عملکرد شاخص فنی


بهبود شاخص عملکرد فنی بیمه ایران در 8 ماهه سال 97

بیمه ایران در 8 ماهه سال 97 با رشدی معادل 5‏/28 درصد افزایش در عملکرد شاخص فنی تولید حق بیمه و کاهش نسبت خسارت به میزان 18 % بهبود عملیاتی در این دو شاخص اساسی را در طی شش سال گذشته تجربه کرده است .

محمد زاهدنیا معاون فنی بیمه ایران بااعلام وضعیت عملکرد فنی بیمه ایران اعلام کرد ، با تداوم برنامه اصلاح و بهبود شرکت ، هم اکنون سهم پرتفوی بیمه های زندگی این شرکت که در سال گذشته 4 % بود به 5‏/8 % افزایش یافته و سهم بیمه درمان نیز با تعدیلات صورت گرفته به 10 % رسیده است. وی پس از بیمه های زندگی عمده رشد شرکت را در سایر رشته ها از جمله بیمه حمل و نقل کالا معادل 64% ، آتش سوزی 56 % و بیمه بدنه اتومبیل را 52 % اعلام نمود و در همین ارتباط در 8 ماهه 97، نسبت خسارت شرکت نیز از 79 % به 61 % کاهش یافته که در مجموع حاکی از بهبود عملکرد خسارت به میزان 18 درصد میباشد.

آقای زاهدنیا ضمن تشکر از همت ، تلاش و کوشش مجموعه مدیران و کارکنان وفادار و صدیق شرکت و شبکه نمایندگی حرفه ای متبوع ، موفقیت های اخیر حاصل شده را مرهون سیاستگذاری های شفاف مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و روحیه مشتری مدارانه مجموعه همکاران بیمه ایران دانست و افزایش اعتماد روز افزون و پایدار عامه مردم و سازمانها ، مؤسسات و شرکتها را نیز در گرو قابلیت و توانمندی های ویژه و متمایز بیمه ایران در ایفای تعهدات در برابر بیمه گذاران شرکت می داند . معاون فنی بیمه ایران اعلام کرد که بیمه ایران با دارا بودن 000ر11 مرجع درمانی طرف قرارداد خود، در مقایسه با سایر گیرندگان خدمات درمانی و نهادهای بیمه گری رتبه نخست را در پرداخت و ایفای بموقع تعهدات صورتحسابهای بیمه درمان در اختیار دارد و بیان داشت ، کارایی و کارآمدی اولین سامانه الکترونیکی بیمه درمان ( سـدا ) در کشور ، سهولت دسترسی و رضایتمندی بیمه شدگان و مراجع درمانی را در پی داشته است.

آقای زاهدنیا در خصوص حمایت بیمه ایران از اقتصاد ملی کشور ، بر توسعه فعالیت واحد بیمه اتکایی و گسترش توافق نامه های کنسرسیومی داخلی اشاره کرد و به آن دسته از بیمه گذاران بیمه ایران که سرمایه بیمه خود را افزایش نداده اند ، تأکید نمود که در اسرع وقت ضمن مراجعه به دفاتر نمایندگی بیمه ایران در سراسر کشور نسبت به افزایش و روزآمدسازی سرمایه بیمه نامه عملکرد شاخص فنی بدنه اتومبیل ، بیمه نامه آتش سوزی ، مهندسی و سایر بیمه نامه های اموال خود اقدام نمایند.

عملکرد شاخص فنی

رزرو نوبت

مطالب مرتبط

رییس کل بیمه مرکزی در همایش کیش اینوکس: توسعه بیمه های اختیاری یک ضرورت است

روابط عمومی های برتر صنعت بیمه معرفی شدند

زائران اربعین حسینی تحت پوشش بیمه ایران قرار دارند

باحضور مقامات کشوری و بیمه گران؛ بیست و پنجمین همایش بیمه و توسعه برگزارمی شود

آغاز کارشناسی و رسیدگی به خسارت‌های زلزله دیشب استان کرمانشاه توسط بیمه ایران

برای مولدسازی دارائی‌های بیمه‌ایران برنامه‌ریزی می‌کنیم

بهبود شاخص عملکرد فنی بیمه ایران در 8 ماهه سال 97

بهبود شاخص عملکرد فنی بیمه ایران در 8 ماهه سال 97

بیمه ایران در 8 ماهه سال 97 با رشدی معادل 5‏/28 درصد افزایش در تولید حق بیمه و کاهش نسبت خسارت به میزان 18 % بهبود عملیاتی در این دو شاخص اساسی را در طی شش سال گذشته تجربه کرده است .

محمد زاهدنیا معاون فنی بیمه ایران بااعلام وضعیت عملکرد فنی بیمه ایران اعلام کرد ، با تداوم برنامه اصلاح و بهبود شرکت ، هم اکنون سهم پرتفوی بیمه های زندگی عملکرد شاخص فنی این شرکت که در سال گذشته 4 % بود به 5‏/8 % افزایش یافته و سهم بیمه درمان نیز با تعدیلات صورت گرفته به 10 % رسیده است. وی پس از بیمه های زندگی عمده رشد شرکت را در سایر رشته ها از جمله بیمه حمل و نقل کالا معادل 64% ، آتش سوزی 56 % و بیمه بدنه اتومبیل را 52 % اعلام نمود و در همین ارتباط در 8 ماهه 97، نسبت خسارت شرکت نیز از 79 % به 61 % کاهش یافته که در مجموع حاکی از بهبود عملکرد خسارت به میزان 18 درصد میباشد.
آقای زاهدنیا ضمن تشکر از همت ، تلاش و کوشش مجموعه مدیران و کارکنان وفادار و صدیق شرکت و شبکه نمایندگی حرفه ای متبوع ، موفقیت های اخیر حاصل شده را مرهون سیاستگذاری های شفاف مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و روحیه مشتری مدارانه مجموعه همکاران بیمه ایران دانست و افزایش اعتماد روز افزون و پایدار عامه مردم و سازمانها ، مؤسسات و شرکتها را نیز در گرو قابلیت و توانمندی های ویژه و متمایز بیمه ایران در ایفای تعهدات در برابر بیمه گذاران شرکت می داند . معاون فنی بیمه ایران اعلام کرد که بیمه ایران با دارا بودن 000ر11 مرجع درمانی طرف قرارداد خود، در مقایسه با سایر گیرندگان خدمات درمانی و نهادهای بیمه گری رتبه نخست را در پرداخت و ایفای بموقع تعهدات صورتحسابهای بیمه درمان در اختیار دارد و بیان داشت ، کارایی و کارآمدی اولین سامانه الکترونیکی بیمه درمان ( سـدا ) در کشور ، سهولت دسترسی و رضایتمندی بیمه شدگان و مراجع درمانی را در پی داشته است.
آقای زاهدنیا در خصوص حمایت بیمه ایران از اقتصاد ملی کشور ، بر توسعه فعالیت واحد بیمه اتکایی و گسترش توافق نامه های کنسرسیومی داخلی اشاره کرد و به آن دسته از بیمه گذاران بیمه ایران که سرمایه بیمه خود را افزایش نداده اند ، تأکید نمود که در اسرع وقت ضمن مراجعه به دفاتر نمایندگی بیمه ایران در سراسر کشور نسبت به افزایش و روزآمدسازی سرمایه بیمه نامه بدنه اتومبیل ، بیمه نامه آتش سوزی ، مهندسی و سایر بیمه نامه های اموال خود اقدام نمایند.

عملکرد شاخص فنی

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khabiri M. The correlation between the structure-traffic index and pavement performance in the rural roads. MCEJ 2019; 18 (5) :239-249
URL: http://mcej.modares.ac.ir/article-16-15543-fa.html

خبیری محمدمهدی، وطن میدانشاهی هادی، محمدکریمی محمد. ارتباط بین شاخص ساختار-ترافیک و عملکرد روسازی‌ جاده‌های روستایی. مهندسی عمران مدرس 1397; 18 (5) :249-239

1- عضوهیئت علمی/گروه مهندسی عمران/دانشکده فنی ومهندسی/دانشگاه یزد
2- دانشگاه یزد
3- دانشگاه صنعتی شریف

ساختار لایه‌ای جاده‌های روستایی تحت ترافیک سنگین به دلیل رعایت همزمان مسائل اقتصادی و فنی دارای اهمیت خاصی است. در این تحقیق با بررسی مطالعه موردی یک جاده روستایی، مدل‌های مختلف لایه‌ای یک جاده تحت عبور ترافیک تریلرهای کشاورزی بررسی شده است. برای شناسایی کردن مدل-های مختلف جاده از شاخص ساختار-ترافیک (STI ) استفاده شده است. مدل‌های مختلف جاده برای خرابی خستگی و شیارشدگی به صورت جداگانه در اثر عبور تریلر بحرانی بررسی شده است. با مدلسازی بارگذاری تریلر‌ بحرانی بر مدل‌های مختلف جاده مشخص شد که با دقت قابل قبولی، رابطه بین شاخص STI و خرابی‌های خستگی و شیارشدگی یک رابطه نمایی است.در مقایل این رابطه برای خرابی شیارشدگی به صورت مستقیم با ثابت تغییرات 31/135 است که این موضوع نشان‌دهنده تاثیرپذیری بیشتر خرابی شیارشدگی نسبت به خرابی خستگی در برابر تغییرات شاخص STI است. همچنین در این تحقیق سعی شده است به کارایی لایه‌های مختلف روسازی در کاهش پارامترهای خرابی شیارشدگی و خستگی پرداخته شود که مهمترین آن، تاثیر قابل ملاحظه لایه آسفالت سرد در کاهش خرابی شیارشدگی است به طوری که حتی لایه آسفالت سرد از مجموع دو لایه اساس و زیراساس، در کاهش پارامتر خرابی شیارشدگی موثرتر است.

بازنشر اطلاعات
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
  • خوانندگان

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.

این نشریه ی دارای دسترسی باز، تحت قوانین گواهینامه بین‌المللی Creative Commons Attribution 4.0 International License منتشر می‌شود که اجازه اشتراک (تکثیر و بازآرایی محتوا به هر شکل) و انطباق (بازترکیب، تغییر شکل و بازسازی بر اساس محتوا) را می‌دهد.

شاخص‌هایی که برای ارزیابی کیفیت خدمات به مشتریان می‌توانید اندازه‌گیری کنید

داشتن شاخص‌هایی برای ارزیابی کیفیت خدمات به مشتریان به شرکت‌ها کمک می‌کند تا معیاری در مقابل رقبا داشته باشند و بتوانند از این طریق پا را از انتظارات فراتر گذاشته و به موفقیت دست یابند. در این مقاله شاخص‌هایی برای سنجش کیفیت خدمت به مشتریان را به شما معرفی می‌کنیم.

یک نقل قول معروف از سَم والتون (Sam Walton) خرده‌فروش بزرگ آمریکایی و بنیانگذار والمارت (Walmart) وجود دارد که می‌گوید: «تنها یک رئیس وجود دارد، و آن هم مشتری است. او توانایی این را دارد که صرفاً با خرج کردن پول خود در یک جای دیگر، تمام افراد یک شرکت بجز رئیس را اخراج کند.»

این گفته اهمیت بسیار زیاد تمرکز بر خدمات مشتری برای هر کسب‌وکاری را به‌خوبی توضیح می‌دهد. هنگامی که یک کسب‌وکار قصد دارد برنامه‌ی خدمات مشتری خود را بهبود بخشد، ضروریست این کار را به‌گونه‌ای انجام دهد که قابل اندازه‌گیری باشد. زیرا اگر به دنبال بهبود برای پیشرفت باشیم، بدون اندازه‌گیری هرگز نمی‌توانید متوجه شویم که تا چه اندازه‌ای کارمان را خوب انجام داده‌ایم.

داشتن شاخص‌هایی برای ارزیابی کیفیت خدمات به مشتریان به شرکت‌ها کمک می‌کند تا معیاری در مقابل رقبا داشته باشند و بتوانند از این طریق پا را از انتظارات فراتر گذاشته و به موفقیت دست یابند.

اگر شرکت شما آمادگی این را دارد تا برنامه‌ی خدمات مشتری خود را ارتقاء دهد، در این مقاله شاخص‌هایی را به شما معرفی می‌کنیم که با استفاده از آنها می‌توانید تأثیر تغییراتی که ایجاد می‌کنید را اندازه‌گیری و پیگیری کنید. انجام این کار به شما کمک می‌کند تا بیشترین بهره را از بهبود خدمات مشتری خود به‌دست آورید و کسب‌وکار خود را به جایگاه بالاتری ارتقاء دهید.

شاخص کلیدی عملکرد یا KPI چیست و چرا اهمیت دارد؟

شاخص کلیدی عملکرد که به‌عنوان KPI شناخته می‌شود، شاخص‌هایی هستند که یک کسب‌وکار برای اندازه‌گیری عملکرد، پیشرفت یا تأثیرگذاری خود تنظیم می‌کند. هر کسب‌وکار بسته به اهداف تجاری منحصربه‌فرد خود، معمولاً دارای یک مجموعه KPI متفاوت است.

در مورد اهمیت آن باید بگوییم که شرکت‌ها همیشه به دنبال کاهش هزینه‌ها هستند و در عین حال نیاز به بهبود مستمر و نوآوری در زمینه‌ی رضایت مشتری همزمان با افزایش انتظارات آنها دارند. به این ترتیب، KPIهای خدمات مشتری بسیار مهم هستند، زیرا به موفقیت کسب‌وکار در ارائه‌ی خدمات به مشتریان کمک می‌کنند. KPIها می‌توانند نحوه عملکرد یک کسب‌وکار از نظر رویکرد خدمات مشتری و اینکه آیا اهدافی را که برای خود تعیین کرده‌اند برآورده می‌کند یا نه را ارزیابی کنند. به عبارت دیگر، زمانی که یک شرکت KPIهای خدمات مشتری مشخصی دارد، می‌تواند عملکرد اعضای تیم خود را در مقابل آن KPIها ردیابی کرده و بهتر بفهمد که چه چیزی عملی است و چه چیزی نیست.

مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی عملکرد

موارد زیر مهم‌ترین و ضروری‌ترین شاخص‌های کلیدی عملکرد برای ارزیابی کیفیت خدمات به مشتریان هستند که تقریباً برای هر کسب‌وکاری که خدماتی را به مشتریان ارائه می‌دهد کاربرد دارد. اینها KPIهای بنیادی هستند که هر کسب‌وکاری که به دنبال بهینه‌سازی رویکرد خود در زمینه خدمات مشتری است، باید آنها را در نظر داشته باشد.

شاخص‌هایی که برای ارزیابی کیفیت خدمات به مشتریان می‌توانید اندازه‌گیری کنید

1. شاخص رضایت مشتری (CSAT)

شاخص رضایت مشتری یا CSAT یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای اطمینان از رضایتمندی مشتریان است و از بازخورد مشتری برای اندازه‌گیری احساس او در مورد محصول، خدمات یا تعامل کلی خدمات مشتری با کسب‌وکار شما استفاده می‌کند. به‌طور معمول، کسب‌وکارها CSAT را با استفاده از سؤالات ساده‌ای مانند: «در مقیاس 1 تا 5 چقدر از تجربه خدمات مشتری راضی بوده‌اید؟» به‌دست آورده و بسته به نحوه‌ی پاسخ هر مشتری، اقدامات بعدی را مشخص می‌کنند. پاسخ‌های منفی فرصتی را برای کسب‌وکار فراهم می‌کند تا بهتر متوجه شود که چرا تعامل رضایت‌بخش نبوده، چه چیزی اشتباه پیش رفته و چگونه می‌توان جلوی وقوع چنین اتفاقی را در آینده گرفت.

2. شاخص رضایت کارکنان (ESAT)

رضایت کارکنان، رضایت مشتری را به همراه دارد. این دو اغلب دو روی یک سکه هستند. هرچه یک کارمند از شغل و نقش خود در شرکت رضایت بیشتری داشته باشد، برای ارائه خدمات مثبت و باکیفیت به مشتریان شما مجهزتر خواهد بود، و این امر احساس رضایت مشتری را در پی خواهد داشت. مایه تأسف است که خدمات مشتری یکی از بالاترین نرخ‌های فرسایش را در بین هر صنعت دارد، به این معنی که گردش مالی کارکنان بالا است. زمانی که یک شرکت برای اندازه‌گیری رضایت کارکنان وقت گذاشته و امتیاز رضایت کارمند را به هر کارمند اختصاص می‌دهد، می‌تواند با اطمینان از اینکه عوامل خدمات مشتری به خوبی پشتیبانی می‌شوند و از نقش‌های خود راضی هستند، به بهبود عملکرد کارکنان کمک کند. حفظ امتیاز ESAT ثابت می‌تواند به کاهش فرسایش کارکنان کمک کند که در نهایت باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های استخدام، آموزش و توسعه می‌شود.

3. شاخص تلاش مشتری (CES)

شاخص تلاش مشتری یا CES پیچیدگی تلاش مشتری برای حل مشکل خود را اندازه‌گیری می‌کند. CES به عواملی مانند زمان صرف شده، تعداد تعاملات و تعداد دفعاتی که مشتری مجبور به تماس گرفتن شده بستگی دارد. یک راه ساده برای اندازه‌گیری CES، بررسی هر مشتری پس از یک مسئله‌ی خدمات مشتری است. با استفاده از مقیاسی از «بسیار آسان» تا «بسیار دشوار» می‌توانید دریابید که تعامل هر مشتری با تیم خدمات مشتری شما چه مقدار چالش‌برانگیز بوده است. اگر امتیاز CES پایین است، باید به دنبال روش‌هایی برای بهبود این وضعیت باشید، شاید با حذف تعداد نقاط تماس یا با ایجاد رویه‌ی بهتری که تماس و تعامل با تیم خدمات مشتری را برای مشتری آسان‌تر می‌کند.

4. زمان اولین پاسخ (FRT)

زمان اولین پاسخ یا FRT زمانی است که هر مشتری پس از اولین تماس با تیم خدمات مشتری شما، پاسخی را دریافت می‌کند. در دنیای مدرن، جایی که همه چیز به سرعت پیش می‌رود و مشتریان انتظار دارند واکنش‌ها و کمک‌های فوری دریافت کنند، FRT می‌تواند یک شاخص سودمند برای اطمینان از پاسخگویی تیم خدمات مشتری شما باشد تا سریع‌ترین پاسخگویی را به مشتریان شما ارائه دهد. اگر تحقیقاتی را در نظر بگیرید که نشان می‌دهد بیش از 80 درصد مشتریان انتظار دارند در عرض 24 ساعت پس از درخواست خدمات مشتری که از طریق ایمیل ارسال می‌شود، پاسخی دریافت کنند، آنگاه به اهمیت FRT پی خواهید برد.

شاخص‌هایی که برای ارزیابی کیفیت خدمات به مشتریان می‌توانید اندازه‌گیری کنید

5. کیفیت اولین تماس

کیفیت اولین تماس مشابه FRT اما با آن متفاوت است. درحالی‌که هر دو مربوط به زمان پاسخگویی به خدمات مشتری است، کیفیت اولین تماس به‌طور خاص به توانایی تیم خدمات مشتری یک شرکت برای حل مشکل مشتری در اولین پرس‌وجو مربوط می‌شود. هیچ مشتری نمی‌خواهد برای حل مشکلش چندین بار با خدمات مشتری تماس بگیرد. کسب‌وکار شما نیز نباید چنین چیزی را بخواهد، زیرا زمان ارزشمند کارکنان این بخش را هدر می‌دهد و برای شهرت شما نیز مفید نیست. اگر بتوان مشکلی را در اولین تماس به سرعت و مؤثر حل کرد، واقعاً باید همین کار را کرد. برای اندازه‌گیری کیفیت اولین تماس، باید از نمایندگان خود پاسخ اینکه آیا بعد از تعامل اولیه با مشتری مشکل او حل شده است یا اینکه چندین تماس و رفت‌وبرگشت مشتری طول کشیده است را دریافت کرده و ثبت کنید. همچنین می‌توانید سؤال مشابهی را از مشتریان خود بپرسید.

سخن آخر

در این مقاله مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی کیفیت خدمات به مشتریان را معرفی کردیم. در نهایت باید بگوییم که خدمات مشتری در مورد راضی نگه داشتن مردم است، چیزی که شاید تقریباً نامشهود به‌نظر برسد. بااین‌حال، واقعیت این است که رضایت قابل اندازه‌گیری است! با اعمال کردن KPIهای خدمات مشتری، می‌توانید عناصری که بیشترین مسئولیت را در مورد رضایت مشتری دارند اندازه‌گیری کنید. این می‌تواند دید خوبی در مورد اینکه آیا شرکت شما به‌درستی عمل می‌کند یا می‌توان بهبودهایی در این زمینه انجام داد، به شما بدهد. وقتی خدمات مشتری را قابل اندازه‌گیری می‌کنیم، اهدافی قابل اندازه‌گیری ایجاد می‌کنیم تا روی آنها کار کنیم. انجام این کار می‌تواند تیم‌های خدمات مشتری را شدیداً تقویت کرده و به آنها اجازه می‌دهد تا با کار کردن بر روی مجموعه‌ای از پارامترها، کارآمدترین خدمات ممکن را به مشتریان ارائه دهند. مطمئناً این روش در طول زمان منجر به داشتن مشتریانی راضی‌تر و وفادارتر خواهد شد.

Your access to this site has been limited by the site owner

If you think you have been blocked in error, contact the owner of this site for assistance.

If you are a WordPress user with administrative privileges on this site, please enter your email address in the box below and click "Send". You will then receive an email that helps you regain access.

Block Technical Data

Block Reason: Access from your area has been temporarily limited for security reasons.
Time: Tue, 4 Oct 2022 5:56:35 GMT

About Wordfence

Wordfence is a security plugin installed on over 4 million WordPress sites. The owner عملکرد شاخص فنی of this site is using Wordfence to manage access to their site.

You can also read the documentation to learn about Wordfence's blocking tools, or visit wordfence.com to learn more about Wordfence.

Click here to learn more: Documentation

Generated by Wordfence at Tue, 4 Oct 2022 5:56:35 GMT.
Your computer's time: .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.