه همچنانکه در تفکر سیستمی توضیح دادیم، هر کسی وسعت مسئله‌اش را خودش تعیین می‌کند.

برای کسی که به تولید بیشتر از بازرگانی ایمان دارد، وارد شدن به عرصه‌ی تولید و حتی تولید کردن و ایجاد اشتغال در عین زیان دادن، از لحاظ استراتژیک الزاماً به معنای یک تصمیم زیان ده محسوب نمی‌شود.

۱- در کسب و کار خودتان، یا سازمانی که در آن کار می‌کنید،‌ یا هر کسب و کار دیگر و شرکت و برند داخلی یا خارجی که از آن شناخت دارید، یک تصمیم کلیدی را مطرح کنید و از هر چهار دیدگاه فوق، بسنجید و تحلیل کنید که آن را تا چه حد محاسبۀ سود و زیان سودده یا زیان‌ده می‌نامید.

۲- در زندگی شخصی خود، لطفاً چهار مثال مختلف مطرح کنید که تحلیل اولین مورد با دید هزینه حسابداری مناسب باشد و تحلیل دومین مورد از دید سرمایه گذاری. تحلیل سومین مورد از محاسبۀ سود و زیان دید عملیاتی و چهارمین مدل از دید استراتژیک.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری تفکر استراتژیک به شما پیشنهاد می‌کند:

چند مطلب پیشنهادی از متمم:

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم مخففِ محل توسعه مهارتهای من است؛ یک فضای آموزشی آنلاین برای بحث‌های مهارتی و مدیریتی.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به صفحه‌ی درباره متمم مراجعه کنید.

ما برای هر یک از درس‌های متمم، یک نقشه راه داریم که به یادگیری آن درس کمک می‌کند.

می‌توانید با مراجعه‌ به صفحه‌ نقشه راه یادگیری، عنوان درس‌های مختلف متمم را ببینید.

همچنین می‌توانید دوره MBA متمم را ببینید.

شما می‌توانید بدون پرداخت پول در متمم به عنوان کاربر آزاد عضو شوید. اما به چیزی در حدود نصف درسهای متمم دسترسی خواهید داشت.

پیشنهاد ما این است که پس از ثبت نام به عنوان کاربر آزاد، با خرید اعتبار به کاربر ویژه تبدیل شوید.

اعتبار را می‌توانید به صورت ماهیانه (۷۴ هزار تومان)، فصلی (۱۹۰ هزار تومان)، نیم‌سال (۳۴۵ هزار تومان) و یکساله (۵۸۵ هزار تومان) بخرید.

برای اطلاعات بیشتر لطفاً به صفحه‌ی ثبت نام مراجعه کنید.

مجموعه گسترده و متنوعی از فایلهای صوتی رایگان در رادیو متمم ارائه شده که می‌توانید هر یک از آنها را دانلود کرده و گوش دهید.

۱۱۵ نظر برای تحلیل استراتژیک منابع | محاسبه سود و ارزیابی هزینه

پرطرفدارترین دیدگاه به انتخاب متممی‌ها در این بحث

نویسنده‌ی دیدگاه : سارا.

در سازمان،‌ قرارداد بستن با يك مشاور ضعيف‌تر بجاي يك مشاور قوي‌تر با 40% هزينه كمتر.
از ديدگاه حسابداري: سود ، براي اينكه هزينه كمتر كرده‌ايم.
از ديدگاه سرمايه‌گذاري: گرچه سود حاصله بصورت كمّي محاسبه نشده، اما اگر تفاوت خروجي كار به اندازه 20% باشد، 20% سود كمتر نسبت به 40% هزينه كمتر، آن را از نظر سرمايه‌گذاري نيز توجيه‌پذير مي‌كند.
از ديدگاه مديريت عمليات: تعريف فرايندها و روش‌هايي كه از همين مشاور ضعيف‌تر، بهره بيشتري ببريم. با مذاكره سعي كنيم ساعت كار كارشناسان آن را افزايش دهيم. اين از نظر مديرت عمليات يعني سود بيشتر.
از ديدگاه استراتژيك يعني ضرر: انجام كار با كيفيت كمتر، مي‌تواند در زنجيره پروژه‌هاي سازمان موجب كاهش كيفيت ورودي‌هاي پروژه‌هاي ديگر گردد و حتي موجب تأخير ساير پروژه‌ها گردد. يا حتي طراحي ضعيف و نادقيق ممكن است موجب دوباره‌كاري و هزينه مضاعف در آينده گردد.

در زندگي شخصي: در تمرين خواسته شده كه چهار مثال مختلف بزنيم ولي من بنظرم اومد كه يك مثال را از چهار ديدگاه فوق بررسي كنم:
مثلا دويست هزارتومان پول داريم با آن 1000 سهم 200 توماني يك شركت را مي‌خريم و دوماه بعد در 300 تومان مي‌فروشيم. در اينجا صدهزارتومان سود كرده‌ايم. از ديدگاه حسابداري ممكن است گفته شود كه اين كار عبثي بوده چون فقط صدهزارتومان سود كرده‌ايم و صدهزارتومان كه چيزي نيست و ارزش ندارد.
اما از ديدگاه سرمايه‌گذاري، 50% سود كرده‌ايم و اين خيلي خوب است.
از ديدگاه استراتژيك، 50% سود در دوماه مي‌شود حدود 25 برابر سود بانكي، بنابرين از نظر استراتژيك، پول را جاي خوبي سرمايه‌گذاري كرده‌ايم.
از ديدگاه مديريت عمليات، بهتر بود كه مثلا يك هفته صبر مي‌كردم تا 30 تومان بالاتر بفروشم و لازم يود براي اينكار، بهتر تحليل كنم و نقطه خروج مناسب را پيدا كنم.

چهار مثال در زندگي شخصي:
1- سود از ديد حسابداري: خريد ميوه از بازار روز يا قيمت كمتر از مغازه.
2- سود از ديد سرمايه‌گذاري: نگهداري پول در حساب بلندمدت به جاي خريد خانه در دو سال اخير.
3- انجام چند كار نزديك به‌هم براي افزايش كارايي در استفاده از سوخت و زمان.
4- تصميم براي تغيير كار حتي به كار با درآمد مساوي يا پايينتر و حتي ساعات كاري بيشتر براي پيشرفت شغلي.

پرتقوی رمزینکس با امکان محاسبه روزانه سود و زیان کیف پول راه‌اندازی شد / مشاهده تاثیر نوسانات روزانه بازار بر حساب کاربر

پنج سال از فعالیت رمزینکس به‌عنوان صرافی ارز دیجیتال ایرانی می‌گذرد. این پلتفرم بیش از ۱۳۰ بازار را پوشش می‌دهد که تاکنون امکانات متفاوتی مانند امنیت بالای حساب کاربری، ورود دو مرحله‌ای و خرید و فروش راحت با امکان تعیین حد سود و زیان را در اختیار کاربرانش قرار داده است. به‌تازگی نیز امکان جدیدی به نام پرتفوی یا پنل محاسبه‌ سود و زیان کیف پول، به این پلتفرم اضافه شده است.

پرتقوی رمزینکس با امکان محاسبه روزانه سود و زیان کیف پول راه‌اندازی شد / مشاهده تاثیر نوسانات روزانه بازار بر حساب کاربر

به گزارش اقتصادآنلاین، پرتفوی رمزینکس به کاربران توانایی مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه می‌دهد، در پنل محاسبه سود و زیان کاربران مقدار دارایی در بازه‌های زمانی، مقدار و درصد تغییرات سود و زیان، موجودی کیف پول به تفکیک نماد، موجودی، ارزش ریالی و درصد دارایی هر کوین را مشاهده می‌کنند.

پرتفوی رمزینکس با محاسبه جداگانه نوسانات بازار، سود و زیان کیف پول محاسبۀ سود و زیان کاربران را در بازه‌های زمانی متفاوت نشان می‌دهد. مثلاً اگر بیت‌کوین در بازارهای جهانی پنج درصد افزایش قیمت پیدا کند، کیف پول کاربر هم پنج درصد سود را نشان می‌دهد.

پرتفوی رمزینکس، بعد از محاسبه نوسانات کوین‌های موجود در کیف پول در ساعت ۰۰:۰۰ هر روز نمایش می‌دهد که یک کاربر طی ۲۴ ساعت گذشته چقدر سود یا ضرر کرده است.

رمزینکس با در نظر گرفتن اهمیت میزان و درصد سود و زیان روزانه برای سهامداران خرد و تریدرها، برای محاسبه پرتفوی و اعلام وضعیت حساب از چهار نمودار استفاده کرده است؛ یکی از نمودارها، نمودار دایره‌ایست که نشانگر درصد هر رمزارز در کیف پول است (به عبارتی ساده‌تر؛ هرکدام از کوین‌ها چند درصد از کیف پول کاربر را تشکیل می‌دهند).

نمودار بعد، نشان دهنده میزان دارایی فرد در بازه‌های زمانی متفاوت است. نمودار دیگر به کاربران نشان می‌دهد که در تک‌تک روزهای ماه قبل یا هفته قبل چه مقدار سود و یا زیان اتفاق افتاده است.

نمودار چهارم نیز، نمودار درصد تغییرات است که مانند سایر نمودارهای پرتفوی بازه‌های زمانی هفت و ۳۰ روزه را به تفکیک هر روز بررسی می‌کند.

تمامی اعداد پرتفوی رمزینکس به دو صورت ریال و تتر واحد پول کریپتویی قابل‌نمایش هستند و کاربر انتخاب می‌کند که دارایی‌اش را با چه واحدی مشاهده کند. کاربران از طریق عدد موجود در کیف پول به پرتفوی و نمودارها دسترسی پیدا می‌کنند.

کاربران باید این موضوع را در نظر بگیرند که واریز و برداشت از حساب به معنای سود و زیان نیست، از نگاه رمزینکس سود و زیان حالتی است که قیمت کوین‌ها در بازار جهانی کاهش و افزایش پیدا کنند و درنتیجه آن موجودی کیف پول افراد هم دستخوش تغییر شود.

نحوه محاسبه سود هر سهم به تفکیک عملیاتی و غیرعملیاتی در متن صورت سود و زیان چگونه است؟

حسابداری پیمانکاری

در صورت وجود مالیات برای محاسبه سود (زیان) هر سهم به تفکیک عملیاتی و غیرعملیاتی بر اساس گام های زیر عمل خواهد شد:

گام 1. محاسبه میانگین موزون تعداد سهام عادی طی دوره
گام 2. محاسبه سود هر سهم بر اساس میانگین موزون تعداد سهام عادی طی دوره
گام 3. محاسبه سود غیر عملیاتی پس از کسر مالیات

درآمدهای غیر عملیاتی ×
هزینه های غیر عملیاتی (×)
سود غیر عملیاتی ×
درآمدهای غیر عملیاتی معاف از مالیات (×)
درآمد مشمول مالیات غیر عملیاتی ×
نرخ مالیات % ×
مالیات متعلق به سود غیر عملیاتی یا صرفه مالیاتی متعلق به سود غیر عملیاتی ×

گام 4. محاسبه سود غیر عملیاتی هر سهم پس از کسر مالیات

گام 5. محاسبه سود عملیاتی هر سهم پس از کسر مالیات
سود هر سهم پس از کسر مالیات ×
سود غیر عملیاتی هر سهم پس از کسر مالیات (×)
سود عملیاتی هر سهم پس از کسر مالیات ×

بایستی توجه داشت که سود پایه هر سهم، سود تقلیل یافته هر سهم(در صورت وجود) به تفکیک عملیاتی و غیر عملیاتی در متن (ذیل) صورت سود و زیان و مبانی محاسباتی آن ها در یادداشت های همراه صورت های مالی افشا خواهند شد. نحوه ارائه سود پایه هر سهم در متن صورت سود و زیان به شرح زیر می باشد:

سود پایه عملیاتی هر سهم ×
سود پایه غیر عملیاتی هر سهم ×
سود پایه هر سهم ×

در این روش محاسبه از اثر سود سهام ممتاز بر سود غیر عملیاتی هر سهم اجتناب شده است؛ یعنی فرض بر این است که سهامدار ممتاز از سود عملیاتی سهم می گیرد.

این رویه برای محاسبه سود پایه هر سهم و سود تقلیل یافته هر سهم به تفکیک مورد استفاده قرار می گیرد

آرمان پرداز خبره

شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری و حسابرسی و خدمات مشاوره مالی و مالیاتی

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

چگونه مشاور مالیاتی برتر را پیدا کنیم آرمان پرداز خبره

در این نوشته می خواهیم به نوشته آرمان پرداز خبره راه های دستیابی به مشاور مالیاتی برتر و به توضیح اینکه چگونه مشاور مالیاتی برتر را پیدا کنیم بپردازیم. چگونه مشاور مالیاتی برتر را پیدا کنیم

همه چیز درباره مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

همه چیز درباره مشاور مالیاتی در این مقاله می‌خواهیم به تمام ابعاد و همه چیز درباره مشاور مالیاتی و یا وکیل مالیاتی پرداخته و با وظایف وی آشنا شویم. با آرمان پرداز خبره همراه باشید. تماس

انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

مفاصا حساب مالیاتی

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی محاسبۀ سود و زیان مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

حسابداری برای دارایی های دانش: آیا ما به یک بیانیه مالی جدید نیاز داریم؟ شرکت های مبتنی بر دانش از شکست سیستم های گزارشگری مالی سنتی رنج می برند تا دارایی های دانش را در

تکنولوژی نرم افزار

موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

بیمه‌ای به کارفرمایان

مدیریت سود چیست؟ در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهماشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.