پوشش ریسک (هجينگ)


مقاله

این قانون شامل سعی برای محدود یا ممنوع نمودن مشتقات مواد غذایی مورد نظر نیز می‌شد. بعد از استقلال (در دههٔ ۱۹۵۰)، هند در کشمکش تأمین غذای جمعیتش بود و دولت بطور .

به علاوه، این مقاله جزو اولین کارهای انجام گرفته در مورد تقاضای طلا در ایران است، نمونه . به عبارت دیگر در بلندمدت نگهداری طلا به عنوان هجینگ مقابله با تورم تلقی .

13 ژانويه 2016 . اين مورد شرکت هاي خارجي جهت پوشش ريسک هر يک از آنها از ابزارهاي مختلفي به ويژه . در واقع نوآوري اين مقاله، ارائه مباني نظري ريسک نوسانات نرخ ارز، روش هاي . منابع ارزي، پوشش )هجينگ( عملياتي و پوشش )هجينگ( مالي اشاره کرد.

از طریق فرایند اعطای وام و دریافت بهره؛; از طریق فرایند مشارکت در پروژه مورد نظر و . در بخش چهارم مقاله پدیده های عدم تقارن اطلاعاتی، انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی . با ریسک بازار تدارک دیده است که توسل به هجینگ و استفاده از ابزارهای مشتقه مالی از .

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮاج ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و ﭘﺬﯾﺮش وﺳﻴﻊ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺮﺟﻊ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻻﯼ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ. ﮔﺮدﯾﺪﻩ. و ﺑﻪ. ﮐﺸﻒ ﻗﻴﻤﺖ . ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ هﺠﻴﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮوش ﻗﺮارداد ﺁﺗﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ. ﮔﺮﯼ.

پوشش. ريسك. ارزي،. عملكرد. بيمه. نوسانات. نرخ. ارز. در. ايران. مورد. بررسی. قرار. گرفته . هجینگ. ارزی. به. عملياتی. گفته. می. شود. که. طی. آن. واردکننده. ) صادرکننده .

ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﺑﺘﻜﺎرات ذﻫﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﮔﻴﺮي، اﻃﻼﻋﺎت را در ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده . ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻫﺠﻴﻨﮓ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ.

نمایه مقالات علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 2 (پیاپی 38) علمی پژوهشی کشور و . كليد واژه: رويارويي با نوسان هاي ارزي از نوع حسابداري ، ساز و كار تامين (هجينگ) . 13 : طراحي نظام ارزيابي و كنترل راهبردي در الگوي مديريت راهبردي طرح گرا (مورد .

هجینگ نوعی قرارداد آتی محسوب می شود که به معنی خنثی سازی ریسک موجود در یک . برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد بیمه نوسان نرخ ارز روی لینک زیر کلیک کنید:.

طلا فلزی گرانبها است که در زبان های فارسی به زر، فرانسه به OR ، انگلیسی به GOLD ، آلمانی به . در تیسفون پایتخت ساسانی محصولات طبیعی عبارتست از طلا، نقره، مرجان، عنبر، . دمرگان هم در گزارش ماموریت علمی در ایران درباره ی طلا می نویسد:

پرچین یا هجینگ چیست؟

پرچین (هجینگ)

پرچین (هجینگ) یک سرمایه گذاری است که با هدف کاهش ریسک در مواقع حرکت نامطلوب قیمت در یک دارایی انجام می شود. به طور معمول، یک پرچین شامل گرفتن یک موقعیت جبران کننده یا مخالف در یک اوراق بهادار مرتبط است.

کلمات کلیدی

  • هجینگ یک استراتژی است که سعی می کند خطرات دارایی های مالی را محدود کند.
  • تکنیکهای پرچین (هجینگ) متداول شامل گرفتن موقعیتهای جبران کننده در مشتقات مربوط به موقعیت موجود است.
  • انواع دیگر پرچین ها را می توان با روش های دیگر مانند تنوع ایجاد کرد. به عنوان مثال می توان سرمایه گذاری در سهام چرخه ای و ضد چرخه ای را انجام داد.

پرچین چگونه کار می کند

هجینگ تا حدی مشابه گرفتن بیمه نامه است. اگر صاحب خانه ای در منطقه ای هستید که مستعد سیل است، می خواهید از دارایی خود در برابر خطر سیل محافظت کنید. به عبارت دیگر آن را با استفاده از بیمه سیل محافظت کنید. در این مثال، شما نمی توانید از وقوع سیل جلوگیری کنید. اما می توانید از قبل برنامه ریزی کنید تا در صورت وقوع سیل خطرات را کاهش دهید.

یک مبادله ریسک و پاداش ذاتی در پوشش ریسک وجود دارد. در حالی که ریسک بالقوه را کاهش می دهد، سودهای احتمالی را نیز از بین می برد. به بیان ساده تر، پرچین (هجینگ) رایگان نیست. در مورد مثال بیمه نامه سیل، پرداخت های ماهانه جمع می شود. اگر سیل هرگز نیاید، بیمه گذار هیچ گونه پرداختی دریافت نمی کند. با این حال، اکثر مردم ترجیح می دهند این ضرر قابل پیش بینی و محدود را بپذیرند تا اینکه ناگهان سقف خود را از دست بدهند.

پرچین در دنیای سرمایه گذاری

در دنیای سرمایه گذاری، پوشش ریسک به همان شیوه عمل می کند. سرمایه گذاران و مدیران پول از روشهای پوشش ریسک برای کاهش و کنترل قرار گرفتن در معرض خطرات استفاده می کنند. برای محافظت مناسب در دنیای سرمایه گذاری، باید از ابزارهای مختلف به شیوه ای استراتژیک برای جبران ریسک حرکتهای نامطلوب قیمت در بازار استفاده کرد. بهترین راه برای انجام این کار این است که سرمایه گذاری دیگری را به صورت هدفمند و کنترل شده انجام دهید. البته، در مورد بیمه سیل، خسارت بیمه گذار به طور کامل جبران می شود، شاید کمتر کسر شود. در فضای سرمایه گذاری، پرچین سازی هم پیچیده تر است و هم یک علم ناقص.

یک پرچین کامل آن است که تمام ریسک ها در یک موقعیت یا نمونه کارها را از بین ببرد. به عبارت دیگر، پوشش ریسک (هجينگ) ریسک 100٪ معکوس با دارایی آسیب پذیر دارد. این بیشتر یک ایده آل است تا یک واقعیت روی زمین. حتی پرچین کامل فرضی بدون هزینه نیست. ریسک پایه به ریسکی اطلاق می شود که دارایی و پرچین در جهت مخالف حرکت نکنند. “اساس” به مغایرت اشاره دارد.

پرچین چگونه کار می کند؟

متداول ترین روش ریسک پذیری در دنیای سرمایه گذاری، مشتقات است. مشتقات اوراق بهاداری هستند که مطابق با یک یا چند دارایی اساسی حرکت می کنند. آنها شامل گزینه ها، مبادله ها، قراردادهای آتی و آینده هستند. دارایی های اساسی می تواند سهام، اوراق قرضه، کالا، ارز، شاخص یا نرخ بهره باشد. مشتقات می توانند پرچین های موثری در برابر دارایی های زیربنایی خود باشند، زیرا رابطه بین این دو کم و بیش به وضوح تعریف شده است. ممکن است از مشتقات برای تنظیم استراتژی معاملاتی استفاده شود که در آن زیان یک سرمایه گذاری با سود یک مشتق قابل مقایسه کاهش می یابد یا جبران می شود.

به عنوان مثال، اگر مورتی 100 سهم از سهام plc (STOCK) را با قیمت 10 دلار برای هر سهم خریداری کند، ممکن است سرمایه گذاری خود را با خرید یک اختیار خرید آمریکایی با قیمت تمام شده 8 دلار در یک سال منقضی کند. این گزینه به مورتی این حق را می دهد که در هر سال 100 سهم STOCK را با قیمت 8 دلار بفروشد. فرض کنیم او 1 دلار برای گزینه یا 100 دلار حق بیمه می پردازد.

اگر یک سال بعد STOCK با 12 دلار معامله شود، مورتی این گزینه را اعمال نمی کند و 100 دلار خارج می شود. هرچند بعید است او ناراحت شود. زیرا سود تحقق نیافته او 100 دلار (100 دلار با احتساب قیمت قرارداد) است. اگر STOCK با 0 دلار معامله می شود، از طرف دیگر، مورتی این گزینه را اعمال می کند و سهام خود را به قیمت 8 دلار، با ضرر 300 دلار (300 دلار با احتساب قیمت فروش) می فروشد. بدون هیچ گزینه ای، او کل سرمایه گذاری خود را از دست داد.

اثربخشی یک پرچین مشتق بر حسب دلتا بیان می شود که گاهی اوقات “نسبت پرچین” نامیده می شود. دلتا مبلغی است که قیمت مشتقه به ازای هر حرکت 1 دلاری در قیمت دارایی اصلی جابجا می کند.

خوشبختانه، انواع مختلف اختیار معامله و قراردادهای آتی به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که تقریباً در برابر هرگونه سرمایه گذاری، از جمله آنهایی که شامل سهام، نرخ بهره، ارز، کالاها و موارد دیگر می شوند، محافظت کنند.

استراتژی خاص ریسک، و همچنین قیمت گذاری ابزارهای ریسک، به احتمال زیاد بستگی به ریسک نزولی اوراق بهادار اساسی دارد که در برابر آن سرمایه گذار می خواهد ریسک پوشش ریسک (هجينگ) کند. به طور کلی، هرچه ریسک نزولی بیشتر باشد، هزینه پرچین بیشتر است. ریسک نزولی با سطوح بالاتر نوسان و با گذشت زمان افزایش می یابد. گزینه ای که پس از مدت طولانی منقضی می شود و با امنیت ناپایدارتری مرتبط است، به عنوان وسیله ای برای ریسک، گران تر خواهد بود.

در مثال STOCK در بالا، هرچه قیمت اعتصاب بیشتر باشد، گزینه put گران تر خواهد بود. اما از قیمت بیشتری نیز محافظت می کند. این متغیرها را می توان به گونه ای تنظیم کرد که گزینه پوشش ریسک (هجينگ) کم هزینه تری را ایجاد کند که حفاظت کمتری را ارائه می دهد، یا گزینه گرانتری که حفاظت بیشتری را ارائه می دهد. با این وجود، در یک نقطه خاص، خرید حفاظت از قیمت اضافی از منظر مقرون به صرفه بودن توصیه نمی شود.پوشش ریسک (هجينگ)

پوشش از طریق تنوع

استفاده از مشتقات برای پوشش سرمایه گذاری امکان محاسبه دقیق ریسک را فراهم می کند، اما به پیچیدگی و اغلب مقدار کمی سرمایه نیاز دارد. مشتقات تنها راه محافظت نیستند. تنوع استراتژیک سبد سهام برای کاهش خطرات خاص نیز می تواند یک پرچین تلقی شود، البته تا حدی خام. به عنوان مثال، راشل ممکن است در یک شرکت کالاهای لوکس با افزایش حاشیه سرمایه گذاری کند. با این حال، او ممکن است نگران باشد که رکود اقتصادی می تواند بازار مصرف قابل توجه را از پوشش ریسک (هجينگ) بین ببرد. یکی از راه های مقابله با آن خرید سهام یا خدمات دخانیات است که تمایل دارند شرایط رکود را به خوبی پیش ببرند و سودهای سنگینی را پرداخت کنند.

این استراتژی عواقب خود را دارد: اگر دستمزد بالا باشد و مشاغل زیاد باشد، ممکن است تولیدکنندگان کالاهای لوکس رونق بگیرند. اما سرمایه گذاران کمی جذب سهام خسته کننده ضد چرخه ای می شوند، که ممکن است با جریان سرمایه به نقاط هیجان انگیز کاهش یابد. این نیز خطرات خود را دارد: هیچ تضمینی وجود ندارد که موجودی کالاهای لوکس و پرچین در جهت مخالف حرکت کند. هر دوی آنها می توانند به دلیل یک رویداد فاجعه بار، همانطور که در بحران مالی اتفاق افتاده، یا به دو دلیل غیر مرتبط، سقوط کنند.

پوشش پرچین (هجینگ)

در فضای شاخص، کاهش متوسط قیمت ها بسیار رایج است. همچنین بسیار غیرقابل پیش بینی است. سرمایه گذاران متمرکز در این زمینه ممکن است بیشتر نگران کاهش متوسط باشند تا کاهش شدیدتر. در این موارد، گسترش خرس یک استراتژی متداول حفاظت است.

در این نوع اسپرد، سرمایه گذار شاخص پولی را خریداری می کند که قیمت اعتباری بالاتری دارد. در مرحله بعد، اوراق بهادار با قیمت اعتصاب کمتر اما تاریخ انقضا می فروشد. بسته به نحوه رفتار شاخص، سرمایه گذار دارای درجه حفاظت از قیمت برابر با تفاوت بین دو قیمت اعتصاب (منهای هزینه) است. در حالی که به احتمال زیاد این میزان محافظت متوسط است، اما اغلب برای پوشش یک رکود کوتاه مدت در شاخص کافی است.

خطرات پرچین شدن

پرچین (هجینگ) کردن یک تکنیک است. این تکنیک برای کاهش ریسک استفاده می شود. اما مهم است که به خاطر داشته باشید که تقریباً هر تمرین ریسک دارای معایب خاص خود است. اول، پوشش ریسک ناقص است. و ضامن موفقیت آینده نیست. همچنین تضمین نمی کند که هرگونه ضرر کاهش یابد. در عوض، سرمایه گذاران باید در مورد مزایا و معایب فکر کنند. آیا مزایای یک استراتژی خاص بیشتر از هزینه اضافی مورد نیاز آن است؟ از آنجا که ریسک پذیری به ندرت منجر به کسب درآمد توسط سرمایه گذار می شود، لازم به یادآوری است که یک پرچین (هجینگ) موفق یک دارویی است که فقط از ضرر جلوگیری می کند.

هجینگ و سرمایه گذار روزمره

برای اکثر سرمایه گذاران، ریسک پذیری هرگز در فعالیت های مالی آنها نقش نخواهد داشت. بعید به نظر می رسد که بسیاری از سرمایه گذاران قرارداد مشتقه را در هر نقطه معامله کنند. بخشی از دلیل این امر این است که سرمایه گذاران با استراتژی بلندمدت، مانند افرادی که برای بازنشستگی پس انداز می کنند، تمایل دارند که نوسانات روزانه یک اوراق بهادار را نادیده بگیرند. در این موارد، نوسانات کوتاه مدت حیاتی نیستند زیرا احتمالاً سرمایه گذاری با بازار کلی رشد خواهد کرد.

برای سرمایه گذارانی که در رده خرید و فروش قرار می گیرند، ممکن است به نظر برسد که هیچ دلیلی وجود ندارد که در مورد ریسک پذیری اطلاعاتی کسب کنند. با این حال، از آنجا که شرکتهای بزرگ و صندوقهای سرمایه گذاری تمایل دارند به طور مرتب به روشهای پوشش ریسک بپردازند. و این سرمایه گذاران ممکن است از این نهادهای مالی بزرگتر پیروی کنند یا حتی درگیر آن شوند، درک این موضوع که منظور از ریسک چیست بهتر است مفید باشد. قادر به ردیابی و درک اقدامات این بازیکنان بزرگتر است.

فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری

اولین معامله ی آتی به روش جدید در سال 1865 و در بورس شیکاگو،بر روی غلات انجام شد.در ایران نیز نخستین معاملات قرارداد آتی در بورس کالای ایران بر روی شمش طلای یک اونسی پذیرفته شد.اما با آغاز معاملات آتی سکه در آذر ماه سال 87،تقریبا تمام معاملات آتی بورس کالا به سکه اختصاص پیدا کرد. درحال حاضر معاملات آتی طلا(صندوق طلا لوتوس)،زعفران و نقره در بازار آتی در حال انجام است.در ادامه قرارداد آتی شمش طلا نیز به زودی راه اندازی خواهد شد.

قرارداد آتی (کالا) چیست؟

قرارداد آتی کالا قراردادی است که درآن خریدار و فروشنده متعهد می شوند که در زمان سررسید(درآینده) کالای مشخصی را با قیمتی که در زمان حال با یکدیگر معامله کنند. بورس کالا برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام معامله مبلغی رو از طرفین تحت عنوان وجه تضمین اولیه دریافت میکند.

ویژگی های اصلی بازار آتی چیست؟

امکان نوسان گیری در تایم فریم های (بازه های زمانی) پایین، نقدینگی بالا،عدم نکول ایفای تعهدات به نسبت پیمان آتی

◼ اهرم:

اعتباری هست که بورس کالا برای اخذ موقعیت تعهدی تعیین میکند و باعث می شود که شما با چندین برابر سرمایه خدا معامله داشته باشید، به عنوان مثال برای معامله 1000 واحد صندوق طلا لوتوس به ارزش تقریبی 12 میلیون تومان چیزی در حدود 4/1(25%) این مبلغ را پرداخت میکنید، به عبارتی در این مثال اهرمی در حدود 4 برابر سرمایه تان خواهید داشت، در نتیجه در ادامه پوشش ریسک (هجينگ) سود/زیان معامله گر از نوسانات قیمت 4 برابر خواهد شد.

◼ فروش استقراضی (ویژگی دو طرفه بودن بازار):

در این بازار شما می توانید در صورت تحلیل صحیح از نزول قیمت ها نیز کسب سود نمایید، به طوری که اگر تحلیل شما این باشد که قیمت ها در ادامه نزولی خواهد بود می توانید با اخذ موقعیت تعهدی فروش در قیمت های بالاتر از ریزش قیمت ها نیز سود کسب سود نمایید.

◼ پوشش ریسک (هجینگ):

شما میتوانید با اخذ موقعیت تعهدی (Long or Short) در یک قیمت مشخص، قیمت کالا مورد معامله را(طلا،نقره،زعفران) را برای خود تثبیت کنید، در ادامه قیمت ها افزایش و یا کاهش داشته باشد، قیمت برای شما ثابت خواهد ماند.

◼ آربیتراژ:

کسب سود بدون ریسک از اختلاف قیمت نقدی و قیمت آتی(آربیتراژ زمانی)

فعالین این بازار:

◼ بورس بازان یا نوسان گیران (Speculator)
◼ پوشش دهندگان ریسک (Hedger)
◼ آربیتراژگرها (Arbitrageur)

نمایش جلسات آموزشی دوره آتی کالا :

جلسه ۱ : معرفی و جایگاه بازار مشتقات ۴ دقیقه

۱-۱ معرفی مجموعه آموزشی بازار آتی
لینک : نمایش
حجم: ۱۵ مگابایت
زمان: ۳ دقیقه
۱-۲ جایگاه بازار مشتقات در بازارهای مالی و طبقه بندی آن در ایران
لینک : نمایش
حجم: ۱۳ مگابایت
زمان: ۴ دقیقه

جلسه ۲ : تعریف کلی مشتقات ۷ دقیقه

لینک : نمایش
حجم: ۲۵ مگابایت
زمان: ۷ دقیقه

جلسه ۳ : تعریف تخصصی بازار آتی و کالاهای مورد معاله در آن ۲۱ دقیقه

لینک : نمایش
حجم: ۶۴ مگابایت
زمان: ۲۱ دقیقه

جلسه ۴ : ویژگی های بازار آتی (اهرم، دو طرفه بودن بازار و . ) ۱۸ دقیقه

لینک : نمایش
حجم: ۶۰ مگابایت
زمان: ۱۸ دقیقه

جلسه ۵ : تاریخچه و فعالین بازار آتی ۹ دقیقه

لینک : نمایش
حجم: ۳۵ مگابایت
زمان: ۹ دقیقه

جلسه ۶ : مشخصات قراردادهای آتی (طلا، نقره، زعفران و . ) ۳۴ دقیقه

لینک : نمایش
حجم: ۷۳ مگابایت
زمان: ۳۴ دقیقه

جلسه ۷ : اصطلاحات تخصصی بازار آتی ۳۸ دقیقه

۷-۱ وجه تضمین اولیه ، انواع حساب های بانکی ، انواع وضعیت های حساب (مارجین کال،عادی و . )، بازار جبرانی ، قیمت تسویه ، قیمت تسویه لحظه ای ، نحوه به روز رسانی حساب ها و بررسی سود و زیان حساب های دارندگان موقعیت های تعهدی
لینک : نمایش
حجم: ۱۳۹ مگابایت
زمان: ۳۸ دقیقه

جلسه ۸ : آموزش تابلو معاملاتی بازار آتی ۹ دقیقه

۸-۱ آموزش تابلو معاملاتی بازار آتی، بررسی موقعیت های باز،حجم و.
لینک : نمایش
حجم: ۷۲ مگابایت
زمان: ۲۹ دقیقه

جلسه ۹ : جلسه معاملاتی و مچینگ قیمتی ۱۶ دقیقه

۹-۱ مراحل جلسه معاملاتی و نحوه مچینگ قیمتی در دوره حراج تک قیمتی در بازار آتی
لینک : نمایش
حجم: ۴۸ مگابایت
زمان: ۱۶ دقیقه

جلسه ۱۰ : آموزش سامانه آنلاین معاملات آتی کارگزاری بانک سامان ۲۵ دقیقه

۱۰-۱ نحوه تنظیم سفارشات شرطی جهت قراردادن حد سود،حد ضرر و ورود سفارشات در خارج از ساعات معاملاتی
لینک : نمایش
حجم: ۶۱ مگابایت
زمان: ۲۵ دقیقه

جلسه ۱۱ : آشنایی با استراتژی های تکنیکال جهت تحلیل و نوسانگیری ۴۱ دقیقه

لینک : نمایش
حجم: ۳۴ مگابایت
زمان: ۴۱ دقیقه

جلسه ۱۲ : مقایسه بازار آتی با بازار سهام ۱ دقیقه

۱۲-۱ مقایسه بازار آتی با بازار سهام (کارمزد معاملات،تفاوت عرضه اولیه در سهام با ایجاد نماد جدید در قراردادهای آتی، Rolloverو. )
لینک : نمایش
حجم: پوشش ریسک (هجينگ) ۲۹ مگابایت
زمان: ۱۱ دقیقه

جلسه ۱۳ : ارزش گذاری قراردادهای آتی ۱۴ دقیقه

لینک : نمایش
حجم: ۴۵ مگابایت
زمان: ۱۴ دقیقه

جلسه ۱۴ : رفتار سررسیدها و نحوه آربیتراژ ۲۱ دقیقه

لینک : نمایش
حجم: ۶۴ مگابایت
زمان: ۲۱ دقیقه

جلسه ۱۵ : اخذ کد معاملاتی آتی (ثبت نام غیرحضوری) ۱۱ دقیقه

لینک : نمایش
حجم: ۱۹ مگابایت
زمان: ۱۱ دقیقه

جلسه ۱۶ : جمع بندی مطالب ۵ دقیقه

لینک : نمایش
حجم: ۳۲ مگابایت
زمان: ۵ دقیقه

جلسه ۱۷ : لیست نمایش دانلود همه جلسات ۰ دقیقه

لینک : نمایش
حجم: ۰ مگابایت
زمان: ۰ دقیقه

مطالب مرتبط

فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی

آشنایی با افزایش سرمایه به زبان ساده توسط فرشاد امیر شوقی

فیلم آموشی آشنایی با گواهی نامه های بازار سرمایه توسط ثارا میران

6 دیدگاه

hamed

سلام بچه ها Fundeight (فاند۸) – یه سایت ایرانی که تامین سرمایه میکنه برای تریدر هایی که سرمایه اولیه کمی دارن حداقل فاندی که میده ۲۵۰۰۰ دلاره. من تازه باهاشون آشنا شدم خیلی خوبه واقعا، دغدغه بزرگ کم بودن سرمایه برای ترید رو حل کردن

به سایتش سر بزنید ——> Fundeight دات کام

mrdashti26

سلام
بابت این آموزش خوب از فراچارت و پوشش ریسک (هجينگ) کارگزاری سامان تشکر می کنم
برای اساتید خوب این دوره استاد کرامت و استاد شوشتری بهترین ها را از خداوند آرزومندم
پیروز و پیادار باشید

travel

فوق العاده عالی و کاربردی

az.mohamad

سلام وقت بخیر
عرض ادب و احترام خدمت مدیریت محترم و کادر اجرایی سایت وزین کاربردی فراچارت همچنین سپاس از مدرسین گرانقدر این دوره و گروه مالی سامان که موجب ساخت این دوره ارزنده را فراهم آوردند ؛ حقا و انصافا ارزندگی این دوره علاوه بر محتوا کاربردی ، به جهت ورود یک نهاد مالی – کارگزاری پوشش ریسک (هجينگ) سامان در تهیه محتوای ارزنده و جدید آموزشی به صورت رایگان و عرضه در این سایت وزین پرمخاطب فراچارت ، گامی نو و تحول برانگیز در حیطه ایجاد فرصت های برابر آموزش بازارهای مالی و معرفی ابزارهای نوین از سمت متولیان این امر میباشد؛ که به عمق بخشی هر چه بیشتر و حرفه ای تر شدن این بازار کمک شایانی مینماید امید است اینگونه فعالیت ها از جانب این نهاد مالی محترم و دیگر نهادها ادامه و استمرار داشته باشد ؛ مجددا مراتب قدردانی و سپاس خود را از این فرصت جدید به دست اندرکاران تقدیم میکنم .
همچنین باید متذکرشد آنقدر این دوره درخشان است که نقاط ضعف به سختی دیده میشود اما اگر فصل دومی با محتوای: ” ترکیب استراتژی های آتی و اوراق اختیار با هدف پوشش ریسک و افزایش بهره ، استراتژی های زمانی و اعداد یونانی دلتا و…در آتی و اختیار معامله و چگونگی اثر و افزایش بهره از آنها ، استراتژی های خرید و فروش همزمان ،واچلیست معاملاتی روزانه _فصلی _ دوره ای و… ، سبد معاملاتی آتی – اختیار ، استراتژی های میکس آتی – اختیار در دوره های رونق و رکود ، استراتژی گواهی سپرده _ آتی _ اختیار جهت پوشش ریسک و آربیتراژ ، اصول چینش و تشکیل سبد مشتقه ، ارائه اکسل یا برنامه محاسبه خودکار جهت محاسبات ارزشگذاری و واچلیست شناسایی فرصت های معاملاتی و…”اگر به این دوره ارزنده اضافه گردد بسیار مفید به فایده خواهد بود
همچنین کانال و گروه بسیار ارزنده و قابل تقدیری در سوشیال مدیا دارید
اگر ترید لایو و جلسات تحلیلی روزانه پیش یا حین یا پس از زمان معاملاتی برگزار شود شاید بتوان گفت تبدیل به تنها مجموعه در کل کشور خواهید شد که این خدمات را ارائه میدهید.
همچنین جای خالی ابزارهایی چون شاخص عمق مارکت و ….در این بازارهای نوپا حس میشودکه جای بسی تاسف دارد .
سپاس از حسن توجه و دقت نظرتان
راهتان هموار و پر رهرو باد…..

کرامتنیماnimakeramat

با سلام خدمت عزیزان
ممنون برای توجه تان و وقتی که گذاشتین
پیشنهادات بسیار خوبی بود
سعی میکنیم تا جایی که می شود در ادامه مباحث جامع تر شود.
در صددیم مجموعه آموزشی اختیار معامله (آپشن) رو تهیه کنیم و در ادامه استراتژی ها را تقدیم کنیم.

ALIREZA

درود بر شما
سپاس از حسن توجه شما
امیدواریم در ادامه بیشتر در خدمت باشیم

کاربرد هجینگ برای پوشش نوسانات نرخ ارز

انجام معاملات پوشش ریسک نوسانات قیمت را هجینگ می‌گویند.

8c12ebb2239942beb37083983041e275

هجینگ (Hedging) به معنای بیمه قیمت در مقابل خطرات احتمالی ناشی از نوسانات قیمت در بازار است که استفاده از این امر می تواند در تسهیل فرایند کاری بانکها، بیمه ها، بورس، صادرکنندگان و… موثر باشد.

هجینگ ارزی به عملیاتی گفته می‌شود که طی آن، بازرگانان برای اینکه از افزایش نرخ برابری ارز نسبت به پول ملی متضرر نشوند، اقدام به خرید ارز زودتر از موعد می‌کنند تا خود را در مقابل ریسک نوسانات نرخ ارز پوشش دهند.

یکی از مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان تغییرات نرخ ارز است که موجب ضرر وزیان این گروه می‌شود. به عنوان مثال یک صادرکننده کالایی را صادر کرده و قرار است پول آن را به صورت ارز بعد از چند ماه دریافت کند اما این صادرکننده نگران است بعد از این مدت قیمت ارز کاهش پیدا کند و درنتیجه موجب ضرر و زیان می‌شود. از طرفی گاهی یک وارد کننده نیز می‌خواهد قیمت کالای وارداتی خود را بعد از چند ماه بپردازد اما نگران است بعد از این مدت نرخ ارز بالا رود و نتواند به تعهداتش عمل پوشش ریسک (هجينگ) کند. به عبارت دیگر، هجینگ نوعی قرارداد آتی محسوب می‌شود که به معنی خنثی‌سازی ریسک موجود در یک بازار با استفاده از ریسک متضاد در بازاری دیگر است.

قرارداد هجینگ امروزه در بازارهای بین‌المللی به عنوان قراردادهای «فیوچرز» یا آتی‌ها مطرح است یا از طرفی قرارداد اختیار خرید یا اختیار فروش نیز نوعی قرارداد هجینگ است.

ماهیت قرارداد هجینگ

این قرارداد به این صورت است که یک صادرکننده بعد از مدتی پول خارجی به دستش خواهد رسید و اکنون نگران است ارزش آن پول کاهش یابد، بنابراین قرارداد «فیوچرز» و یا قرارداد اختیار فروش را با کسی منعقد و آن فرد نیز متعهد می‌شود در سررسید مشخص مقدار معینی ارز را از فرد مذکور به یک مبلغ مشخص خریداری کند، یا به عنوان مثال یک واردکننده می‌خواهد در شش ماه آینده کالایی را وارد کند که بابت این واردات نیاز به ارز دارد، اما نگران است قیمت ارز بالا رود، در نتیجه وی از اختیار خرید استفاده کرده و یک قرارداد خرید ارز را منعقد یا از قرارداد فیوچرز ارز استفاده می‌کند به این معنا که شخصی متعهد به فروش مقدار معینی ارز به مبلغ مشخصی می‌شود.

هجینگ ارزی به ریالی تا اول اسفند فعال می‌شود

هجینگ ارزی به ریالی تا اول اسفند فعال می‌شود

معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بنابر وعده رئیس کل بانک مرکزی، هجینگ ( پوشش ریسک) ارزی به ریالی باید تا پایان ماه جاری فعال شود.

کیومرث فتح اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر گفت: سازمان توسعه تجارت ایران تاکید زیادی بر اخذ سهم تسهیلات صادراتی از سرجمع تسهیلات بانکی دارد، این درحالی است که طبق مصوبات دولت، 8 درصد از سرجمع تسهیلات بانکی باید به صادرات اختصاص یابد، در حالیکه براساس اعلام بانک مرکزی متاسفانه در سال گذشته بین 5/1 تا 2 درصد از سرجمع تسهیلات اختصاص داده شده به صادرات اختصاص یافته است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی امر صادرات کشور در کنار صادرکنندگان از این وضعیت گلایه دارد و البته از سیستم بانکی قول گرفته است تا 8 درصد تسهیلات را حتما به بخش خصوصی و صادرکنندگان اختصاص دهد.

گلایه از نرخ سود بانکها

وی تصریح کرد: در نرخ سود تسهیلات تخصیصی به امر صادرات نیز، گلایه های بسیاری وجود دارد، بنا بر این بوده که نرخ سود تسهیلات بانکی برای بخش صادرات 12 درصد باشد، در حالیکه عملا بانکهای دولتی تا 18 درصد نیز نرخ سود را اعمال می کنند و بانکهای خصوصی نیز در مواردی بین 27 تا 28 درصد سود تسهیلات را دریافت می کنند.

به گفته کرمانشاهی، در بخش تسهیلات ارزی نیز یکی از مشکلاتی که مورد گلایه صادرکنندگان است، موضوع نوسانات نرخ ارز به شمار می آید که در این زمینه، جلسات مشترکی میان وزارت بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شده است که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که بحث هجینگ ارزی به ریالی را راه اندازی کند.

وی اظهار داشت: رئیس کل بانک مرکزی این قول را در مهرماه سال جاری و در آستانه روز ملی صادرات عنوان کرد و 4 ماه فرصت خواست تا موضوع هجینگ ارزی به ریالی را راه اندازی کند، ضمن اینکه بهمنی گفته است که نرخ سود تسهیلات ریالی توسط بانکهای دولتی 12 درصد و بانکهای خصوصی بایستی 13 درصد اعمال شود.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: هم اکنون پوشش ریسک (هجينگ) بحث هجینگ ارز به ارز دیگر در کشور وجود دارد و در سیستم بانکی اعمال می شود، اما سیستم هجینگ ارز به ریال اعمال نمی‌شود.

وی اظهار داشت: چنانچه مشکلات مذکور حل شود، به طور قطع صادرکنندگان معضلات کمتری در رابطه با بازپرداخت تسهیلات خود خواهند داشت.

کرمانشاهی گفت: اخیرا مصوبه اختصاص 1/1 میلیارد دلار تسهیلات ارزی به صادرکنندگان با نرخ سود لایبور به علاوه 2 درصد که در مجموع سود حدود 5/3 درصدی را برای صادرکنندگان رقم می زند، ابلاغ شده اما به دلایل مذکور، مورد استقبال چندان صادرکنندگان قرار نگرفته است.

به گزارش مهر، هجینگ به معنای بیمه قیمت در مقابل خطرات احتمالی ناشی از نوسانات قیمت در بازار است که استفاده از این امر می تواند در تسهیل فرایند کاری بانکها، بیمه ها، بورس، صادر کنندگان و . موثر باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.